Mikor nevezünk egy függvényt másodfokúnak?

Egy f valós függvény [f:H hozzárendelve r -hez, H részhalmaza r-nek, (h <>0)] másodfokú, ha (f(x) =a*x^2 +b*x +c), ahol a,b,c eleme r-nek és (a <>0).

Ha a H halmaz megegyezik a valós számok halmazával, akkor a másodfoku függvény grafikonja ipszilon tengellyel párhuzamos parabola.