Hirdetés

A közgazdaságtan tárgya

Csak saját használatra! A jegyzet tulajdonosa csak az erettsegi.com számára bocsátotta rendelkezésre!

A közgazdaságtan tárgyaközgazdaságtan

A közgazdaságtan alapfogalmai: a gazdálkodó tevékenység, termelési tényezők, szűkösség, alternatív költség

A közgazdaságtan alapkérdései

A közgazdaságtan elemzési módszere – a modellalkotás

Piacgazdaság – tervgazdaság

0. A közgazdaságtan fogalma, részei

A közgazdaságtan olyan társ. tudomány, mely a döntések és a választások rendszerével foglalkozik

Elméleti közgazdaságtan

Alapvető összefüggéseket vizsgál racionális gondolkodást feltételezve

mikroökonómia:

Az elkülönült gazdasági szereplőket vizsgálja

makroökonómia:

A gazdaság egészét elemzi összevont mutatók segítségével

nemzetközi közgazdaságtan:

Az egyes gazdaságok egymás közötti áru és pénzfolyamatokat összegezve vizsgálja

gazdasági renszerek összehasonlító elemzése

A történelemben előforduló különböző gazdaságokat vizsgálja

(-komparatív gazdaságtan)

Alkalmazott közgazdaságtan

Az elméleti összefüggéseket a gyakorlatba helyezi át, általában számítások segítségével

– statisztika, könyvvitel, vállalat-gazdaságtan, marketing, vállalati pénzügyek, készlet-gazdálkodás, ipar-, mezögazdaság-, közlekedés-gazdaságtan, stb…

  1. 1. Gazdálkodói magatartás: Bizonyos javak felhasználásával más hasznos javak létrehozására irányul.

2. Termelési tényezők (inputok)

A tevékenység során felhasznált erőforrások összessége.

JeleÁra
MUNKALmunkabér
TERMÉSZETI JAVAKAbérleti díj
TŐKEJAVAKKkamat
VÁLLALKOZÓEprofit

– MUNKA

az ember szellemi és fizikai képességének összessége, amelyet a tevékenység során felhasz-

nálhat

– TERMÉSZETI JAVAK:

a természetben előforduló ált. átalakítás nélkűl felhasználható javak, melyekért ált. nem kell

fizetni (víz, föld stb.)

– TŐKEJAVAK:

már termeléssel létrehozott eszközök, melyet a tevékenység során felhasználnak (van

reál- és pénztőke)

– VÁLLALKOZÓ:

az előző három termelési tényezőt fogja össze és irányítja a gazdaságosság elve alapján

gazdaságosság elve: a legkisebb ráfordítással a legnagyobb profit

Az elsődleges tényezők, a munka és a föld minősége és mennyisége adottak, csak részben pótolhatók. A másodlagos tényező, a tőke valamilyen korábbi tevékenység során keletkezett és elméletileg korlátlanul bővíthető. A vállalkozó egy speciális emberi tényező, amely kockázatvállaló magatartásban, újító- és szervezőkészségében tér el az egyszerű munkatényezőtől.

Hirdetés

3. Szűkösség

A szűkösség a gazdaságot ált. jellemző jelenség, amikor a termeléshez rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a szükségletek teljes kielégítésére.

4. Alternatív költség

Valamely tevékenység során lemondunk egy másik tevékenység hasznáról, akkor a választott tevékenység gazdasági költsége az e tevékenység miatt elhalasztott legkedvezőbb alternatíva értéke.

Magyarul: amit nem választasz aközül a legjobb

5. A közgazdaságtan alapkérdései

  • mit termeljenek, azaz milyen javakat és milyen mennyiségben állítsák elő
  • hogyan termeljenek, azaz az erőforrások milyen kombinációjának felhasználásával termeljenek, és a mai döntéseik milyen módon befolyásolják a jövőben lehetőségeiket
  • kinek termeljenek, azaz a társadalom tagjai, csoportjai között milyen elosztás érvényesüljön a javak adott termelési feltételrendszer következtében, illetve milyen okok, tényezők határozzák meg az egyes emberek és társadalmi csoportok jövedelmének alakulását

6. Modellezés

Elemzési lehetőségek:

– nem használható:

kísérletezés: „nem lehet kicsiben reprodukálni a világot egy laborban”

átlagolás: nem mutatja meg az értékek mögötti folyamatokat

– használható:

modellezés: a valóság lekicsinyítése a főbb jellemzők megtartásával

A modellekben rendkívül fontos a ceteris paribus elv ami a magyarul annyit tesz: minden egyéb tényező változatlansága mellett. A jó modell ált. tulajdonsága: a feltételek általános érvényűek és a valósághoz közel állóak legyenek, viszonylag kevés is szűk keret között tartsa a szereplők lehetőségét.

határérték elemzés: megmutatja, hogy egységgel változtatva a megfigyelések számát, hogyan változik a megfigyelt jelenség. (legáltalánosabb elemzési módszer)

TervgazdaságPiacgazdaság
Nincs magántulajdon, helyette államtulajdon

Béreket az állam határozza meg

Az árakat az állam határozza meg

Nincs munkanélküliség

A technikát és az eszközöket az állam

határozza meg

Termékválaszték szűk

Külpiac állami monopolium

Szűk termékválaszték/nincs verseny

Nincs infláció

Cél az állami tervek megvalósítása

Fő tulajdoni forma a magántulajdon

A béreket a munkapiac határozza meg a kereslet-kínálat töevényei alapján

A piacon meglévő kereslet alapján a váll dönt

Van munkanélküliség

A váll. maga dönt az eszk. és a tech. kapcsán

Széles termékskála

Külpiacralépésről a váll. dönt

Széles terékskála/van verseny

Van infláció

Cél a max. profit

+1. Munkamegosztás a gazdaságban

Az emberek nem egyformán értenek a dolgokhoz, ezért kialakult a munkamegosztás, majd az egyes emberek azzal kezdtek el foglalkozni, amihez legjobban értettek (specializáció).

A munkamegosztás során a tevékenységek arra a helyre kerültek, ahol a legtermelékenyebbek, azaz mindenki arra szakosodik, amiben relatíve a legügyesebb.

Csak saját használatra! A jegyzet tulajdonosa csak az erettsegi.com számára bocsátotta rendelkezésre!Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!