Kiindulópont

– Bolsevik hatalomátvétel: 1917. nov. 7.
– 1918-22. polgárháború és intervenció
– terror
– hadikommunizmus: megszűnt a pénz, mindent be kellett szolgáltatni és központilag osztották el
– tömeges parasztfelkelések
– 1921. kronstadti felkelés – bolsevikok leverik, de látszik, hogy a rendszer tarthatatlan, változtatásokra van szükség

 

1921-29. NEP korszak: új gazdaságpolitika

– visszatérnek a pénzgazdálkodáshoz
– kisüzemeket visszaadták tulajdonosaiknak
– középüzemeket bérbeadták
– újra szerepet kapott a külföldi tőke
– újra volt érdekeltség a termelés fellendült
– gyarapszik a parasztság, megszűnnek a parasztfelkelések
– Lenin ezt átmenetinek szánta, célja továbbra is a kommunizmus

 

1922. dec. 30. Szovjetunió létrejötte: Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (CCCP)

– régen: „A népek börtöne”
– elvileg önkéntes szövetség, a valóságban a tagköztársaságok elvesztették függetlenségüket
– kilépési szándékukat fegyveresen torolták meg
– élet minden területén orosz dominancia érvényesült
– oktatásban oroszosítás

 

Hatalmi harc a párton belül, Sztálin hatalomátvétele

– 1922-től Lenin súlyos beteg -1924-ben meghal
– 1929-re Sztálin kiszorítja ellenfeleit a vezetésből
– felvett név: jelentése Acélos
– eredeti neve: Joszif Visszarionovics Dzsugasvili – grúz származású
– Sztálin lett Lenin elsőszámú politikai örököse
– Sztálin mögött állt a pártapparátus, a hadsereg; teljesen övé az irányítás, ellenfeleit kiszorította
– Sztálin új elmélete a „szocializmus egy országban” is felépíthető

 

Gazdaságpolitikája

– Célja: 10 év alatt utolérni a nyugat fejlettségét, a világhatalom érdekében
– Módja: Preobrazsenszkij: szocialista eredeti felhalmozás: a mezőgazdaságból vonják ki az iparosításhoz szükséges tőkét

a) Mezőgazdaság

– Erőszakos kollektivizálás: a parasztoktól visszaveszik a földeket, termelő szövetkezeteket (kolhoz) és állami gazdaságokat (szovhoz) hoznak létre
– Gazdag parasztokat (kulákokat) tömegesen vitték kényszermunkatáborba Szibériába ill. Közép-Ázsiába
– Tiltakozást terrorral fojtották el
– Érdekeltség híján visszaesett a termelés, de a termés egy részét exportálták, hogy gépeket vegyenek
– Milliók haltak éhen

b) ipar

– Nehézipart erőltetett ütemben fejlesztették (vas-és gépgyártás, fegyverkezés, kőolajkitermelés, villamosenergia termelés)
– Tervgazdálkodás: 5 éves terveket szabnak meg, nem a piaci igények, hanem a tervszámok határozzák meg a termelés mennyiségét
– Munkaversenymozgalom (Sztahanov-mozgalom): célja a munkatermelés irreális fokozása

következménye:

– közszükségleti cikkek állandó hiánya és rossz minősége
– rengeteg selejt
– környezetszennyezés

Személyi kultusz: Sztálin személyének elvtelen dicsőítése, a közintézmények falán elhelyezték fényképét, eredményeket neki tulajdonították, tévedhetetlen, nem bírálható

 

Kultúra, művészet

– Oktatást fejlesztették,  írástudatlanság visszaszorítása
– De ezzel párhuzamosan folyt a nemzetiségek eloroszosítása
– Vallásüldözés: több száz templomot leromboltak, papokat tömegesen bebörtönöztek, vallásukat gyakorlókat hátrányosan megkülönböztették
– Ateista propaganda
– Egyetlen elfogadott művészeti irányzat: szocialista realizmus – csak eredményeket szabad ábrázolni problémákat nem

 

Terror

– GULÁG: kényszermunkatáborok rendszere – sztálinizmus évtizedei alatt 12 millióan raboskodtak itt, több millióan meghaltak
– Koncepciós perek: koholt vádak alapján indított politikai perek – nem szükséges tárgyi bizonyíték, elég a beismerés (akár kínzással vagy a hozzátartozók életével való zsarolással kényszeríttették ki)
– 1934. SzKp 17. kongresszusa
– Sztálin ellenszavazatokat is kapott – elkezdődik a nagy tisztogatás – vetélytársát Kirovot meggyilkoltatta, kongresszus küldötteinek kb. 60 %-át, vezetőinek 80%-át kivégezték
– 1937. „Az osztályharc állandóan éleződik”  – Sztálin új jelszava
– ellenség beépült a pártba és belülről próbálja bomlasztani – besúgóhálózat kiépült – félelem, gyanakvás légköre uralkodott
– 1937-38. Vörös Hadsereg vezérkarának kb. felét kivégezték

 

A társadalom átalakulása

Párt- és az állami vezetők kiváltságos réteget alkottak

– Külön kórházaik, áruházaik voltak
– Külföldre utazhatta
– Lakást kaptak

a rendszer „kitermelte” a saját arisztokráciáját

Sztálinizmus értékelése

„történelmi zsákutca”:

szűk réteg terroron és nemzetiségi elnyomáson alapuló diktatúrája

gazdaság extenzív fejlesztésére épül: mennyiségi termelés, fejlesztés :  nem elsősorban a technikát javítja

XX. században nem lehet kimaradni a nemzetközi munkamegosztásból