Hirdetés

Bencés, kolduló szerzetesrendek jellemzői

8 perc olvasás

A szerzetesség kialakulása keleten:

A szerzetesség célja Krisztus követése, és a Krisztus által ajánlott három evangéliumi tanács – szegénység, tisztaság (szüzesség), engedelmesség megtartása és gyakorlása.

Hirdetés


Hirdetés

Már a kereszténység kialakulásakor voltak aszkéták: családjuk körében maradva a mindennapokban törekedtek a tökéletességre – szüzességet fogadtak, böjtöltek, imádkoztak, jótékonykodtak.

A III. században, az üldözések idején sokan kiköltöztek a hegyekbe és a sivatagba: ők voltak a remeték. Elsősorban Egyiptomban alakultak ki remetekolóniák.

 • Híres remeték voltak a IV. században Remete Szent Antal és Remete Szent Pál.
 • A remetetelepeket először Pakhomion remete szervezte igazi közösséggé, amelynek élete már szabályzat (regula) szerint folyt. Ezek tagjai laikusok voltak, azaz nem voltak a papi rend tagjai.
 • A szerzetesség végső formáját Nagy Szent Vazul (Baszileosz) alakította ki, akinek reguláját – némi átalakítással – ma is használják a keleti szerzetesi közösségek (baziliták).

A keleti szerzetesség a világtól való elvonulást, az egyéni elmélyülést helyezte előtérbe.

Hirdetés

Bencés rend

A nyugati szerzetesség:

A szerzetesség a IV. század második felében terjedt el nyugaton is – Itáliában, Galliában, Hispániában -, de itt inkább a közösségi élet, a térítés és a munkálkodás kapott nagy szerepet.

A legjelentősebb közösséget 529-ben Nursiai Szent Benedek hozta létre Monte Cassino magaslatán (bencés rend).

 • 73 fejezetből álló, igen szigorú és a kolostori életet részletesen szabályozó regulát készített, amely a gyakorlatban jól bevált.
 • A szerzetesi élet színtere a kolostor, amit a szerzetes nem hagyhatott el.
 • A szerzetesnek nem lehetett magántulajdona (de a kolostornak lehetett).
 • A szerzetesi élet vezérelve: ora et labora – imádkozz és dolgozz.
 • Napközben 7 közös ima + éjszakai imaóra.
 • A munka részben szellemi (a Szentírás és más könyvek olvasása és másolása), részben fizikai (pl. földművelés) volt.
 • Napi két közös, hústalan étkezés.
 • A szerzetessé válás útja: egy évig jelölt (novícius) volt, majd szerzetessé avatáskor le kellett tennie a hármas (szegénységi, tisztasági, engedelmességi) fogadalmat.
 • A rend élén az apát állt, akit a közösség választott, és akinek engedelmességgel tartoztak; az apát helyettese a perjel.
 • A bencéseknek Nagy Szent Gergely pápa (590-604) feladatul adta a hit terjesztését: élen jártak Anglia és a német területek térítésében.

A VI. századtól a térítésben a bencések vetélytársa volt az ír szerzetesség:

 • Írországban Szt. Patrik honosította meg a kereszténységet.
  • Sajátos kolostori egyház jött létre: a kolostorok voltak a püspökségek székhelyei, a püspökök is szerzetesek voltak.
  • Jóval szigorúbb szabályok szerint éltek, mint a bencések.
 • Sikeresek voltak a térítésben: Szent KolumbánGalliában, majd Galliából indulva Szt. Gallus alapította a Sankt Gallen kolostorát.
Hirdetés

Válság és megújulás:

A VI. – X. század a „sötét korszak” a papság történetében: az egyház világiak uralma alá került, fellazult a szerzetesi élet, szabályozottsága csak névleges volt.

A X. században ebből a válságból mutatott kiutat a burgundiai Cluny bencés kolostorból elindult reformmozgalom:

 • visszatértek az eredeti, szigorú bencés reguláshoz;
 • visszautasították a világi befolyást;
 • a kolostort a helyi püspök joghatósága alól kivéve a pápa védelme alá helyezték.
 • A reform sikeres volt, Clunyhez több mint ezer bencés kolostor csatlakozott, létrejött az ún. Cluny Kongregáció, amelynek vezetője a clunyi apát lett.
 • Ebből a reformból nőtt ki a XI. században az egész egyház reformja (gregorián reform – VII. Gergely).

Új rendek a XI. század végén:

A clunyi reform után is voltak olyanok, akik a bencés kolostorokat túl gazdagnak, templomaikat túl fényűzőnek tartották: ezek nem keltették az evangéliumi szegénység látszatát sem. Ezért több kísérlet is történt az eredeti bencés regula szerinti szerzetesség visszaállítására.

Kölni Szent Brúnó reimsi kanonok alapította a karthauziak rendjét (1084):

Hirdetés
 • szemlélődő remete rend;
 • tagjai csaknem állandó hallgatást fogadtak.

Szent RóbertCiteaux-ban (latinul Cistercium) megalapította a ciszterci szerzetesrend anyakolostorát (1098).

 • Igazi felvirágzása akkor kezdődött, amikor Szent Bernát 1115-ben Clairvaux-ban ciszterci kolostort alapított – ő lett korának egyik legbefolyásosabb egyházi személyisége.
 • Igen nagy hangsúlyt fektettek a munkálkodásra, a rendnek komoly szerepe volt a korszerű mezőgazdasági módszerek elterjesztésében.

A korban gyorsan terjedtek az ágostonos rendek, amelyek szabályzatukat Szent Ágoston gondolatai alapján dolgozták ki. Két csoportjuk volt:

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!