Hirdetés

Az infláció

5 perc olvasás

Csak saját használatra! A jegyzet tulajdonosa csak az erettsegi.com számára bocsátotta rendelkezésre!

Hirdetés

Az infláció

1, Inflációnak nevezzük a tartós árszínvonal emelkedést

Számítására az inflációs rátát használjuk: (P1-P0)/P0

Defláció: tartós árszínvonal csökkenés

Fajtái számmérték alapján:

 • Kúszó infláció
 1. A ráta egy számjeggyel mérhető
 2. Az árak nem stabilak, de változásainak mértéke igen
 3. Nincsenek hirttelen árváltozások, stabil gazdaság és előre jól megbecsülhető árváltozás jellemzi
 • Vágtató infláció
 1. Az inflációs ráta kettő, esetleg három számjeggyel mérhető
 2. Előfordulhatnak hirtelen árváltozások
 3. Az árváltozások előrejelzés nem teljesen megbízható
 • Hiperinfláció
Hirdetés
 1. A ráta három vagy több számmal mérhető
 2. Drasztikus árváltozások jellemzik
 3. Minőségileg új árszínvonal jön létre esetleg új pénznem bevezetésével

2, A keresleti infláció: a makrogazdaság kereslete változatlan kínálat mellett megnő, vagy a kereslet növekedésének méréke meghaladja kínálat növekedését

makrogazdasági kereslet: a javak azon mennyisége az árupiacon, amleyet a gazdasági szerplők adott árszínvonalon vásárolni szertnének YD= C+I

A makrokereslet autonóm elemeinek a növekedése inflációt gerjeszt

 1. I. Autonóm fogyasztás (C0) növekedése

Oka: a fogyasztók (ceteris paribus) reklán, pánik, spekuláció stb. miatt megnövelik a fogyasztási javak iránti keresletet

Keletkezése: az autonóm fogyasztás (C0) értéke nő → része az összpiaci keresletnek, ezért a makrokereslet is nő (YD)→ adott kínálat mellett megnövekszik a kereslet az árupiacon, így ez túlkeresletet okoz→ a vállalatok a túlkersletre reagálva megemelik az árakat→ INFLÁCIÓ

 1. II. Autonóm beruházás (I0) növekedése

Oka: a kedvező profitkilátások, javuló gazdasági helyzet, spekuláció hatására a vállalatok növelik beruházási keresletüket

Hirdetés

Keletkezése: megnövekedett beruházás (I) -ceteris paribus- a bankok megemelik a hitelkamatlábat → ezzel a piacon áremelkedést, inflációt idéznek elő → a megnövekedett kamatlábak hatására a vállalatok egy része visszamondja a beruházás iránti keresletét, mert ilyen drágán már nem éri meg hitelt felvenni

3, A kínálati infláció (avagy költség infláció): a makrogazdasági kínálat változatlan kereslet mellett csökken, ill. a kínálat csökkenése meghaladja a kereslet csökkenését

makrogazdasági kínálat:

I.                   Bérköltség inflációs hatása

[Közvetlen]

Oka: a bérharcok eredményeként megnö a bérköltség

Keletkezése: emelkednek a bérek → a vállalatok közvetlenül beépítik a termék piaci árába → azonnal áremelkedést okoz → INFLÁCIÓ

[Közvetett]

Oka: a bérharcok eredményeként megnő a bérköltség

Hirdetés

Keletkezése: a vállalatok adott bértömegből kevesebb embert tudnak foglalkoztatni → elbocsáltják a felesleges munkaerőt → csökken a kibocsáltás adott kereslet mellett → a piacon túlkereslet alakul ki áremelkedést okozva → INFLÁCIÓ

II.                Termelési eszközök inflációs hatása

[Közvetlen]

Oka: külső gazdasági hatás miatt a termékek, anyagok, termelési eszközök ára megemelkedik

Keletkezése: a megemelkedett költségeket a vállalatok azonnal beépíti az általuk előállított termékek és szolgáltatások árába  â†’ követlen áremelkedést INFLÁCIÓT okozva

[közvetett]

Oka: külső gazdasági hatás miatt a termékek, anyagok, termelési eszközök ára megemelkedik

Hirdetés

Keletkezése: a vállalat nem költenek többet termelési eszközre, hanem nem vásárolják meg azokat → kevesebb eszközzel kevesebb terméket tudnak előállítani → csökken a vállalatok termelése → a makrogazdasági kínálat adott kereslet mellett csökken → INFLÁCIÓ

4, Az ár-bér spirál folyamata

Az árak és bérek emelkedését egymást erősítő folyamatát ár-bér spirálnak nevezem

Ennek folyamata:

Az árszínvonal nő→ a pénzbérek növekednek→ csökken a munkakereslet → csökken a foglalkoztatottság→ csökken a kibocsáltás→ túlkereslet alakul ki a árupiacon → az árszínvonal újra emelkedni fog

5, Az infláció hatása a gazdaságra

táblázat a 121.o

KERESLETI INFLÁCIÓ

A fogyasztók az esetleg újabb árszínvonal-emelkedéstől tartanak, ezért nő az autonóm fogyasztás, a beruházó pedig a jövőre nézve jobb profitvárakozásokkal számok, ezért nő a beruházási kereslet→ összkereslet növekszik

Hirdetés

Pénzmennyiség növekszik→ pénzpiaci túlkínálat→ csökken a piaci kamatláb→ nő a beruházási kereslet→ összkereslet növekszik

KÍNÁLATI INFLÁCIÓ

Nominál bér növekszik→ nő a reálbér→ csökken a munkakereslet→ csökken a foglalkoztatás→ csökken a kínálat

Összességében elmondható, hogy a keresleti infláció növeli az összkeresletet, míg a kínálati infláció csökkenti a kínálatot


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!