Hirdetés

Berzsenyi Dániel (1776-1836) élete, a költő Berzsenyi

Berzsenyi Dániel (1776-1836)

1776.május. 7-én született Hetyén, régi középbirtokos nemesi családban.
Édesapja jogot végzett, de csak gazdálkodott. A világtól félre húzódó, különc apa úgy vélte, hogy előbb erősödjön meg a gyerek, s csak ezután fogható iskolai tanulmányokra.

Hirdetés

1788 őszén került a soproni evangélikus líceum előkészítő osztályába, s közel 7 esztendőt töltött itt. Összeütközésekbe került az intézet szokásaival. 1793-ban meg is szökött Sopronból, beállt katonának, de hamarosan innen is elmenekült. 1795-ben félbeszakította diákpályáját.> nem szerzett érettségit.

Sokat olvasott, beszélt latinul, németül, költő mintaképe Horatius volt.
Apjával egyre romlott a kapcsolata nem is haza ment hanem Niklára a nagybátyjához.

1794-ben édesanyja meghalt, de mégis visszatért Sopronba ahol 4 évig élt együtt az apjával.
1799-ben feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát. Sömjén telepedtek le, kiváló gazda lett..1804-ben Niklára költöztek, az ekkor még csak titokban író költő gazdag nagybirtokosként éltet a falun megrekedt földesurak szokványos életét.
Társatlan, magának élő, befelé forduló magányos lélekké vált.

1803-ban Kis János rajta kapta firkálgatás közben, s nyomban el is küldött pár verset Kazinczynak, aki lelkesedett értük.> hosszantartó levelezés
1813-ban jelent meg az első kötete.
1816 júliusában jelent meg a 2. kötete.
1810-ben Pesten járt, s találkozott Kazinczy íróbarátaival> kölcsönös idegenkedés
1812 Bécsben volt egy hetet.
Sok gondja baja volt.> családi nehézségek.; egészségi állapota ingatag volt.
Kölcseynek 1817-ben a Tudományos Gyűjteményben egy bírálata Berzsenyiről, ami kemény volt és igazságtalan> a háttérben Kazinczy állhatott, akitől teljesen elhidegült Berzsenyi.
Ezután a támadás után Berzsenyi elhallgatott, nagyon kevés művet irt, s ingerülten készült megtorolni a sérelmeit.> elküldte a T.Gy.-nek antirecenzióját, de azt ki nem adták, s a kéziratot vissza nem küldték.
Ezek után tudományos munkálkodásba, és esztétikai-irodalmi tanulmányokba kezdett.> igyekezett pótolni műveltségének hiányait.

1825-ben jelent meg Észrevételek Kölcsey recenziójára című műve.> Kölcseynek klasszicista esztétikai alapelveire épített legfőbb kifogásait már a romantika nevében utasította vissza.
A költői hivatás, a feladattudat csupán mélyen rejtegetett parázs marad életében, az irodalmi élet bevilágító lángolássá soha nem bontakozhatott, noha eszméi már a reform korban hatni kezdtek. Költészetét korszakolni, kategóriákra osztani alig ha lehet. Voltaképp a versek pontos keletkezése sem állapítható meg.
Életét most már a tudományoknak szentelte :A versformákról; Kritikai levelek;
1830-ban az Akadémia filozófiai osztályán első vidéki rendes taggá választották. > Poetai harmonistica (1833)
1833-ban írta még A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul.
1836. Február 24-én Niklán halt meg.

– “Kettős élete”:

 • Napközben: szürke, hétköznapi, tisztes földbirtokos
 • Éjszaka: sötétben, a gyertyafénynél írt – magára talált –

– “Magyar Horatius”:
Horatiusi nézeteket vallott – “arany középszer” – Ne törekedjünk a szélsőségekre, elégedjünk meg azzal ami van, nyugodjunk bele a sorsunkba. – versformákban, motívumokban is követte – DE!!! Berzsenyi műveiben nem ezt hirdette, a sorok mögött ennek a hiányát írja le, ezutáni sóvárgás figyelhető meg.

A költő Berzsenyi:

2 csoportba lehet sorolni:
Magyaros verselésű szerelmi témájú dalok
Klasszikus mértékű hazafias témájú ódák

Motívumok az ódákban:

 • aggódás a nemzet sorsán, az erkölcs romlásán
 • dicső múlt – sivár jelen
 • nemzet halálvíziója
 • Ő próféta szerepet vállal, figyelmezteti a nemzetet – mozgósító szerep
 • PL.: Magyarokhoz I-II

 

Elégiák: 8 – 10 mű

 • Témák:
 • mulandóság, idő, elkerülendő végzet
 • magányosság, nagy érzelmek eltűnése
 • Háttere:
 • Niklára való költőzés – idegen
 • Kazinczyval a levelezések
 • betegeskedés – magány
 • valóság – álom különbsége
 • az ifjúból felnőtt
 • átalakultak az elégiák, leszűkültek témában
 • PL.: Osztályrészem, Búcsúzás Kemenes-Aljától, A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz

 

Episztolák:

 • 1805- Kazinczy révén bekapcsolódik a szellemi életbe, egyre többet foglalkozik életkérdésekkel – episztolákat és epigrammákat is ír.
 • PL.: Dukai Takács Judithoz, Vitkovics Mihályhoz

 Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!