Hirdetés

Bolsevik diktatúra

Kiindulópont

– Bolsevik hatalomátvétel: 1917. nov. 7.
– 1918-22. polgárháború és intervenció
– terror
– hadikommunizmus: megszűnt a pénz, mindent be kellett szolgáltatni és központilag osztották el
– tömeges parasztfelkelések
– 1921. kronstadti felkelés – bolsevikok leverik, de látszik, hogy a rendszer tarthatatlan, változtatásokra van szükség

Hirdetés

 

1921-29. NEP korszak: új gazdaságpolitika

– visszatérnek a pénzgazdálkodáshoz
– kisüzemeket visszaadták tulajdonosaiknak
– középüzemeket bérbeadták
– újra szerepet kapott a külföldi tőke
– újra volt érdekeltség a termelés fellendült
– gyarapszik a parasztság, megszűnnek a parasztfelkelések
– Lenin ezt átmenetinek szánta, célja továbbra is a kommunizmus

 

1922. dec. 30. Szovjetunió létrejötte: Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (CCCP)

– régen: „A népek börtöne”
– elvileg önkéntes szövetség, a valóságban a tagköztársaságok elvesztették függetlenségüket
– kilépési szándékukat fegyveresen torolták meg
– élet minden területén orosz dominancia érvényesült
– oktatásban oroszosítás

 

Hatalmi harc a párton belül, Sztálin hatalomátvétele

– 1922-től Lenin súlyos beteg -1924-ben meghal
– 1929-re Sztálin kiszorítja ellenfeleit a vezetésből
– felvett név: jelentése Acélos
– eredeti neve: Joszif Visszarionovics Dzsugasvili – grúz származású
– Sztálin lett Lenin elsőszámú politikai örököse
– Sztálin mögött állt a pártapparátus, a hadsereg; teljesen övé az irányítás, ellenfeleit kiszorította
– Sztálin új elmélete a „szocializmus egy országban” is felépíthető

 

Gazdaságpolitikája

– Célja: 10 év alatt utolérni a nyugat fejlettségét, a világhatalom érdekében
– Módja: Preobrazsenszkij: szocialista eredeti felhalmozás: a mezőgazdaságból vonják ki az iparosításhoz szükséges tőkét

Hirdetés

a) Mezőgazdaság

– Erőszakos kollektivizálás: a parasztoktól visszaveszik a földeket, termelő szövetkezeteket (kolhoz) és állami gazdaságokat (szovhoz) hoznak létre
– Gazdag parasztokat (kulákokat) tömegesen vitték kényszermunkatáborba Szibériába ill. Közép-Ázsiába
– Tiltakozást terrorral fojtották el
– Érdekeltség híján visszaesett a termelés, de a termés egy részét exportálták, hogy gépeket vegyenek
– Milliók haltak éhen

b) ipar

– Nehézipart erőltetett ütemben fejlesztették (vas-és gépgyártás, fegyverkezés, kőolajkitermelés, villamosenergia termelés)
– Tervgazdálkodás: 5 éves terveket szabnak meg, nem a piaci igények, hanem a tervszámok határozzák meg a termelés mennyiségét
– Munkaversenymozgalom (Sztahanov-mozgalom): célja a munkatermelés irreális fokozása

következménye:

– közszükségleti cikkek állandó hiánya és rossz minősége
– rengeteg selejt
– környezetszennyezés

Személyi kultusz: Sztálin személyének elvtelen dicsőítése, a közintézmények falán elhelyezték fényképét, eredményeket neki tulajdonították, tévedhetetlen, nem bírálható

 

Kultúra, művészet

– Oktatást fejlesztették,  írástudatlanság visszaszorítása
– De ezzel párhuzamosan folyt a nemzetiségek eloroszosítása
– Vallásüldözés: több száz templomot leromboltak, papokat tömegesen bebörtönöztek, vallásukat gyakorlókat hátrányosan megkülönböztették
– Ateista propaganda
– Egyetlen elfogadott művészeti irányzat: szocialista realizmus – csak eredményeket szabad ábrázolni problémákat nem

 

Terror

– GULÁG: kényszermunkatáborok rendszere – sztálinizmus évtizedei alatt 12 millióan raboskodtak itt, több millióan meghaltak
– Koncepciós perek: koholt vádak alapján indított politikai perek – nem szükséges tárgyi bizonyíték, elég a beismerés (akár kínzással vagy a hozzátartozók életével való zsarolással kényszeríttették ki)
– 1934. SzKp 17. kongresszusa
– Sztálin ellenszavazatokat is kapott – elkezdődik a nagy tisztogatás – vetélytársát Kirovot meggyilkoltatta, kongresszus küldötteinek kb. 60 %-át, vezetőinek 80%-át kivégezték
– 1937. „Az osztályharc állandóan éleződik”  – Sztálin új jelszava
– ellenség beépült a pártba és belülről próbálja bomlasztani – besúgóhálózat kiépült – félelem, gyanakvás légköre uralkodott
– 1937-38. Vörös Hadsereg vezérkarának kb. felét kivégezték

 

A társadalom átalakulása

Párt- és az állami vezetők kiváltságos réteget alkottak

– Külön kórházaik, áruházaik voltak
– Külföldre utazhatta
– Lakást kaptak

a rendszer „kitermelte” a saját arisztokráciáját

Sztálinizmus értékelése

„történelmi zsákutca”:

szűk réteg terroron és nemzetiségi elnyomáson alapuló diktatúrája

gazdaság extenzív fejlesztésére épül: mennyiségi termelés, fejlesztés :  nem elsősorban a technikát javítja

XX. században nem lehet kimaradni a nemzetközi munkamegosztásból

 Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!