Hirdetés

A világszellem a hegeli rendszerben

A hegeli filozófia egyetemes rendszer: felöleli a világ egészét, a természetet, a társadalmat és az emberi gondolkodást. Dialektikus rendszer: a világ egészét folyamatként értelmezi. A világszellem fejlődése Hegel rendszerében 3 szakaszban történik, amelyben az egyes szakaszok a tagadás tagadása törvénye alapján kapcsolódnak egymáshoz. Az első szakasz a tézis: az eszme magát fejleszti ki; a második szakasz az antitézis (tagadás): az eszme természetbe csap át; és a harmadik a szintézis (tagadás tagadása): az eszme más létéből visszatér magába. A világszellem önfejlődésének ill. önmegismerésének folyamata alapján a hegeli filozófia alkotóelemei: a logika, a természetfilozófia, a szellemfilozófia (társadalomfilozófia).

Hirdetés

Logika

 • A világszellem fejlődésének első szakasza. Itt a világszellem szegényes, egyoldalú, nem teljes mivolta egyre inkább teljesebbé, mindenoldalúbbá válik. A hegeli világszellem szegényes, elvont meghatározottságból konkrét eszmévé az önmozgás alapján válik. Ennek mozgatója az ellentmondás.
 • A logika három részből áll:
  • léttan: a világszellem kifejlődése a lét szférájában
  • lényeg tana: a világszellem mélyebb meghatározottságokkal gyarapodik, végigmegy a lényeg, a jelenség és a valóság lépcsőfokain
  • fogalom tana: az eszme befejezi fejlődését a logika, a tiszta gondolat szférájában.
   • E tannak három része van:
    • szubjektív fogalom: gondolkodásformák, ítéletek
    • objektivitás: a természet legáltalánosabb meghatározásai
    • eszme: minden eddig tárgyalt meghatározottságot magába foglalja. Az eszme abszolúttá válik.

Természetfilozófia

 • A kialakult eszme. Itt átcsap ellentétébe, természetté válik; a természet is eszme, csak alvó, szunnyadó anyagi formában. Az eszme nem volt előbb, mint a természet, mivel fejlődése nem időbeli.
 • Munkájának részei:
  • mechanika: tér és idő, mechanikai mozgás, anyag és mozgás
  • fizika: testekkel, elemekkel, fénnyel, hanggal, elektromossággal foglalkozott
  • szerves fizika: vizsgálja a Föld természetét és történetét, a növény- és állatvilágot

Szellem(társadalom)filozófia

 • Vizsgálatának tárgya az emberi nem egésze. Az emberi tudat kialakulásával a szellem ismét saját, szellemi formájában fejlődik tovább. Végigjárja az emberiségnek a társadalmi valóságban Hegelig megtett történelmi útját. A szellem feldolgozza magát a szabadság, a társadalmi fejlődés legmagasabb fokára. Ennek a felfogásnak az a racionális tartalma, hogy az ember a maga munkájával küzdi fel magát a természeti világból a társadalmi fejlődés egyre magasabb fokára. A hegeli szellem fejlődése a társadalomban három szakaszra oszlik:
  • Szubjektív szellem
   • Tárgyalja:
    • az antropológiában az emberről, mint természeti jelenségről beszél
    • a fenomenológiában az emberi tudatról esik szó
    • a pszichológiában az emberi szellem képességeit vizsgálja
  • Objektív szellem
   • Végigjárja a társadalmat és a történelmet. A szellem tárgya a világtörténelem. A világszellem alakítja a világtörténelmet.
   • Témái:
    • jog: a szabadság ittléte
    • morál: a jog és a morál egységet alkothat, s így létrejön az erkölcs
    • erkölcs: három szférája van: család, polgári társadalom, állam
  • Abszolút szellem
   • A szellem befejezi önfejlődését. A társadalmi tudatformákat vizsgálja:
    • önmagát szemlélő szellem: a művészet
    • a magát képzelő szellem: a vallás
    • a maga lényegét fogalmakban elgondoló szellem: a filozófia


Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!