Hirdetés

Berzsenyi Dániel (1776-1836) élete, a költő Berzsenyi

5 perc olvasás
Berzsenyi Dániel (1776-1836) élete, a költő Berzsenyi

Berzsenyi Dániel élete (1776-1836)

Berzsenyi Dániel 1776. május. 7-én született Hetyén, régi középbirtokos nemesi családban. Édesapja jogot végzett, de csak gazdálkodott. A világtól félre húzódó, különc apa úgy vélte, hogy előbb erősödjön meg a gyerek, s csak ezután fogható iskolai tanulmányokra.

Hirdetés

1788 őszén került a soproni evangélikus líceum előkészítő osztályába, s közel 7 esztendőt töltött itt. Összeütközésekbe került az intézet szokásaival. 1793-ban meg is szökött Sopronból, beállt katonának, de hamarosan innen is elmenekült. 1795-ben félbeszakította diákpályáját.> nem szerzett érettségit. Sokat olvasott, beszélt latinul, németül, költő mintaképe Horatius volt. Apjával egyre romlott a kapcsolata nem is haza ment hanem Niklára a nagybátyjához. 1794-ben édesanyja meghalt, de mégis visszatért Sopronba ahol 4 évig élt együtt az apjával. 1799-ben feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát. Sömjén telepedtek le, kiváló gazda lett..1804-ben Niklára költöztek, az ekkor még csak titokban író költő gazdag nagybirtokosként éltet a falun megrekedt földesurak szokványos életét. Társatlan, magának élő, befelé forduló magányos lélekké vált.

1803-ban Kis János rajta kapta firkálgatás közben, s nyomban el is küldött pár verset Kazinczynak, aki lelkesedett értük.> hosszantartó levelezés 1813-ban jelent meg az első kötete. 1816 júliusában jelent meg a 2. kötete. 1810-ben Pesten járt, s találkozott Kazinczy íróbarátaival> kölcsönös idegenkedés 1812 Bécsben volt egy hetet. Sok gondja baja volt.> családi nehézségek.; egészségi állapota ingatag volt. Kölcseynek 1817-ben a Tudományos Gyűjteményben egy bírálata Berzsenyiről, ami kemény volt és igazságtalan> a háttérben Kazinczy állhatott, akitől teljesen elhidegült Berzsenyi. Ezután a támadás után Berzsenyi elhallgatott, nagyon kevés művet irt, s ingerülten készült megtorolni a sérelmeit.> elküldte a T.Gy.-nek antirecenzióját, de azt ki nem adták, s a kéziratot vissza nem küldték. Ezek után tudományos munkálkodásba, és esztétikai-irodalmi tanulmányokba kezdett.> igyekezett pótolni műveltségének hiányait.

1825-ben jelent meg Észrevételek Kölcsey recenziójára című műve.> Kölcseynek klasszicista esztétikai alapelveire épített legfőbb kifogásait már a romantika nevében utasította vissza. A költői hivatás, a feladattudat csupán mélyen rejtegetett parázs marad életében, az irodalmi élet bevilágító lángolássá soha nem bontakozhatott, noha eszméi már a reform korban hatni kezdtek. Költészetét korszakolni, kategóriákra osztani alig ha lehet. Voltaképp a versek pontos keletkezése sem állapítható meg. Életét most már a tudományoknak szentelte :A versformákról; Kritikai levelek; 1830-ban az Akadémia filozófiai osztályán első vidéki rendes taggá választották. > Poetai harmonistica (1833) 1833-ban írta még A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul. 1836. Február 24-én Niklán halt meg.

„Kettős élete”

 • Napközben: szürke, hétköznapi, tisztes földbirtokos
 • Éjszaka: sötétben, a gyertyafénynél írt – magára talált –
Hirdetés

„Magyar Horatius”

Horatiusi nézeteket vallott – „arany középszer” – Ne törekedjünk a szélsőségekre, elégedjünk meg azzal ami van, nyugodjunk bele a sorsunkba. – versformákban, motívumokban is követte – DE!!! Berzsenyi Dániel műveiben nem ezt hirdette, a sorok mögött ennek a hiányát írja le, ezutáni sóvárgás figyelhető meg.

A költő Berzsenyi Dániel

 • 2 csoportba lehet sorolni: Magyaros verselésű szerelmi témájú dalok Klasszikus mértékű hazafias témájú ódák

Motívumok az ódákban

 • aggódás a nemzet sorsán, az erkölcs romlásán
 • dicső múlt – sivár jelen
 • nemzet halálvíziója
 • Ő próféta szerepet vállal, figyelmezteti a nemzetet – mozgósító szerep
 • PL.: Magyarokhoz I-II

Elégiák: 8 – 10 mű

 • Témák:
  • mulandóság, idő, elkerülendő végzet
  • magányosság, nagy érzelmek eltűnése
 • Háttere:
  • Niklára való költőzés – idegen
  • Kazinczyval a levelezések
  • betegeskedés – magány
  • valóság – álom különbsége
  • az ifjúból felnőtt
  • átalakultak az elégiák, leszűkültek témában
  • PL.: Osztályrészem, Búcsúzás Kemenes-Aljától, A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz

Episztolák

 • 1805- Kazinczy révén bekapcsolódik a szellemi életbe, egyre többet foglalkozik életkérdésekkel – episztolákat és epigrammákat is ír.
 • PL.: Dukai Takács Judithoz, Vitkovics Mihályhoz

 


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!