Hirdetés

Bencés, kolduló szerzetesrendek jellemzői

8 perc olvasás
 • Szabályozott kanonokok rendje: ezek közösségben élő világi papok voltak, akik lelkipásztorkodással foglalkoztak. A legismertebb ilyen rend a Szent Norbert által 1120-ban alapított premontreiek konregációja volt. Fő feladatának ez a rend a prédikációt és a lelkipásztorkodást tartotta.
 • Ágostonos remeték rendje: ide tartozik pl. az egyetlen magyar alapítású rend, a Remete Szt. Páltól elnevezett Pálos rend. Özséb esztergomi kanonok szervezte közösséggé 1250 körül a Pilisben élő remetéket.
Hirdetés

Sok betegápoló (pl. Lázár-rend) és rabkiváltó (pl. trinbitárius rend) közösség is szerveződött.

A keresztes hadjáratokhoz kapcsolódóan jöttek létre az egyházi lovagrendek, amelyek a Szentföld és a zarándokok védelme mellett betegápolással is foglalkoztak.

A koldulórendek:

A koldulórendek kialakulásának tényezői:

 • Ugyan a szerzeteseknek nem lehetett magánvagyonuk, de a kolostoroknak igen – a kolostori vagyonok pedig egyre gyarapodtak az újonnan alapított rendeknél is.
 • Felgyorsult az urbanizáció, egyre többen laktak városokban, őket az erdőben, távoli tájakon élő ciszterciek, premontreiek nem tudták megszólítani.
 • A XII. században Nyugat-Európában kibontakozott a szegénységi mozgalom, amely az őskeresztények szegény egyházához való visszatérést hirdette – számos eretnekmozgalom (albigensek, valdensek) terjedt el rövid idő alatt.
Hirdetés

Az egyház a szegénységi (eretnek) mozgalmakra adott első, rapid és kemény válasz (eretneküldözés – inkvizíció) után, támogatni kezdte a koldulórendek kialakulását. A kolduló rendeknek nem lehetett vagyona, földbirtoka, rendszeres jövedelme – magukat koldulásból kellett fenntartaniuk.

A koldulórendek:

  • élén a generális állt;
  • fő törvényhozó szerve a generális káptalan volt;
  • legfőbb rendek: Ferencesek, Domonkosok, Karmeliták, Szerviták.
 • Ferencesek vagy Kisebb Testvérek Rendje:
  • Assisi Szt. Ferenc alapította, I. Ince pápa 1209-ben szóban jóváhagyja működését, majd 1223-ban fogadták el az írott szabályzatát.
  • A rend bekapcsolódott az egyetemi oktatásba.
  • Hosszú viták után 1517-ben kettévált a rend: a szegénységet Szt. Ferenc szellemében értelmezőkre (obszervánsok), illetve a gyakorlati élet követelményeihez jobban alkalmazkodókra (konventuálisok vagy minoriták). 1525-ben egy harmadik irányzat is önállósult, a kapucinusok.
 • Domonkosok vagy Prédikáló Testvérek Rendje:
  • A rendet egy, a kathar eretnekekkel küzdő kasztíliai pap, Guzman Domonkos alapította.
  • Az első rendház Toulouse-ban volt.
  • III. Ince pápa 1216-ban hagyta jóvá a szabályzatát.
  • A rend komoly szerepet játszott az egyetemi teológiaoktatásban (Aquinói Szt. Tamás).
  • A domonkosok voltak az inkvizíció működtetői is.

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!