Hirdetés

A billentyűzet

6 perc olvasás
A billentyűzet

A billentyűzet – vagy klaviatúra – az elsődleges input eszköz. Egyéb utasítás híján innen várja a számítógép a bemenő információkat, adatokat, parancsokat. A billentyűzet nagy részét az írógép bil-lentyűk foglalják el, jobb szélen a numerikus blokk, míg a kettő között helyezkednek el a vezérlő bil-lentyűk. Az alábbi ábrán a leggyakrabban előforduló amerikai billentyűzet elrendezést látjuk (a fölső sor, azaz a funkcióbillentyűk nélkül).

Hirdetés


Hirdetés

A klaviatúra betűbillentyűiről nincs mit mondani, említést kell azonban tenni a különböző spe-ciális billentyűkről. Ezek közül legnagyobb az Enter feliratú, melynek kettős funkciója van. Egyrészt e billentyűvel jelezzük a gépnek, hogy utasításainkat, adatainkat dolgozza fel, másrészt jelenti a „kocsi vissza” parancsot is, azaz a következő új sor elejére történő ugrást. Az írógép terület jobb felső csücs-kében található egy balra mutató nyilat ábrázoló gomb (backspace). Ennek lenyomására a képernyőn villogó kurzor balra mozdul el, és a visszalépés helyén álló karaktert törli a képernyőről. A Space vagy szóköz a leghosszabb billentyű a klaviatúra első sorának közepén, és nevének megfelelően egy szóközt ír a képernyőre. Ha a kurzortól jobbra bármilyen karakter áll, azt felcseréli szóközre (törli). A Tab (tabulátor) billentyű lenyomásakor a kurzor 8 karaktert jobbra mozdul. Ha a Shift billentyűvel együtt használjuk, akkor nem jobbra, hanem balra ugrik a kurzor. A konzolon két Shift vagy váltó bil-lentyű található a második sor két szélén. Feladatuk, hogy a kisbetűk helyett nagybetűket jelenítsenek meg, valamint hogy a kétállású billentyűk felső jeleit képernyőre vigyék. A Caps Lock biztosítja a nagybetű üzemmódot akkor is, ha a Shift billentyű nincs lenyomva. A Caps Lock bekapcsolt állapotát a konzolon elhelyezett lámpa jelzése mutatja. Az Alt billentyű jelentése alternate, azaz a vele együtt lenyomott billentyű jelentésének megváltoztatása. Speciális felhasználása a numerikus billentyűzettel való használata.

Ha nyomva tartjuk az Alt gombot, és közben a numerikus billentyűzeten leütünk egy számot (0…255), akkor a képernyőn megjelenik a kódnak megfelelő ASCII karakter. Így olyan jeleket is elérhetünk a karakterkészletből, melyeket billentyűzetről nem tudnánk beadni. Hasonló a Ctrl bil-lentyű használata: a vele együtt lenyomott másik gombbal együtt valamilyen speciális funkciót váltunk ki.
A nyílblokk billentyűivel a kurzor mozgatását végezzük a megjelölt irányokba. A nyílblokk fö-lött a Home feliratú gomb megnyomása a kurzort a képernyő bal felső sarkába ugrasztja, míg az End gomb az aktuális sor jobb szélére küldi a kurzort. Az Insert (insert = beszúrás) billentyű lenyomása után a gép nem írja át a kurzortól jobbra eső karaktereket, hanem minden egyes újabb betűt beszúr a jobbra lévők elá, mialatt a többit eggyel mindig jobbra mozgatja. A Delete (delete = törlés) éppen el-lenkező hatású, mert jobbról balra mozgatja a kurzortól jobbra eső karaktereket, miközben azt, ame-lyik éppen a kurzor alá kerülne letörli. A PageUp és a PageDn billentyűk használatával képernyőnyi területet tudunk léptetni le, illetve fel.

A nemzetközi tizes billentyűzet a klaviatúra jobb oldalán található. Gombjain a számokon kívül megtalálhatók a +, -, * és a / jelek, valamint a tizedes pont is. Működése be- és kikapcsolható a NumLock billentyűvel, a bekapcsolt állapotot jelzőfény mutatja. Kikapcsolt állapotban nem a számok, hanem a billentyűkre alul írt funkciók aktívak.
A bal felső sarokban található Esc billentyű speciális felhasználasú, működését az alkalmazott program írja elő. Gyakori funkciója, hogy végrehajtás nékül léphetünk ki a parancsból (menekülés).

Mellette sorakoznak a funkció billentyűk, amelyek programozható gombok, leütésük valamilyen feladat végrehajtasát, valamilyen – programon belüli – funkció meghivását váltja ki. Általános például az F1 funkcióbillentyűhöz a Help-et (Súgót) rendelni.
A következő három gomb közül az első a Print Screen feliratot viseli (print screen = képernyő nyomtatás). A Shift billentyűvel egyűtt lenyomva kinyomtatja a nyomtatóra az aktuális képernyő tar-talmát. A Scroll Lock funkciója teljes képernyős szerkesztést engedélyező programok esetében az, hogy lenyomása után a kurzor magasság poziciója stabilizálódik, és a le/fel billentyűk hatására az egész képernyő tartalom egy sorral lejjebb, vagy feljebb mozog. A SysRq billentyű jelentése operáci-ós rendszer- és szoftverfüggő. Ha az alkalmazott program felhfvja rá a figyelmet, akkor funkció is van hozzárendelve, egyébként lenyomása semmilyen hatással sincs. A Pause gomb egyes alkalmazások esetén a programfutás szüneteltetését idézi elő, míg a Brake és a Shift együttes lenyomásával adott program esetén a futás megszakítását érhetjük el.
A billentyűzet kapcsán említést kell tenni néhány vezérlő billentyű kombinációról. A rendszer újraindítását, azaz a melegindítást a Ctrl+Alt+Del billentyűk egyidejű lenyomásával érhetjük el. A Ctrl+Num Lock billentyűk együttesen használva időlegesen felfüggesztik a program működését, a képernyő lefagy, de bármilyen más gomb lenyomására a program folytatódik. A Ctrl+C kombináció végleg megállít minden műveletet, a Ctrl+S pedig a képernyőfutást függeszti fel.

Hirdetés

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!