Hirdetés

Az eleai iskola

3 perc olvasás
Az eleai iskola

Elea Itália nyugati partján található.

Xenophanész

 • Eleában alkot, de valójában nem tartozik az iskolához, mégis annak alapítójának mondják.
 • A görög mítoszok vallási tartalmát kritizálja.
 • Az istenekről alkotott antropomorf nézetek ellen lépett fel.
 • Az istenek viselt dolgairól szóló mítoszok összeférhetetlenek az istenség tökéletességéről szóló tannal. Az istenek cselekedetei gyakran súlyosan sértik az erkölcsi rendet.
 • Az istenek hatalma az emberek felett az emberi alárendeltségi viszonyokat tükrözi.
 • Elvetette a több-istenhitet és az istenség egységét hirdette. Isten változatlan, de mégis mindent mozgat. Isten a világegyetemmel azonos, a panteizmus előfutára.
 • Ő volt az első görög gondolkozó, aki bátran fellépett a vallás antropomorf jellege, illetve a babonák és a csodás hiedelmek ellen.
Hirdetés


Hirdetés

Parmenidész

 • Szembeállítja egymással a megismerés két útját: az észre támaszkodó közvetlen belátást és a megfigyelésre alapozott tudományos magyarázatot.
 • A metafizika és a tudomány szembeállítása.
 • A tapasztalati megismerés forrása az ismétlődő megfigyelés, mely azonban csak vélekedésszerű ismeretet biztosít. Az igaz ismeret utáni igényt csak a metafizika tudja kielégíteni, csak ez nyújt tapasztalattól független tudást.
 • Nem elégséges az őselem után kutatni, fel kell tárni a termfilozófiai spekulációk metafizikai előfeltevéseit is.
 • A metafizika területén két megismerési út:
  • A létező létezik és a nem-létező nem létezik, a tévedés útja pedig az, hogy a nem-létező is létezik.
 • Igyekezett ellenfeleinek érveléséről kimutatni, hogy azok önellentmondóak, és ezért a velük ellentétes felfogást kell elfogadnunk. (közvetett érvelés)
 • Ami a létezőtől különböző, az nem-létező, ami nem létező, az nincs, tehát a létező EGY.
 • A létezőről feltételezte, hogy gömb alakú.

Eleai Zenon

 • Parmenidésznek metafizika tételét igyekeztek az ellenvetésektől megvédeni. Főképp azt igyekezett indirekt módon bizonyítani, hogy a létező egy, illetve oszthatatlan és mozdulatlan.
 • A létező nem lehet sok, hiszen abban minden létező más létezők között volna, és ezek ismét más létezők között… a létezők száma végtelen nagy lenne, bármilyen kicsik lennének is a létezők. Ha viszont nem lenne kiterjedésük, akkor összességük is végtelen kicsi volna.
 • A végtelen azonban számtalan, vagyis számában meghatározhatatlant és így értelmezhetetlent jelent.
 • A végtelen kicsi pedig a semmivel azonos.
 • Apória: a bizonyítás közvetett formája (levezetve megcáfolja az állítást) – feloldhatatlan ellentmondás
 • Apóriái:
  • Achilles és a teknősbéka (Achilles nem győzheti le, ha előnyt ad neki).
  • Nyíl (a nyíl adott időben a tér adott részén van, nem mozog).
 • A dialektika atyjának is nevezik.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!