Hirdetés

A szenvedő szerkezet (Passive voice)

4 perc olvasás
A szenvedő szerkezet (Passive voice)

Useful vocabulary

  • subject -> alany
  • object -> tárgy
  • verb (V) -> ige
  • V-s -> az ige -s képzős alakja
  • V3 -> az ige 3. alakja
  • sentence -> mondat
  • etc. -> stb.
Hirdetés

Használat (Usage)

Az angol nyelvben különbséget teszünk aktív és passzív mondatok között. Amíg az aktív mondatok esetében jelentősége van annak, hogy ki végzi a cselekvést, addig a passzív mondatok esetén maga a cselekvés lesz a fontos és a cselekvő kiléte, vagy csak mellékinformáció, vagy nem is része a mondatnak. Nézzük meg ezt példákkal:

1. Active sentence:

John drives a car. (John egy autót vezet) -> Subject + V-s (s ending because of the third person) + Object

Ez a mondat a következőképpen hangzana passzív mondatként:

2. Passive sentence:

A car is driven by John. (Az autó vezetve van John által.) -> Object + to be + V3 (drive – drove – driven) + Subject

Hirdetés

A két mondat esetében tehát látható, hogy amíg az aktív mondat esetében fontos az, hogy John vezeti az autót, addig a passzív mondatban maga az autó vezetésének a ténye van kiemelve.

Szerkezet (Structure):

Ahhoz, hogy egy aktív mondatból passzív mondatot csináljunk, tudnunk kell, hogy mi is a mondat tárgya. Íme egy másik példa:

Active sentence:

Walt Disney created Mickey Mouse. (Walt Disney hozta létre Mickey egeret.)

Subject: Walt Disney
Verb (second form): to create
Object: Mickey Mouse

Passive sentence:

Mickey Mouse was created by Walt Disney. (Mickey egér Walt Disney által lett létrehozva.)

Hirdetés

Tehát a passzív mondat esetében a tárgy kerül előre és válik a mondat alanyává. Az ige passzív szerkezetben mindig bővül a létigével (to be) valamint az ige harmadik alakjával. Az ige harmadik alakja rendhagyó igék esetében a táblázat harmadik eleme, pl.: go – went – gone. Ha az ige nem rendhagyó akkor ugyanúgy –ed végződést kap, pl.: create – created – created.

Passzív szerkezetet minden igeidővel és szerkezettel létre lehet hozni. Fontos, hogy az igeidő sajátosságát mindig a to be létige veszi fel, maga az ige mindig V3 lesz. A továbbiakban láthatjátok, hogy hogyan is alakulnak a passzív mondatok a különböző igeidőkben (habár minden igeidőben alkalmazható a passzív szerkezet itt mégis csak egy párat fogunk bemutatni):

1. Present Simple

Active: I make a sandwich.
Passive: A sandwich is made (by me).

to be -> is

2. Present Progressive:

Active: I am making a sandwich.
Passive: A sandwich is being made (by me).

to be -> is being

3. Present Perfect:

Active: I have made a sandwich.
Passive: A sandwich has been made by me.

Hirdetés

to be -> has been

4. Past Simple
A: I made a sandwich.
P: A sandwich was made by me.

to be -> was made

5. Past Progressive

A: I was making a sandwich.
P: A sandwich was being made by me.

to be -> was being

6. Simple Future

A: I will make a sandwich.
P: A sandwich will be made by me.

to be -> will be (Mivel a will után mindig szótári alakba kerül az ige így will be formát fogunk kapni.)

Etc. (Stb.)

Hogyha jelölni szeretnénk azt, hogy ki végzi a cselekvést akkor azt a by prepozícióval tehetjük. A passzív szerkezet alkalmas arra is, hogy leírjuk, valami miből készül, ekkor a from prepozíciót alkalmazzuk.

Hirdetés

Example: Paper is made from wood. (A papír fából készül.)


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!