Hirdetés

Szophokles: Antigoné

12 perc olvasás

Szophoklesz (Kr.e. 496-406) Élete során több mint 120 darabot írt, a dráma versenyeken 24 győzelmet aratott. Ránk maradt hét tragédiája közül három a  trójai, három a thébai mondakörből meríti témáját, egy pedig Hérakleszről szól. Antigoné című tragédiája, melyet Kr.e. 440-es években mutattak be, a thébai mondakörhöz kapcsolódik.

Hirdetés

Antigoné

A mű Kreon – Iokaszté királyné testvérének – hatalomra jutásával indul. Az események színhelye egyetlen tér, a királyi palota előtti terület. Az egyre feszültebbé váló konfliktus a viták, szócsaták formájában valósul meg. A valóságos tettek nem a színpadon zajlanak. Ezekről az őr, illetve a hírnökök elbeszéléséből értesülünk. – A tragédia időtartama csupán néhány óra. Az Antigoné az európai dráma egy sajátos típusát képviseli, a tragédia egyetlen konfliktus köré épül. A főszereplő olyan erkölcsi elveket képvisel, amelyek igazságát az adott korban mindenki elismeri. A nézőt arra kényszeríti, hogy a felkínált magatartásformák közül  válasszon, az író sugalmazza a helyes döntést. A kórus szerepe, hogy a felvonásokat választja el egymástól. Az Antigonéban az egyes kardalok nemcsak elválasztják, de össze  is  kapcsolják  az  egymás után következő párbeszédes jeleneteket.

A mű szerkezete

Prologosz (1-99. sor) – expozíció: Két törvény áll egymással szemben, az istenek ősi, íratlan törvénye (a halottat el kell temetni)  és  a  király parancsa (Polünekiészt, az árulót sem eltemetni, sem megsiratni nem szabad). Antigoné a lelkiismerete szavára hallgat,  Iszméné  azonban nem mer szembeszállni Kreónnal.

Parodosz (100-161. sor) – első kardal: diadalmi ének a győzelem  napjának ünneplésére.

1. epeiszodion (162-331.  sor)  –  a bonyodalom kezdete: Kreón jellemébe világít be. A király trónbeszéde, programja (béke megteremtése, megtorlás az ellenséggel szemben).  Kreón kiadja első rendeletét (Polüneikészt tilos eltemetni.), amit – mint az őr jelenti – szinte azonnal megszegnek. Uralkodói gőgje és sértett hiúsága bosszúra sarkalja.

Hirdetés

 sztaszimon (332-375. sor)  –  „közbenső” kardal: az ember titokzatos, félelmes csodás hatalmáról

2. epeiszodion (376-581. sor) – a drámai harc fokozódása: Antigoné és Kreón összecsapása. Antigoné megingathatatlan, a szánalmat keltő Iszméné nővére példáján „véletlenül” is vállalja vértanúságot, amit nővére visszautasít. Újabb feszültségforrás – Antigoné Kreón fiának, Haimónnak a menyasszonya.

sztaszimon  (582-625.  sor)  –  kardal: az emberi sors törékenysége, bizonytalanságáról

3. epeiszodion (626-780. sor) – késleltető mozzanat: Megjelenik Haimon, aki gyermeki alázattal könyörög apjához menyasszonya  életéért.

Kreón  hibát hibára halmoz:

  1. Inkább haljon meg Antigoné, csak a nép  hazugságon ne érje!
  2. Ha egy rokon bontja meg a rendet, mit várhat másoktól?
  3. A király szavát a népnek követnie kell!
  4. Öreg korára nem fog ifjaktól tanulni!
  5. A város a király tulajdona!), nem hallja a nép szavát, végzetesen magára marad, s ez előre sejteti  bukását. Iszménének    megkegyelmez, mert visszariad vérbűntől (vérrokon megölése), Antigonét is úgy akarja elpusztítani, hogy az isteni törvényeket ne sértse.

sztaszimon (781-800. sor)

– kardal: a szerelem mindent legyőző hatalmáról 4. epeiszodion (801-943. sor) – a drámai feszültség fokozódása: Antigoné    önfeláldozó elhatározással megy a halál felé, zokogva búcsúzik Thébai földjétől. Antigonét elhurcolják, de Kreón győzelme csak látszólagos.

Hirdetés

sztaszimon (944-987. sor) – a kar és Antigoné panaszdala (kommosz)

5. epeiszodion (988-1114. sor) – a drámai feszültség tetőpontja: A vak jós, Teiresziász tisztábban lát, mint a látó Kreón. A jós arra kéri a királyt, hogy tegye jóvá tévedését, mert az önhittség nyomán csak balsiker  terem. Kreón durván, pökhendien támad a jósra. A jós baljós szavakkal  válaszol: a király a halottakért váltságul fiát fogja elveszteni. Kreón megtörik, visszavonja parancsait, s megkísérli megfordítani a helyzetet.

sztaszimon (1115-1154. sor)- kardal:  Thébai  védőistenéhez, Bakkhoszhoz fordul segítségért.

Exodosz (1155-1347.  sor)  –  végkifejlet: Kreón megbánta tetteit, de bűneinek következményéből nem menekülhet. Hírnök jelenti Antigoné, Haimon és Eurüdiké halálát, öngyilkosságát. Kreón – felesége és fia átkaival a fején – erkölcsileg összeomlik.

Lapozz a további részletekért

1 2 3


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!