A tételt kizárólag az érettségi.com látogatói használhatják! Átvenni csak az oldal írásos engedélyével lehet!!

Képzése:

Szabályos igék esetén: ige + “ed”. Rendhagyó igéknél azok második alakját használjuk.

 • Pl.: work – worked     buy – bought

 

Ha az ige rövid mássalhangzóra végződik, ami előtt rövid magánhangzó áll, akkor az utolsó mássalhangzó megkettőződik. Pl.: stop – stopped

Ha az “y”-ra  végződő igénél az “y” előtt mássalhangzó áll, akkor az “y”-ból “i” lesz.

 • Pl.: try – tried    copy – copied

 

Tagadásnál a “did not” (didn’t) használandó.

 • Pl.: I did not (didn’t) work.

 

Kérdésnél a “did” segédigét használjuk. Alanyra kérdezésnél nem használunk segédigét.

 • Pl.: Did you work?
 • Who worked here last week?

 

Használata:

Olyan cselekvések esetén használjuk, melyek a múltban történtek, azaz már befejeződtek és kokrét időpontjukat ismerjük.

 

1. Múltbeli cselekvés esetén, ha a cselekvés ideje adott.

a) egyszeri, pillanatnyi  cselekvés esetén

 • Pl.:  I met John yesterday.

 

b)       szokásos, ismétlődő cselekvés esetén.

 • Pl.: He always carried an umbrella.

 

Régi szokás kifejezésére, ami az alanyra ma már nem jellemző, a “used to” kifejezést használjuk.

 • Pl.: I used to smoke pipe.

 

Kérdésnél és tagadásnál használhatjuk a “did” segédigét, de a kifejezést is tagadhatjuk.

 • Pl.: Did you use to smoke pipe? No, I didn’t use to smoke pipe.
 • I used not (usedn’t) to smoke pipe.

 

2. Múltbeli cselekvés esetén, ha a cselekvés idejét nem említjük, de az egyértelmű  és meghatározott.

 • Pl.: How did you get your present job?
 • The train was ten minutes late.

 

3. Ha időpontra kérdezünk rá.

 • Pl.: When did you leave school?

 

4. Egyszerű múltat használunk, ha a cselekvés a múlt egy bizonyos időszakában történt, de már befejeződött és nincs hatással a jelenre.

 • Pl.: He worked in that bank for four years. ( már nem ott dolgozik)
 • She lived in Rome for a long time. ( már nem ott él.)

 

Jellemző időhatározók:

yesterday, the day before yesterday, last night/week, etc., once, one day, ago, just now, then, at that time, when

 

Forrás: Open Wings English – online angol mindenkinek