Hirdetés

Jókai Mór élete, munkássága, Az aranyember

12 perc olvasás
Jókai Mór élete, munkássága, Az aranyember

1825-ben született Révkomáromban, nemesi, értelmiségi családban. 1831-ben kezdi elemi iskoláit. 1835 őszén Pozsonyba megy. 1841-ben Pápára megy filozófiát tanulni a főiskolán, itt megismerkedik iskolatársával, Petrovics (Petőfi) Sándorral.  1846. július elsején megkezdődik a Tízek Társasága „írói sztrájk”-ja, folyik lapalapítási kísérletük, de sikertelenül. 1848. március 15-én a forradalmi ifjúság egyik vezető alakja, a tömeg mozgatója és szónoka, a tizenkét pont szerkesztője.

Hirdetés

Szilveszterkor családostul Debrecenbe menekül, s ott február 22-én megindítja a békepárti Esti Lapokat.  1850 elején végleg Pestre megy, a komáromi menlevélben bízva. 1858 végén a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választják. 1860-ban a Kisfaludy Társaság tagjává választják. 1861-ben Siklóst képviseli az országgyűlésen a határozati párttöredékhez csatlakozva. Megismerkedik Tisza Kálmánnal. Az elkövetkező években több helyen tölt be képviselői tisztségeket. 1890 márciusában lemond Tisza Kálmán, ez elidegeníti a politizálástól. 1899. szeptember 16-án feleségül veszi a húszéves Grósz (Nagy) Bellát. Meghasonlik rokonságával, elköltözik Fesztyéktől, országszerte támadják.  1904 májusában meghal.

Indíttatást irodalmi munkásságának Dumas, Sue, Victor Hugo regényei adták. A magyar írók közül Eötvös József és Kemény Zsigmond munkássága volt rá hatással. Az európai epika kortárs irányzatait és színvonalát először Kemény Zsigmond közelíti meg. Jókai hatalmas életművét azonban nem lehet egyetlen stíluskategóriával, a romantikával karakterizálni. Művei sokféle szállal kapcsolódnak a romantikát követő új irányzatokhoz is. Több Jókai-regény fontos szervezőelve a naturalizmus által oly kedvelt átörökléstan (pl.: Az arany ember)

Nehezen szétválasztható egymástól a késő-romantika és a szecesszió világképe. Az arany ember nemcsak a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb alkotása, hanem sok szempontból az első magyar szecessziós regény is. Azzá teszi az elvágyódás és kiábrándultság motívuma. Jókai elődjeivel szemben vigasztalóan és biztatóan mesél, hőssé emeli a hétköznapok emberét, bátorságot szuggerál elbeszéléseivel. Nemzetünk hibáit elhallgatja, elsiklik felettük. Szemlélete liberális és optimista. Témavilágát magasztos eszmények képezik. A főhősök romantikusan szélsőséges alkatok. Szereplőinek társadalmi hovatartozása meghatározó súlyú. A jellemzést az író gyakran egyszerű eszközökkel végzi, pl. beszélő nevekkel. Szereplői statikusak, jellemük nem fejlődik. Fejlődő hős lesz azonban Timár Mihály (Baradlay Richárd, Kárpáthy János), akik alkalmazkodnak az új időkhöz, több oldalról, sokféle élethelyzetben megismerhetjük őket.

Jókai világértelmezése: a jó és a rossz, az igazi és a hamis egymást kizáró erkölcsi alapozású ellentéte a mese, a mítosz, a legenda hagyományához kapcsolódik. A történelmi eseményeket mítoszokba, mesékbe rendezi – ezzel a nemzeti mitológia megalkotását szolgálja.

Hirdetés

Fontosabb regényei

 • A janicsárok végnapjai
 • Öregember nem vénember
 • Szegény gazdagok
 • Gazdag szegények
 • Szeretve mind a vérpadig
 • A kiskirályok
 • Egy ember, aki mindent tud
 • Névtelen vár
 • Török világ Magyarországon
 • Erdély aranykora
 • Kárpáthy Zoltán
 • Egy magyar nábob
 • A kőszívű ember fiai
 • A lőcsei fehér asszony
 • Fekete gyémántok
 • És mégis mozog a Föld
 • Az arany ember
 • Sárga rózsa
 • A jövő század regénye
 • A lélekidomár

Az arany ember (1872)

 • Jókai legkedvesebb regénye, talán amiatt is, hogy nagyban vallomásos: sok önéletrajzi elem található benne (de emellett karrierregényként is felfogható), pl.
 • helyszín: Komárom, Balatonfüred
 • Laborfalvi Róza = Athalie
 • Lukanics Ottília = Noémi
 • Jókai életében is fontos kérdés: lehet-e egyszerre kettőt szeretni?
  • alapötlet: anyai nagyanyjától, Szűts Lajosnétól hallott egy történetet egy fiatal özvegyről, akinek katonatiszt vőlegénye a társalkodónőnek volt korábbi kedvese. A Senki szigetéről pedig Frivaldszky Imre természettudóstól értesült, amely egy se magyar, se török új alkotású terület.
  • idő: 1800-as évek első fele, kb. 10 év
  • további helyszínek: Bécs, Buda, Senki szigete
  • műfaja: romantikus regény realista stílusban à

Jókai Mór egyik legnépszerűbb regényének alapötlete az író szerint a nagynénjétől, Szűcs Lajosnétól származik. Az asszony Jókai nagyanyjának volt a nővére, aki gazdagon ment férjhez. Egy alkalommal Szűcsné és Jókai együtt utaztak a Kisfaludy gőzösön Balatonfüredről Siófokra, amikor vihar csapott le a Balatonra. Az utasok a kabinjaikba menekültek, csupán Szűcsné és az író maradtak a fedélzeten. Az asszony elmesélt egy történetet egy fiatal özvegyről, akinek egy katonatiszt udvarolt. Az özvegyasszony társalkodónője ennek a tisztnek volt a korábbi kedvese. Szűcsné állítólag valamennyiüket ismerte személyesen is. Jókai a hallott történetből és szereplőiből kiindulva építette fel Az arany ember cselekményét, amelyhez természetesen újabb fordulatokat és személyeket alkotott. A címszereplő figuráját a gazdag Domonkos János ihlette, akinek temetésén az író még gyerekként volt jelen. Tímár Mihály alakjában Jókai saját magánéleti problémáit is megfogalmazta. Akkoriban megromlott a házassága nálánál idősebb feleségével, Laborfalvi Róza színésznővel. 1870 tájékán az író beleszeretett a gyámleányába, Lukanics Ottiliába. A Senki szigetén játszódó fejezeteket e gyakori látogatások időszakában írta, tulajdonképpen gyámleányát örökítette meg Noémi alakjában. A titkos szerelem szomorúan ért véget: Ottilia tüdőbajban elhunyt. A magánéleti gyötrődéseken túl Jókai Tímár személyén keresztül írta meg vonzódását a Balaton szépségei és a csillagok csodái iránt is. Gyermekkori élménye volt a dunai hajózás világa, ezért ebbe a közegbe helyezte a cselekmény egy részét is. Kisfiúként hallotta a telekspekulációkról szóló beszélgetéseket, így ezt a motívumot szintén beleszőtte a történetbe. Szülővárosát, Komáromot az ott töltött évek hatására választotta a mű egyik helyszínül.

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!