Hirdetés

Folyamatos jelen igeidő – Present Continuous Tense

7 perc olvasás
Folyamatos jelen igeidő – Present Continuous Tense

A tételt kizárólag az érettségi.com látogatói használhatják! Átvenni csak az oldal írásos engedélyével lehet!!

Hirdetés


Hirdetés

Képzése:

A folyamatos jelen időt a “to be” ige jelen idejű ragozott alakjával és az ige “-ing”-es alakjával képezzük. Kérdésnél fordított szórendet használunk, tagadásnál pedig a “not” tagadó szót.

folyamatos_jelen

Képzési szabályok:

Ha az ige “e”-re végződik, akkor az “e”-t elhagyjuk és úgy tesszük hozzá az “-ing” ragot, kivéve az age, dye és a singe, illetve az “ee” végződésű szavakat. Pl.:

 • to argue – arguing
 • to hate – hating
 • to age – ageing
 • to dye – dyeing
 •  to singe – singeing
 • to agree – agreeing
 • to see – seeing

Az egy szótagú igéknél, ha azok csak egy magánhangzót tartalmaznak és egyes mássalhangzóra végződnek, a szó végi mássalhangzót megkettőzzük.

Hirdetés
 • Pl.: to hit – hitting    to run – running   to stop – stopping
 • DE: to fool – fooling         to turn – turning

A két vagy több szótagú igéknél is megkettőződik a szó végi mássalhangzó, ha az utolsó szótagban csak egy magánhangzó van, egyes mássalhangzóra végződik és az utolsó szótagra esik a hangsúly.

 • Pl.: to admit – admitting    to begin – beginning    to prefer – preferring
 • DE: to enter – entering     to belong – belonging    to receive – receiving

A szó végi “l” egyes magánhangzó után mindig megkettőződik. (kivéve az amerikai angolban)

 • Pl.: to travel – travelling    to signal – signalling
Hirdetés

A szó végi “y” változatlan marad, de az “ie” végű igéknél az “ie” “y”-ra változik.

 • Pl.: to stay – staying   to carry – carrying
 • to die – dying       to lie – lying

Leggyakrabban használt időhatározói: now, just now, at the moment

Használata:

A jelen pillanatban végbemenő folyamatos vagy pillanatnyi cselekvés kifejezésére.

 • Pl.: It is raining.
 • What’s the baby doing? – She is tearing up my favourite magazine.
Hirdetés

A jelen bizonyos időszakára jellemző cselekvés kifejezésekor.

 • Pl.: He is teaching French on the university. (most, folyamatosan, de nem feltétlen a beszéd pillanatában is.)

Használhatjuk a közeli jövőben történő, határozott szándékú cselekvés kifejezésére, illetve ha a cselekvés egy program része (leggyakoribb időhatározók ilyen esetben: tonight, tomorrow, at ….. o’clock, next week).

 • Pl.: I am meeting Peter tonight.
 • Are you doing anything tomorrow afternoon? – Yes, I’m playing tennis with Ann.

Használhatjuk gyakran ismétlődő cselekvések esetén az “always”-szel, ha a cselekvés ismétlődő jellege zavarja a beszélőt, vagy ő azt túlzottnak érzi.

Hirdetés
 • Pl.: Tom is always going away for weekends. – Ebben az esetben Tom gyakran megy el hétvégenként, de nem feltétlen minden hétvégén. A beszélő véleménye szerint ez azonban túl gyakori cselekvés és feltehetőleg zavarja őt. (Tom always goes away at weekends.= Tom minden hétvégén elmegy, szokásos ismétlődő cselekvés, vélemény kifejezése nélkül.)

I/we +always+present continuous használata esetén az ismétlődő cselekvés gyakran véletlenszerű.

 • Pl.: I’m always making that mistake.

Használható egy meghatározott időponttal összefüggésben is, hogy egy olyan cselekvést fejezzen ki, amely ez előtt az időpont előtt kezdődött, és utána is folytatódni fog. (Általában a napi tevékenységek leírásánál és elbeszélésekben használjuk.)

 • Pl.: At six I am bathing the baby.
Hirdetés

Általában nem használjuk folyamatos alakban a következő igéket:

a.) Érzékelést kifejező igék:

hear, see, smell, notice – eredeti jelentésükben,  observe (észrevesz jelentésben), illetve a feel (érezni, gondolkodni), look (vmilyennek kinézni), look on (vmilyennek tekinteni), look down on (lenézni vkit) és taste (vmilyen ízűnek lenni).

Kivételek:

feel: – használható folyamatos alakban, ha “megérinteni, tapintani” jelentésben használjuk.

 • Pl.: The doctor is feeling her pulse now.

look at: – megnézni, megtekinteni jelentésben használható folyamatos alakban.

Hirdetés
 • Pl.: Why are you looking at me?

look for: – keresni jelentésben használható folyamatos alakban.

 • Pl.: I’m looking for my books.

look on: – nézni jelentésben használható folyamatos alakban.

 • Pl.: He was looking on the tv all night.
Hirdetés

look out: – keresni, vigyázni, figyelni jelentésben használható folyamatos alakban.

 • Pl.: I’m looking out for a better job.

smell: – megszagolni jelentésben használható folyamatos alakban.

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!