Hirdetés

Irregular verbs – rendhagyó igék

4 perc olvasás
Irregular verbs – rendhagyó igék

Az igék rendszerében megkülönböztetünk rendhagyó igéket (irregular verbs) és hagyományos igéket (regular verbs). Az, hogy egy ige melyik csoportba tartozik számos nyelvtani szerkezet esetébe jelentőséggel bír (múltidők alkotása, passzív, stb.). Rendhagyó igék esetében egyszerű dolgunk van: ha például múlt időt szeretnénk alkotni, csupán egy -ed végződést kell az ige után tennünk: pl.: play -> played, illetve -d végződést, ha az ige e betűre végződik, pl.: decide -> decided. A rendhagyó igék esetében azonban jóval nehezebb dolgunk van. Az alábbi táblázatban a legfontosabb rendhagyó igéket fogjátok látni. (A táblázat a leggyakrabban előforduló rendhagyó igéket tartalmazza.)

Hirdetés

Base form

Past Simple

Past Participle

arise arose arisen adódik, fakad, ered
awake awoke awoken felébred
be was, were been létige (lenni)
become became become válik valamivé
begin began begun kezd, hozzákezd
bend bent bent görbít, hajlít
bet bet bet fogad, tétet tesz
bind bound bound köt, bekötöz
bite bit bitten bedől v.minek, csíp, mar, harap
blow blew blown fúj
break broke broken törik, szünet
bring brought brought elhoz, hoz
build built built épít
burn burnt burnt ég
buy bought bought vesz,vásárol
can could been able tud (képes rá, fizikailag)
catch caught caught megfog, elkap
choose chose chosen választ, kiválaszt
come came come jön
cost cost cost költség
creep crept crept csúszik, mászik
cut cut cut vág
deal dealt dealt ütést ad, kártyát oszt
do did done segédige, tenni,csinálni
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt álmodik
drink drank drunk iszik
drive drove driven vezet
eat ate eaten eszik
fall fell fallen esik
feed fed fed adagol, etet, táplál
feel felt felt érez
fight fought fought harcol, menekül
find found found talál
fly flew flown repül
forget forgot forgotten elfelejt
forgive forgave forgiven megbocsájt
freeze froze frozen fázik, megfagyaszt, dermed
get got gotten kap
give gave given ad
grow grew grown termeszt
hear heard heard hall
hide hid hidden eldug, elrejt
hit hit hit üt, megcsap
hold held held érvényes, bír, elbír
hurt hurt hurt sérülés, árt, megsért
keep kept kept tart
know knew known ismer, tud (szellemileg)
lead led led vezet
leave left left elhagy,otthagy
lend lent lent kölcsönad
let let let bérbe-kölcsön ad
lose lost lost veszít
make made made készül, készít
mean meant meant jelent
meet met met találkozik
pay paid paid fizet
prove proved proven igazol, bizonyít
put put put feltesz, helyez
quit quit quit abbahagy, elmegy, felmond
read read read olvas
ride rode ridden lovagol, bicajozik,stb.
ring rang rung cseng, csörög
rise rose risen emelkedik, felkel (nap)
run ran run fut, szalad
say said said mond vmit
see saw seen lát
sell sold sold elad
send sent sent küld
set set set beállít, változtat, élesít,igazít
shake shook shaken ráz, felráz, megráz
shoot shot shot lő, áthatol, átrohan, bead vmit
show showed shown megmutat,bemutat
shrink shrank shrunk összemegy, visszamegy
shut shut shut bezár-lezár vmit
sing sang sung énekel,dalol
sink sank sunk lemerül, csökken
sit sat sat ül
sleep slept slept alszik
speak spoke spoken beszél
spend spent spent időd eltölt, pénzt elkölt
spread spread spread betakar, terjed
stand stood stood áll
steal stole stolen lop
swim swam swum úszik
take took taken fog, vesz -nem vásárol!-
teach taught taught tanít
tear tore torn elszakít, széttép
tell told told mesél, mond
think thought thought gondol
throw threw thrown dob,hajít
understand understood understood megért v.mit
wake woke woken felébred
wear wore worn visel v.mit
win won won nyer
wind wound wound csavarodik, görbül
wring wrung wrung kicsavar, gyötör
write wrote written ír

 

rendhagyo_igek


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!