Hirdetés

A képszerűség elemei, stíluseszközei

3 perc olvasás
A képszerűség elemei, stíluseszközei

Költői képek

 • az a szövegelem, ami csak a szövegbe beépülve funkcionál képként.
 • képszerű kifejezésmód gyakran alkalmazott eszközei a szóképek, trópusok.
Hirdetés


Hirdetés

Szókép

 • névátvitel, egy dolog, jelenség vagy fogalom nevének átvitele egy másik dologra vagy fogalomra a köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján.

Szóképek csoportosítása

Hasonlóságon alapuló

 • Metafora
 • Megszemélyesítés
 • Allegória

Hasonlóságon és érintkezésen alapuló

 • Szimbólum
 • Szinesztézia

Érintkezésen alapuló

 • Metonímia
 • Szinekdoché

Hasonlóságon alapuló szóképek

a) Metafora:

hasonlóságon alapuló névátvitel, amelyben a két elem az azonosító és az azonosított „Hálót fon az est, a nagy barna pók.”

Hirdetés

Teljes metafora: az azonosító és az azonosított is jelen van „kikelet a jány, virág a szerelem.”

Csonka metafora: csak az azonosító van jelen, nekünk kell kitalálni, hogy ki/mi az azonosított „Vígan élem világom, ne ítélj meg virágom.”

b) Megszemélyesítés:

elvont dolgokat, élettelen tárgyakat, természeti jelenségeket emberi cselekedetekkel, érzésekkel és tulajdonságokkal ruház fel a szerző. „Valami titkot súg a végtelenség”

c) Allegória:

egy hosszabb gondolatsoron, esetleg egész művön keresztülvitt mozzanatról-mozzanatra megvilágított metafora Petőfi: Föltámadott a tenger

Hasonlóságon és érintkezésen alapuló szóképek

a) Szinesztézia:

különféle érzékterületekhez tartozó képzeteket kapcsol össze egy képbe. „Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő.”

Hirdetés

b) Szimbólum:

valamely gondolati tartalom képben való kifejezése. A szimbólum jelentését a szöveg alapján nekünk kell megfejteni. Lényege nem feltétlenül a fogalmi megértés, hanem inkább a megsejtés, megéreztetés.

Ady Endre: Magyar ugaron

Érintkezésen alapuló

a) Metonímia:

névcsere, két fogalom egymásra vonatkoztatása a köztük létrejövő térbeli, anyagbeli és ok-okozati összefüggés alapján.

 • Térbeli: „Édes anyám asszony, ne féljen kegyelmed Nem hozok a házra semmi veszedelmet.”
 • Anyagbeli: „nincs egy vasam se”
 • Ok-okozati: „Előtte sivár halom mered Két szeméből bánat ered, szegény diák”

b) Szinekdoché:

együttérzés, vele érzés, rész-egész viszonyon van nem-fajta felcserélésen alapul.

„Itthon vagyunk, pata és küllő a tanyaház előtt megállnak.”

Hirdetés

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!