Oxigéntartalmú szerves vegyületek (Oxygen-containing organic compounds) - 1 Oxigéntartalmú vegyületek:

Azok a molekulák amelyek szén- és hidrogénatomokon kívül oxigénatomot is tartalmaz.Ilyen anyagok például az alkoholok, a zsírok, az olajok, a cukrok, a keményítő. Ezek többféle funkciós csoportot képezhetnek.

Alkoholok és fenolok:

A hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületeket hidroxilvegyületeknek nevezzük: alkoholok, fenolok.

 

Alkoholok:

Többféle szempontból lehet az alkoholokat csoportosítani:

  • a hidroxilcsoportok száma
  • a szénlánc felépítése és
  • a hidroxilcsoportok helyzete szerint.

 Oxigéntartalmú szerves vegyületek (Oxygen-containing organic compounds) - 2

A szénlánc felépítése szerint megkülönböztetünk:telített és telítetlen, nyílt láncú és gyűrűs alkoholokat. A rendűség attól függ, hogy

 

az a szénatom, amelyikhez a hidroxilcsoport kapcsolódik, hány vegyértékével kötődik más szénatomokhoz. Alkánból képzett alkoholok általános képlete: CnH2n+1-OH vagy R-OH.

 

A fenol: C6H5OH

A fenolok molekuláiban a hidroxilcsoport(ok) aromás gyűrűhöz kapcsolódnak. A fenol színtelen, jellegzetes szagú, kristályos anyag.

C6H–OH + H2O=C6H5O –  + H3O+ 

Mérgező hatású anyag.Festékek, gyógyszerek, növényvédő és fakonzerváló szerek gyártása.

 

Metanol (metil-alkohol, faszesz) CH3OH:

A fa száraz lepárlásával állították elő. Színtelen, jellegzetes szagú folyadék. Vízzel korlátlanul elegyedik. Rendkívül veszélyes, mérgező anyag.

Etanol (etil-alkohol,borszesz) C2H5OH:

A tiszta szesz 96%-os töménységű. A  vízmentes 100%-os alkohol neve abszolút alkohol. Az etanol vízzel korlátlanul elegyedik, jól oldja az apoláris molekulájú olajokat, zsírokat is. Kékes lánggal ég, szén-dioxiddá és vízzé alakul.

C2H5 – OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

A vegyipar számára fontos anyag. Használják oldószerként, motorbenzin minőségének javítására, kopogásgátló anyagként és más anyagok előállítására is. 70%-os oldata fertőtlenítőszer. Az alkoholokat gyakran denaturálják. A denaturált szeszt gyakran spiritusznak vagy borszesznek is nevezik. Erjesztéssel legfeljebb 15%-os alkohol- oldat állítható elő, mert az ennél töményebb oldatban az élesztőgombák elpusztulnak. Töményebb oldat a 15%-os vizes oldat lepárlásával (desztillálásával) nyerhetünk Az így kapott tiszta szesz 96%-os.

 

Glikol (többértékű):

A glikol kétértékű alkohol.Kémiai neve: etán 1,2-diol.Színtelen, sűrűn folyó, édes ízű folyadék. Vizes oldata a fagyálló.

 

Glicerin (többértékű):

A glicerin háromértékű alkohol. Kémiai neve: propán- 1,2,3-triol.

Színtelen sűrűn folyó, édes ízű folyadék. Erősen nedvszívó. Higroszkópos tulajdonsága miatt a kozmetikai iparban hidratáló krémek készítésére használják. Sok glicerint használnak robbanóanyagok(dinamit) gyártására. A dinamitot Alfred Nobel találta fel 1867-ben.A glicerin az állati zsírok és a növényi olajok alkotórésze; előállítása is zsiradékokból történik.

 

Éterek:

Az etanol molekuláiból vízkilépéssel éter keletkezik.

A két alkoholmolekulából egy molekula víz lép ki.Az éter színtelen, bódító szagú folyadék. Gyorsan párolog. Nem elegyedik vízzel. Rendkívül tűzveszélyes anyag, gőze a levegővel keveredve robbanó elegyet képez.

 

Aldehidek (oxovegyületek):

Azokat az oxovegyületeket , amelyek molekulái láncvégi szénatomhoz kapcsolódó oxigénatomot tartalmaz, aldehideknek nevezzük.Ált képl.:                                                A hidrogénelvonást dehidrogénezésnek nevezik:

Az aldehidek könnyen redukálódnak:

 

Metanol, formaldehid (HCHO):

Színtelen szúrós szagú gáz. Vízben jól oldódik, 30-40%-os vizes oldata a formalin,melyet fertőtlenítésre, állatpreparátumok, biológiai készítmények konzerválására használnak.

 

Etanal, acetaldehid (CH3-CHO):

Színtelen, kellemetlen szagú folyadék.Az etanolból keletkezik hidrogénleadással.

 

Ketonok:

Azokat a vegyületeket amelyek láncközi másodrendű szénatomhoz kapcsolódó kettős kötésű oxigénatomot tartalmaznak ketonoknak nevezzük. Ált. jel.:R-CO-R.A ketonok a másodrendű alkoholokból származtathatók hidrogénelvonással, oxidációval. A ketonok kevésbé reakcióképesek, mint az aldehidek. A ketonok nem redukáló tulajdonságúak, mert funkciós csoportjuk nem tud oxigén felvenni. A ketonok csak nagyon erős oxidálószerekkel oxidálhatók karbonsavakká.A ketonok hidrogénatom felvételével, redukcióval másodrendű alkoholokká alakulhatnak vissza.

 

Propanon, aceton

Színtelen, jellegzetes szagú, könnyen párolgó folyadék. Szerves vegyületek, festékek, lakkok kiváló oldószere; körömlakklemosó.

 

Hidroxivegyületek

A szerves hidroxivegyületek OH- (hidroxil) csoportot tartalmaznak. Általános összegképletük, R-OH. Ha a hidroxilcsoport telített szénatomhoz kapcsolódik, akkor jönnek létre az alkoholok.

Az alkoholok értékűség szerint lehetnek:

  • Egyértékű alkoholok: egyetlen, OH-csoportot tartalmaznak, pl. metanol CH3-OH
  • Kétértékű alkoholok: két, OH-csoportot tartalmaznak, pl. glikol HO-CH2-CH2-OH
  • Három-, illetve többértékű alkoholok

 

Rendűség szerint lehetnek:

  • Másodrendű alkoholok: jellemző funkciós csoport =CH-OH. A hidroxilcsoport másodrendű szénatomhoz kapcsolódik.
  • Elsőrendű alkoholok: jellemző funkciós csoport -CH2-OH. A hidroxilcsoport elsőrendű szénatomhoz kapcsolódik – olyan szénatomhoz, amely csak egyetlen másik szénatomhoz kapcsolódik.
  • Harmadrendű alkoholok: jellemző funkciós csoport C-OH.