Hirdetés

A közgazdaságtan tárgya

6 perc olvasás

Csak saját használatra! A jegyzet tulajdonosa csak az erettsegi.com számára bocsátotta rendelkezésre!

Hirdetés

A közgazdaságtan tárgyaközgazdaságtan

A közgazdaságtan alapfogalmai: a gazdálkodó tevékenység, termelési tényezők, szűkösség, alternatív költség A közgazdaságtan alapkérdései A közgazdaságtan elemzési módszere – a modellalkotás Piacgazdaság – tervgazdaság 0. A közgazdaságtan fogalma, részei A közgazdaságtan olyan társ. tudomány, mely a döntések és a választások rendszerével foglalkozik

Elméleti közgazdaságtan

Alapvető összefüggéseket vizsgál racionális gondolkodást feltételezve – mikroökonómia: Az elkülönült gazdasági szereplőket vizsgálja – makroökonómia: A gazdaság egészét elemzi összevont mutatók segítségével – nemzetközi közgazdaságtan: Az egyes gazdaságok egymás közötti áru és pénzfolyamatokat összegezve vizsgálja – gazdasági renszerek összehasonlító elemzése A történelemben előforduló különböző gazdaságokat vizsgálja (-komparatív gazdaságtan)

Alkalmazott közgazdaságtan

Az elméleti összefüggéseket a gyakorlatba helyezi át, általában számítások segítségével

– statisztika, könyvvitel, vállalat-gazdaságtan, marketing, vállalati pénzügyek, készlet-gazdálkodás, ipar-, mezögazdaság-, közlekedés-gazdaságtan, stb…

  1. 1. Gazdálkodói magatartás: Bizonyos javak felhasználásával más hasznos javak létrehozására irányul.

2. Termelési tényezők (inputok) A tevékenység során felhasznált erőforrások összessége.

Hirdetés
Jele Ára
MUNKA L munkabér
TERMÉSZETI JAVAK A bérleti díj
TŐKEJAVAK K kamat
VÁLLALKOZÓ E profit

– MUNKA az ember szellemi és fizikai képességének összessége, amelyet a tevékenység során felhasz- nálhat – TERMÉSZETI JAVAK: a természetben előforduló ált. átalakítás nélkűl felhasználható javak, melyekért ált. nem kell fizetni (víz, föld stb.) – TŐKEJAVAK: már termeléssel létrehozott eszközök, melyet a tevékenység során felhasználnak (van reál- és pénztőke) – VÁLLALKOZÓ: az előző három termelési tényezőt fogja össze és irányítja a gazdaságosság elve alapján gazdaságosság elve: a legkisebb ráfordítással a legnagyobb profit Az elsődleges tényezők, a munka és a föld minősége és mennyisége adottak, csak részben pótolhatók. A másodlagos tényező, a tőke valamilyen korábbi tevékenység során keletkezett és elméletileg korlátlanul bővíthető. A vállalkozó egy speciális emberi tényező, amely kockázatvállaló magatartásban, újító- és szervezőkészségében tér el az egyszerű munkatényezőtől. 3. Szűkösség A szűkösség a gazdaságot ált. jellemző jelenség, amikor a termeléshez rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a szükségletek teljes kielégítésére. 4. Alternatív költség Valamely tevékenység során lemondunk egy másik tevékenység hasznáról, akkor a választott tevékenység gazdasági költsége az e tevékenység miatt elhalasztott legkedvezőbb alternatíva értéke. Magyarul: amit nem választasz aközül a legjobb 5. A közgazdaságtan alapkérdései

  • mit termeljenek, azaz milyen javakat és milyen mennyiségben állítsák elő
  • hogyan termeljenek, azaz az erőforrások milyen kombinációjának felhasználásával termeljenek, és a mai döntéseik milyen módon befolyásolják a jövőben lehetőségeiket
  • kinek termeljenek, azaz a társadalom tagjai, csoportjai között milyen elosztás érvényesüljön a javak adott termelési feltételrendszer következtében, illetve milyen okok, tényezők határozzák meg az egyes emberek és társadalmi csoportok jövedelmének alakulását

6. Modellezés Elemzési lehetőségek: – nem használható: kísérletezés: „nem lehet kicsiben reprodukálni a világot egy laborban” átlagolás: nem mutatja meg az értékek mögötti folyamatokat – használható: modellezés: a valóság lekicsinyítése a főbb jellemzők megtartásával A modellekben rendkívül fontos a ceteris paribus elv ami a magyarul annyit tesz: minden egyéb tényező változatlansága mellett. A jó modell ált. tulajdonsága: a feltételek általános érvényűek és a valósághoz közel állóak legyenek, viszonylag kevés is szűk keret között tartsa a szereplők lehetőségét. határérték elemzés: megmutatja, hogy egységgel változtatva a megfigyelések számát, hogyan változik a megfigyelt jelenség. (legáltalánosabb elemzési módszer)

Tervgazdaság Piacgazdaság
Nincs magántulajdon, helyette államtulajdon

Béreket az állam határozza meg

Az árakat az állam határozza meg Nincs munkanélküliség A technikát és az eszközöket az állam határozza meg Termékválaszték szűk Külpiac állami monopolium Szűk termékválaszték/nincs verseny Nincs infláció Cél az állami tervek megvalósítása

Fő tulajdoni forma a magántulajdon A béreket a munkapiac határozza meg a kereslet-kínálat töevényei alapján A piacon meglévő kereslet alapján a váll dönt Van munkanélküliség A váll. maga dönt az eszk. és a tech. kapcsán Széles termékskála Külpiacralépésről a váll. dönt Széles terékskála/van verseny Van infláció Cél a max. profit

+1. Munkamegosztás a gazdaságban

Az emberek nem egyformán értenek a dolgokhoz, ezért kialakult a munkamegosztás, majd az egyes emberek azzal kezdtek el foglalkozni, amihez legjobban értettek (specializáció). A munkamegosztás során a tevékenységek arra a helyre kerültek, ahol a legtermelékenyebbek, azaz mindenki arra szakosodik, amiben relatíve a legügyesebb. Csak saját használatra! A jegyzet tulajdonosa csak az erettsegi.com számára bocsátotta rendelkezésre!


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!