Hirdetés

A zsidó vallás fő jellemzői

3 perc olvasás

Zsidó vallás szabályai

 • Palesztina történetének fő forrása a Biblia ószövetségi része (a zsidók szent könyve)
 • Őrzi a kettős eredetet (ábrahámi=keleti, mózesi =nyugati)
 • Ábrahám fia Izsák, annak fia Jákób, akinek 12 fia a 12 törzset jelképezi. Az éhínség elől Egyiptomba mennek, ahol József népe sokasodik, de a fáraó pusztulásra ítéli őket.
 • Mózes a Sínai-fsz.-en bujdosva kapja meg az Úr parancsát a zsidók Kánaánba való vezetésére (égő csipkebokor)
 • A sivatagban az Úr törvényeket ad népének (kőtáblák, tízparancsolat)
 • Az üdvözülés a választott nép kiváltsága
 • Salamon templomot épít Jeruzsálemben
 • A Jahve-és az Elohim-kultusz egybeolvad  (Úr , Isten): Jahve a zsidók felett uralkodó egyetlen Isten (a két megőrzött teremtéstörténet jól mutatja ezt)
 • Salamon alatt (Kr. e. 970—930, X. sz.) idegen kultuszok, halála után romló körülmények
 • Próféták fellépése, akik az Úr büntetését jövendölik Jahve elhagyása miatt (kis-és nagypróféták, az engedetlen próféta: Jónás—története kritikával illeti a választott nép képzetét)
 • Az ország szétesése, babiloni fogság
 • A vallás megtartja a zsidóságot, de az istenhit át is alakul: Jahve a mindenség teremtője és a földkerekség egyetlen istene; szigorú monoteizmus
 • Az Ószövetség kanonizációja (kb. 1000 év termése) [kanón=mérővessző, mérték]
 • A római korban követhetik vallásukat, ez segíti az idegen uralom elviselését.
 • A vallási hagyományok megőrzését képviselik a farizeusok (eredetileg írástudók). Szerintük a jeruzsálemi kultusznál fontosabb a kis közösségek vallásgyakorlata a zsinagógákban (a gyülekezetek házaiban), ahol a rabbik magyarázzák, értelmezik az Ószövetség tanítását, vezetik a szertartásokat. A farizeusoknak nagy szerepük volt a zsidó vallás továbbélésében a jeruzsálemi templom pusztulása után.
 • A zsidóság régen várta a Megváltót (Messiás), aki megszabadítja elnyomóitól, a sok szenvedéstől. Az Ószövetség tele van ilyen utalásokkal, jövendölésekkel.
Hirdetés


Hirdetés