Hirdetés

Berzsenyi elégiái: A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz elemzés

5 perc olvasás

A közelítő tél

A teljes mű itt olvasható: Berzsenyi Dániel – A közelítő tél

Hirdetés

Eredeti címe: Az ősz
Kazinczy javaslatára változtatta meg – mert Az ősz cím statikus állóképet ígér, helyére a lopva közeledő fenyegetés mozgalmassága került, az új cím maga is riadalmat sugall.
Felépítése: logikus gondolatmenetet mutat.
Szerkezete klasszicizáló: pictura-absztrakció-szentencia.
Strófaszerkezete (aszklepiádészi)és szókincse szintén klasszikus.I. 1-3. versszak
Az ősz képe tagadásra fordított idillben (a tavasz képeinek tagadásaként) jelenik meg.
A most és nemrég / a jelen és a múlt / a tavasz és az ősz szembesül egymással.
A természet festésével érzékelteti az idő megállíthatatlan múlását.
A megváltoztathatatlanra a tagadó képekben (6 tagadó alak) megjelenő tavasz döbbent rá:
a kibontakozó ősz képe szürke, lehangoló.
Ezzel kettős hatást ér el:

 •   rámutat a jelen sivárságára – minden hervad, hull, sárgáll, borong, homályos;
 •   és megmutatja a múlt értékeit is antikizáló képek sorát látjuk: liget, balzsamos illatok, zephyr, symphonia, gerle, csermely violás völgye, thyrsus (szőlővessző).

Túlárad a visszaálmodott tavasz.
Az I. szerkezeti rész tehát idő – és értékszembesítésre épül.
Ez a világ egyszerre: két évszak, a niklai táj, és egy belső, lelki táj ábrázolása.
Zeneisége elementáris: ezt hangut., hangfestő szavak (zörög, búg) és az l,r,g hangok adják.

II. 4. versszak

A látványból filozófiai általánosítást és következtetést von le:

Hirdetés

“Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül.”

Az “idő elrepül” hétköznapi szófordulatot sajátos képpé teszi. Az idő múlása minden pusztulását hozza az ég alatt: nagy és kis dolgokét egyaránt (kis nefelejcs).

III. 5-6.versszak

Magára, a saját életére vonatkoztatja az elmúlást. A vers ezáltal létösszegző verssé válik.
Szomorú lemondással veszi tudomásul, hogy ifjúsága észrevétlenül, de örökre elmúlt. És nemcsak az ifjúság édessége, színei, örömei tűnnek el, de a szerelem is.

Az évszakok körforgása örök, de az emberi életre ez nem érvényes – ami elmúlt, az visszahozhatatlan (nem hozhatja fel azt több kikelet soha).
A behunyt szem utal a halálra, ill. az örömtelen életre, a szerelem, örömök észrevenni nem tudására.

Levéltöredék barátnémhoz

A teljes mű itt olvasható: Berzsenyi Dániel – Levéltöredék barátnémhoz

A cím és a tartalom között ellentét feszül:

Hirdetés
 •   a cím töredéket ígér, valójában tökéletesen megszerkesztett, zárt kompozíciójú mű;
 •   a barátnéhoz szól, de figyelme csak önmagára irányul.

Létösszegző vers: egy életérzést fogalmaz meg;
téma: a falusi elvonultság, lelki társtalanság, életének szomorúsága.

I. 1. versszak

Episztolaként indul – megszólítja a távolban élő barátnét, kérdését fáradt mélabúval utasítja el.
Majd hamarosan ejti a címzettet, s csak önmagával foglalkozik.
Témája: magánya, kedvetlenségének panasza.
A további versszakok a látszólag megtagadott választ fejtik ki.

II. 2. versszak

Reális helyzetkép a költőről. Egy őszi képet látunk:
szüret utáni est, a körülötte élők már aludni térnek, vidámságuk neszei hallatszanak,
a költő magányosan hallgatja az est hangjait.

Agg diófám – önmaga metaforája – lélekben ő is agg;
tüzemet gerjesztem – vonatkozik konkrétan a pipázásra, de ihletére, életkedvére is.

III. 3-4. versszak

Ezek a pillanatok indítják az álmodozást. Elszakad a sivár jelentől, s visszaemlékezik:

Hirdetés
 •   fiatalságára, boldogságára,
 •   a hajdani örömökre, melyek még szomorúbbá teszik a ma sivárságát.

IV. 5. versszak

Az előbbi reális képek a saját sorsa motívumaivá válnak (Életem képe ez):
párhuzamot von a 2-4. versszak képeivel..

 •   az ősz est – saját “ősze”;
 •   a parázs, kanóc elhamvadása – a szerelem, szenvedélyek tüzének kihúnyása;
 •   az őszbogár zúgása – melankolikus lírájának hangjai.

Így lesz az őszi est saját elmúlásának képe – a magányos szüreti est az öregedés jelképe.
Miben rejlik esztétikai hatása?

 •   a hangulat, bánat páratlan érzékeltetése,
 •   megkapó képek, metaforikusság,
 •   verszene – egyszerű magyaros verselés (felező 12-es, keresztrímekkel.)
Hirdetés


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!