Hirdetés

Angol módbeli segédigék – Modals

A tételt kizárólag az érettségi.com látogatói használhatják! Átvenni csak az oldal írásos engedélyével lehet!!

Módosítják az utánuk álló ige jelentését, hozzáadnak valamit.

shall

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. Jövő idő kifejezésére egyes és többes szám első személyben.

2. Javaslatoknál:

 • Pl.: Shall I open the window?

 

3.  Második és harmadik személyben parancs, fenyegetés, ígéret kifejezésére.

 • Pl.: Thou shalt not kill. (Ne ölj!)
 • If you don’t pass the exam, you shall not get a bike.
 • If you are patient, you shall see her from your window.

 

 

should

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. Mint a “shall” múlt idejű megfelelője

a)  idézeteknél

 • Pl.. She told me that if I were patient, I should see her from my window

 

b) lehetséges feltételnél első személyben.

 • If we had much money, we should buy a new car.

 

2. Erkölcsi kötelesség, kényszer és tanács kifejezésére.

 • Pl.: You should learn better.
 • You should buy this book it worths reading.

 

3. Jelen, múlt és jövőbeli feltételezés kifejezésére (erős valószínűség)

 • Pl.: The plane should be landing now.
 • The letter should have arrived by now.
 • It should be there within a week.

 

 

will

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. Jövő idő kifejezésére egyes és többes szám második, harmadik személyben.

2. Szándék, ígéret kifejezésére első személyben.

 • Pl.: I will marry you next year.

 

3. Udvarias kérés esetén:

 • Pl.. Will you lend me a pen, please?

 

4. Kínáláskor:

 • Pl.: Will you have a cup of tea?

 

5. Bosszús felszólítás esetén, amikor a cselekvés idegesíti a beszélőt:

 • Pl.: Will you stop talking, please?

 

6. Makacs ragaszkodás kifejezésére:

 • Pl.. We all try to stop him smoking in the bed, but he will do it.
 • If  you will keep your watch half an hour slow it is hardly suprising that you are always late.

 

4. Jelen, múlt és jövőbeli feltételezés kifejezésére (bizonyosság)

 • Pl.: Tom will know the address.
 • They won’t have any difficulty in finding the house.
 • He will have finished by now.

 

7. A tagadó alak (won’t) a cselekvés visszautasításakor, megtagadásakor.

 • Pl.: He won’t help.

 

 

would

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. A will helyett áll:

a)  Múlt idejű idézeteknél függő beszédben:

 • Pl.: She said she would write me soon.

 

b) Igeidő egyeztetésénél, múlt idejű bevezetés esetén:

 • Pl.: He hoped I would come.

 

2. Udvarias kérésnél (udvariasabb, mint a will)

 • Pl.: Would you tell me the way to the station, please?

 

3. Udvarias kínáláskor:

 • Pl.: Would you have some more tea?

 

4. Makacs ragaszkodás kifejezésére a múltban:

 • Pl.. We all tried to stop him smoking in the bed, but he would do it.

 

 

 

can

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. Képesség kifejezésére:

A can csak jelen időben használható. Egyszerű múlt idejű alakja a could és a was/were able to. Egyszerű jövő időben, illetve az összes többi időben a to be able to-t használjuk. A be able to használható jelen időben is.

Hirdetés
 • Pl.: I can swim. / I am able to swim.
 • I could swim. / I was able to swim.
 • I have been able to swim since my dad had taught me.

 

2. Engedély és tiltás kifejezésére:

A can csak jelen és jövő időben használható. Egyszerű múlt idejű alakja a could és a was/were allowed to. Az összes többi időben a to be allowed to-t használjuk. A be allowed to használható jelen időben is.

 • Pl.: I can park here. / I am allowed to park here.
 • I couldn’t park there. / I wasn’t allowed to park there.
 • I have been allowed to park here since my accident.

 

Engedély kérésénél is használhatjuk a can-t, ugyanilyen szabályok alapján.

 • Can Tom use the car?
 • Could I pay by cheque?

 

3. Lehetőség, valószínűség kifejezésére:

Ebben az esetben jelen időben a can, múlt időben a could használandó.

 • Pl.: You can ski on the hills. (There is enough snow.)
 • You can wait for her for several hours.
 • It can’t be true.

 

4. Érzékelést kifejező igékkel jelen és múlt időben.

Jelen időben can, múltban could használandó.

 • Pl.: Can you smell it?
 • I could hear my neighbour.

 

 

could

Használata:

1.   A can múlt idejű alakjaként:

a) képesség kifejezésére

b) engedély és tiltás kifejezésére

c) lehetőség, valószínűség kifejezésére (enyhébb, mint a can)

 • Pl.: I wonder where Tom is? – He could be in the library.

 

d) érzékelést kifejező igékkel

e) idézeteknél függő  beszédben

 • Pl.: He said he could do it alone.

 

1. Udvarias kérés esetén

 • Pl.: Could you give me your ticket, please?

 

2. could + have + 3. alak

Múltbeli képesség esetén használjuk, amikor a cselekvés nem valósult meg:

 • Pl.: He could have sent a letter.

 

 

may

Használata:

1. Engedély esetén:

Csak jelen és jövő időben használhatjuk, a többi igeidőben a to allow/ to be allowed to áll.

 • Pl.: You may leave the office as soon as you have finished.
 • I allow you to leave as soon as you have finished.
 • I may smoke in my room.
 • I’m allowed to smoke in my room.

 

3. Engedély kérés esetén

Csak jelen és jövő időben használhatjuk.

 • Pl.: May I come in?

 

4. Lehetőség kifejezésére:

Csak jelen és jövő időben használhatjuk.

 • Pl.: He may tell his wife.
 • She may emigrate.

 

5. may + have + 3. alak:

Egy múltban történt cselekvésen való töprengést fejez ki.

 • Pl.: He may have gone.

Csak akkor használunk may-t, ha nem tudjuk biztosan a valóságot.

 

6. feltételes mondatokban, ha lehetőséget és nem bizonyosságot akarunk kifejezni.

 • Pl.: If he sees you he will stop. à If he sees you he may stop.

 

 

might

Használata:

1. A may múlt idejű alakjaként:

a) idézetekben:

 • Pl.: He said I might go there.

 

b) igeidők egyeztetésénél

 • Pl.: He was afraid that it might rain.

2. Engedély kérés esetén

Csak jelen és jövő időben használhatjuk, erősebb kétséget fejez ki a pozitív válasszal kapcsolatban, mint a may.

 • Pl.: Might I come in?

 

3. Lehetőség kifejezésére:

Csak jelen és jövő időben használhatjuk, a cselekvés bekövetkezése kevésbé valószínű.

 • Pl.: It might rain.
 • If you invited him, he might come.

 

4. might + have + 3. alak:

Egy múltban történt cselekvésen való töprengést fejez ki. Akkor is használhatjuk, ha az eredmény már ismert:

 • Pl.: He came home alone so he might have got lost.

 

Vagy, ha a cselekvés feltételes maradt, nem valósult meg.

 • Pl.: Perhaps we should have taken the other road, it might have been quicker.

 

5. Feltételes mondatokban, ha lehetőséget és nem bizonyosságot akarunk kifejezni.

 • Pl.: You might go to the party if you came home in time.

 

6. Panaszkodás, felhánytorgatás kifejezésére: might + have + 3. alak

 • Pl.: I didn’t know her husband had died. You might have told me.

 

 

 

must, have to

Használata:

1.  Kötelezettség, kényszer kifejezésére. A must-nak csak jelen idejű alakja van, a többi igeidőben helyette a have to áll ugyanolyan jelentéssel. Jelen időben azonban különbség van a két segédige jelentése között. A must belső kényszert (a beszélő által létrehozott kényszert) fejez ki, míg a have to külső kényszert jelent.

 • Pl.: Mother: You must clean your shoes before you come in.
 • Boy: I have to clean my shoes before I go in.

 

Ha must-ot használunk, fordított szórenddel kérdezünk, míg a have to esetében a do segédige megfelelő alakjával. Tagadásnál a need not illetve a don’t have to áll, amennyiben azt szeretnénk kifejezni, hogy nem kell (nem szükséges) megtenni valamit.

A must not jelentése tilos.

 

2. Feltevés, következtetés kifejezésére (bizonyosságot fejez ki)

Jelen idejű feltevésnél must + ige vagy must+be + az ige ing-es alakja áll, múlt időre vonatkoző következtetéseknél pedig must+ have + 3. alak vagy must + have been + az ige ing-es alakja áll.

 • Pl.: I keep meeting him on the bus. He must live near by.

 

He must have taken sleeping pills last night. He didn’t wake up till lunch time.

 

 

need

Használata:

1. A need lehet szükségességet kifejező főige, ilyenkor az igékre vonatkozó általános szabályok vonatkoznak rá.

 • Pl.: The car needs petrol.
 • Do you need any help? No, I don’t need any help.

 

2. Segédigeként használhatjuk a következő módon:

Állítás: I need do it. (ritkán használjuk)

Tagadás: I need not (needn’t) do it.

Kérdés: Need I do it?

(csak jövő és jelen idő esetén használható)

illetve

Állítás: I need to do it.

Tagadás: I don’t need to do it.

Kérdés: Do I need to do it?

(bármely igeidőben használható)

A különbség a Need I …? és a Must I…? között az, hogy a előbbi esetén a kérdező nemleges választ vár. Jelen idejű tagadásnál a különbség a needn’t és a don’t need to/ don’t have to között az, hogy az előbbi belső, míg az utóbbiak külső kényszerre utalnak.

Megjegyzés:

A needn’t függőbeszédben nem változik:

 • I needn’t pay till next month. à He said I needn’t pay till next month.

 

3. needn’t +have + 3. alak

Egy szükségtelen múltbeli cselekvést fejez ki, amely megtörtént. (nincs kényszer)

 • Pl.: I needn’t have written to him because he phoned me. (nem kellett volna)

 

4. didn’t have to / didn’t need to

Egy szükségtelen múltbeli cselekvést fejez ki, amely nem történt meg. (nincs kényszer)

 • I didn’t have to translate it for him as he speaks English. (nem kellett)

 

 

 

ought to

Használata:

Jelen és jövő idő esetén használható, illetve ha előtte múlt idejű ige áll.

 • Pl.: I ought to write him tomorrow.
 • I knew I ought to write him.

 

1. Erkölcsi kötelesség, kényszer, illetve tanács kifejezésére (a should-hoz hasonlóan)

 • Pl.:You ought to put in central heating.
 • You ought to give up smoking.

 

2. Valószínűség kifejezésére:

 • Pl.: The train has arrived. They ought to be here within an hour.

 

Forrás: Open Wings English – online angol mindenkinekAdy Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!