Hirdetés
Hirdetés

A klasszikus ipari forradalom

5 perc olvasás

Csak saját használatra! A jegyzet tulajdonosa csak az erettsegi.com számára bocsátotta rendelkezésre!

I. Fogalma:

A gazdaság ugrásszerű fejlődése, amely általánosította a társ-i szerkezetet és életmódot, hozzájárult a népesség rohamos növekedéséhez és a városiasodáshoz. Az ipari forradalom a gépek alkalmazásával indult meg, és a gépgyártó gépek megjelenésével tekintjük kiteljesedettnek. Ez a folyamat elsőként Angliában zajlott le. Az első ipari forradalom a mg-ban indult, majd a könnyűiparban terjedt el a gépek használata és a nehéziparban teljesedett ki. Az új energiaforrás, a szén, az új erőgép, a gőzgép, mely a gőzhajó és a vasút megjelenésével a közlekedést is forradalmasította. Igazából még nem zárult le, a tudományos-technikai forradalomban és az informatikai forradalomban él tovább.

Hirdetés

 

II. Miért éppen Anglia?

Földrajzi sajátosság~ szigetország

Katonai védelem szempontjából fontos, hogy a szigetet nem tudják sikeresen megtámadni, de Anglia a kontinens bármely hábborújában része vehet.

­       Közlekedés:

Partvidéke tagolt, könnyen be tud kapcsolódni a ker-be.

Csatornahálózata van, melyet közl-re és szállításra is használ.=> Anglia belső piaca egységes.

­       Ásványkincsek:

Olcsó felszíni bányászattal jut a szénhez és a vasérchez.

­       A mezőgazdaság hatékonysága felülmúlta a demográfiai hatékonyságot-> el tudják látni a városi lakosságot.

 

  1. Feltételek:

Gazdasági:

Minőségi vált-ben=> nagy mennyiségű szabad munkaerő áramlik be az iparba megélhetést keresve.

Kereskedelem fejlődése: Atlanti centrum megalakulása, megismerik a Földet.

Gyarmatbirodalmak létrejötte:

Nyersanyagforrás

Olcsó munkaerő

Biztos felvevőpiac

Tudományos fejlődések:

Megszűnt a vallás ellenőrző szerepe.

Politikai-jogi:

Az 1640-89-es polg forradalom elsöpörte a feudális korlátot.

Szabadalmi tv (kizárólagos tul a találmányra)

 

2. Az ipari forradalom területei:

Az ipar

A textilipar a forr kiindulópontja. (kevés tőkebefektetés, biztos haszon). A posztó tömegfogyasztási cikk lesz. Itt indul meg először a gépesítés folyamata.

John Kay megalkotja a repülővetélőt-> ez a szövést gyorsította fel.

Hargeaves megalkotja a fonógépet, melyet lányáról FonóJennynek nevez el

A pamutipar átalakulása ezzel lezárul. Mindez kihatással van a gyarmatokra, hiszen a fokozódó nyersanyagőhséget ők elégítik ki.

Kibontakozott a „gőz” forradalma.

A gőzt már az ókorban is ismerték. A 18 sz-ban bányaszivattyúzásra használták. 1769-ben JamesWatt egy olyan gőzgépet állít elő, melyet meghajtógépként lehet használni.=> megnövekedett a vas és a szén iránti igény. Ez felvetette a szállítás problémáját.

Először hajókon alkalmazták sikerrel az új energiaforrást. 1807-ben Fulton megalkotja az első gőzhajót.

Majd megépítették az első gőzmozdonyt 1825-ben, mely Stephenson nevéhez fűződik.

Vasúthálózatot kezdenek kiépíteni: A gőzgépek, a sínek, és a mozdonyok gyártásához hatékonyabban kellett bányászni a vasércet.-> új eljárások a bányászatban.

Új eljárásokat dolgoznak ki a kohászatban is.

Ekkor ki a nagy iparvidékek, és az ipari városok. Az ipari forradalomnak köszönhetően az utazási idő jelentősen lerövidül.

Csúcspont: A gépgyártó gépek elterjedése. Bármilyen szerkezetet előtudtak állítani, de ehhez be kellett vezetni a szabványokat. Ezeket már nem manufaktúrákban, hanem gyárakban állították elő.

Hirdetés

A gazdasági, ipari fejlődéssel párhuzamosan fejlődött a haditechnika is. Az ipari háttér meghatározta az egyes országok katonai teljesítőképességét.=> Anglia a 19 sz végére világhatalom lesz.

A klasszikus ipari forradalom Angliában bontakozott ki, de átterjedt Fro, Német- Alföldre és az USA-ra is.

 

A mezőgazdaság forradalma:

A feudális kötöttségek fokozatosan megszűnnek, a feudális tul formákat felváltja a tőkés bérleti rendszer.

Technikai újítások:

Gőzeke

Vetőgép

Aratógép

Egész Eu-ban elterjed a vetésforgó. (nincs ugar)

Takarmánynövények termesztése holland mintára=> megnő az állatállomány, elterjed a trágyázás.

=> csökkenő mg-i népesség is képes lesz ellátni a növekvő városi lakosságot.

 

Az infrastruktúra fejlődése

A bankok létrejötte, melyek finanszírozzák a gazd-ot.

Oktatás fejlődése-> szakképzés indul meg.

Távközlés: Morse távírója

Szárazföldi, és tengeri úthálózat: Mac Adam műútja.

Tudományos szocialisták közé tartozik Marx és Engels. Nézeteiket az 1848-ban kiadott Kommunista Kiáltványban fogalmazták meg.

Marx nézete szerint a történelem= osztályharcok sorozata.

Ókor: rabszolga <-> rabszolgatartó

Középkor: jobbágy <-> földesúr

Újkor: munkás <-> tőkés

 


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!

Ez is érdekelhet még:
A magyar felvilágosodás irodalmából

Csokonai Vitéz Mihály, Kármán József,  Batsányi János, Bessenyei György A felvilágosodás mint egyetemes, nemzetközi eszmerendszer Európa országaiban eléggé változatos képet mutat....

Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor
Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor

Már nincs sok idő hátra, legkésőbb ma éjfélig kell leadnotok a jelentkezéseteket a 2020-as pótfelvételin, ha szeptembertől egyetemen vagy főiskolán...

Close