Hirdetés

Bolsevik diktatúra összefoglalása

5 perc olvasás
Bolsevik diktatúra összefoglalása

Kiindulópont

 • Bolsevik hatalomátvétel: 1917. nov. 7.
 • 1918-22. polgárháború és intervenció
 • terror
 • hadikommunizmus: megszűnt a pénz, mindent be kellett szolgáltatni és központilag osztották el
 • tömeges parasztfelkelések
 • 1921. kronstadti felkelés – bolsevikok leverik, de látszik, hogy a rendszer tarthatatlan, változtatásokra van szükség
Hirdetés

1921-29. NEP korszak: új gazdaságpolitika

 • visszatérnek a pénzgazdálkodáshoz
 • kisüzemeket visszaadták tulajdonosaiknak
 • középüzemeket bérbeadták
 • újra szerepet kapott a külföldi tőke
 • újra volt érdekeltség a termelés fellendült
 • gyarapszik a parasztság, megszűnnek a parasztfelkelések
 • Lenin ezt átmenetinek szánta, célja továbbra is a kommunizmus

1922. dec. 30. Szovjetunió létrejötte: Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (CCCP)

 • régen: „A népek börtöne”
 • elvileg önkéntes szövetség, a valóságban a tagköztársaságok elvesztették függetlenségüket
 • kilépési szándékukat fegyveresen torolták meg
 • élet minden területén orosz dominancia érvényesült
 • oktatásban oroszosítás

Hatalmi harc a párton belül, Sztálin hatalomátvétele

 • 1922-től Lenin súlyos beteg -1924-ben meghal
 • 1929-re Sztálin kiszorítja ellenfeleit a vezetésből
 • felvett név: jelentése Acélos
 • eredeti neve: Joszif Visszarionovics Dzsugasvili – grúz származású
 • Sztálin lett Lenin elsőszámú politikai örököse
 • Sztálin mögött állt a pártapparátus, a hadsereg; teljesen övé az irányítás, ellenfeleit kiszorította
 • Sztálin új elmélete a „szocializmus egy országban” is felépíthető

Gazdaságpolitikája

 • Célja: 10 év alatt utolérni a nyugat fejlettségét, a világhatalom érdekében
 • Módja: Preobrazsenszkij: szocialista eredeti felhalmozás: a mezőgazdaságból vonják ki az iparosításhoz szükséges tőkét
Hirdetés

Mezőgazdaság

 • Erőszakos kollektivizálás: a parasztoktól visszaveszik a földeket, termelő szövetkezeteket (kolhoz) és állami gazdaságokat (szovhoz) hoznak létre
 • Gazdag parasztokat (kulákokat) tömegesen vitték kényszermunkatáborba Szibériába ill. Közép-Ázsiába
 • Tiltakozást terrorral fojtották el
 • Érdekeltség híján visszaesett a termelés, de a termés egy részét exportálták, hogy gépeket vegyenek
 • Milliók haltak éhen

Ipar

 • Nehézipart erőltetett ütemben fejlesztették (vas-és gépgyártás, fegyverkezés, kőolajkitermelés, villamosenergia termelés)
 • Tervgazdálkodás: 5 éves terveket szabnak meg, nem a piaci igények, hanem a tervszámok határozzák meg a termelés mennyiségét
 • Munkaversenymozgalom (Sztahanov-mozgalom): célja a munkatermelés irreális fokozása
 • következménye:
  • közszükségleti cikkek állandó hiánya és rossz minősége
  • rengeteg selejt
  • környezetszennyezés
 • Személyi kultusz: Sztálin személyének elvtelen dicsőítése, a közintézmények falán elhelyezték fényképét, eredményeket neki tulajdonították, tévedhetetlen, nem bírálható

Kultúra, művészet

 • Oktatást fejlesztették,  írástudatlanság visszaszorítása
 • De ezzel párhuzamosan folyt a nemzetiségek eloroszosítása
 • Vallásüldözés: több száz templomot leromboltak, papokat tömegesen bebörtönöztek, vallásukat gyakorlókat hátrányosan megkülönböztették
 • Ateista propaganda
 • Egyetlen elfogadott művészeti irányzat: szocialista realizmus – csak eredményeket szabad ábrázolni problémákat nem

Terror

 • GULÁG: kényszermunkatáborok rendszere – sztálinizmus évtizedei alatt 12 millióan raboskodtak itt, több millióan meghaltak
 • Koncepciós perek: koholt vádak alapján indított politikai perek – nem szükséges tárgyi bizonyíték, elég a beismerés (akár kínzással vagy a hozzátartozók életével való zsarolással kényszeríttették ki)
 • 1934. SzKp 17. kongresszusa
 • Sztálin ellenszavazatokat is kapott – elkezdődik a nagy tisztogatás – vetélytársát Kirovot meggyilkoltatta, kongresszus küldötteinek kb. 60 %-át, vezetőinek 80%-át kivégezték
 • 1937. „Az osztályharc állandóan éleződik”  – Sztálin új jelszava
 • ellenség beépült a pártba és belülről próbálja bomlasztani – besúgóhálózat kiépült – félelem, gyanakvás légköre uralkodott
 • 1937-38. Vörös Hadsereg vezérkarának kb. felét kivégezték

A társadalom átalakulása

Párt- és az állami vezetők kiváltságos réteget alkottak

Hirdetés
 • Külön kórházaik, áruházaik voltak
 • Külföldre utazhatta
 • Lakást kaptak

A rendszer „kitermelte” a saját arisztokráciáját

Sztálinizmus értékelése

 • „történelmi zsákutca”:
 • szűk réteg terroron és nemzetiségi elnyomáson alapuló diktatúrája
 • gazdaság extenzív fejlesztésére épül: mennyiségi termelés, fejlesztés :  nem elsősorban a technikát javítja
 • XX. században nem lehet kimaradni a nemzetközi munkamegosztásból