Hirdetés

Egyszerű jelen igeidő használata – Simple Present Tense

3 perc olvasás
Egyszerű jelen igeidő használata – Simple Present Tense

Képzése

Az egyszerű jelen időben lévő igék alakilag megegyeznek az igék első szótári alakjával, kivéve az E/3. számot, ahol “s” végződést kapnak.

Hirdetés

Kérdésnél és tagadásnál a “do” segédigét használjuk, de alanyra kérdezésnél nem használunk segédigét. (Pl.: He drinks a lot. Who drinks a lot? DE: What does he drink?)

I                work        do not (don’t) work            do I work? you           work        do not (don’t) work            do you work? he, she, it  works      does not (doesn’t) work     does she/he/it work? we             work       do not (don’t) work            do we work? you            work       do not (don’t) work            do you work? they           work       do not (don’t) work            do they work?

Képzési szabályok

Azok az igék, amelyek végződése “ss”, “sh”, “ch” és “x”, az “s” helyett “es” végződést kapnak E/3. számban.

 • Pl.: do – does       kiss – kisses        watch – watches
Hirdetés

Ha a szó végi “y” előtt mássalhangzó áll, az “y” “i”-re változik és a szó “es” végződést kap.

 • Pl.: carry – carries       try – tries

Leggyakrabban használt időhatározói

always               often                      every day, every week, etc. never                 occasionally          on Mondays, on Sundays etc. usually              sometimes             twice a month, once a year etc. rarely                 generally               seldom

Használata

Szokásos, ismétlődő, rendszeres cselekvésnél a jelenben.

 • Pl.: He always works at night.
 • I go to school by bus.
Hirdetés

Az alanyra általában jellemző cselekvés kifejezésekor.

 • Pl.: He eats a lot.
 • I smoke.

Általános igazság kifejezésekor.

 • Pl.: Water boils at 100 Celsius degree.
 • Cats like milk.

Egyszerű jelent használunk az időhatározói mellékmondatoknál is, ha azok szokásos, ismétlődő, rendszeres cselekvésre utalnak (jellemző a “when és a “whenever” kötőszó), illetve ha a “when”, “till/until”, “as soon as”, “if”, “before”, “by the time” és “unless” kötőszavak jövő idejű mellékmondatot vezetnek be (ilyenkor a főmondatban az ige jövő időben áll).

 • Pl.:  Whenever it rains the roof leaks.
 • When you open the door of the fridge a light goes on.
 • We will go out when it stops raining.
 • I will be here until you get back.
 • I will visit you as soon as I get a car.
Hirdetés

Egyszerű jelen időt használunk a feltételes mondatok első típusánál az “if”-es tagmondatban.

 • Pl.: If I see John I’ll tell him the news.

Használhatjuk egy előre eltervezett jövőbeni cselekvés vagy cselekménysor esetén is, leginkább akkor, ha tervezett utazásról van szó.

 • Pl.: We leave London at 10.00 next Sunday and arrive in Paris at at 13.00. We spend two hours there and leave again at 15.00. etc.

Egyszerű jelent használunk azokkal az igékkel, amelyeket nem használhatunk folyamatos  jelen idejű alakban.

Hirdetés
 • Pl.: I believe that you are honest to me. NEM I am believing…