Hirdetés

Angol módbeli segédigék – Modals

10 perc olvasás

Módosítják az utánuk álló ige jelentését, hozzáadnak valamit.

Hirdetés

shall

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. Jövő idő kifejezésére egyes és többes szám első személyben.

2. Javaslatoknál:

 • Pl.: Shall I open the window?

3.  Második és harmadik személyben parancs, fenyegetés, ígéret kifejezésére.

Hirdetés
 • Pl.: Thou shalt not kill. (Ne ölj!)
 • If you don’t pass the exam, you shall not get a bike.
 • If you are patient, you shall see her from your window.

should

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. Mint a “shall” múlt idejű megfelelője

a)  idézeteknél

 • Pl.. She told me that if I were patient, I should see her from my window

b) lehetséges feltételnél első személyben.

Hirdetés
 • If we had much money, we should buy a new car.

2. Erkölcsi kötelesség, kényszer és tanács kifejezésére.

 • Pl.: You should learn better.
 • You should buy this book it worths reading.

3. Jelen, múlt és jövőbeli feltételezés kifejezésére (erős valószínűség)

 • Pl.: The plane should be landing now.
 • The letter should have arrived by now.
 • It should be there within a week.
Hirdetés

will

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. Jövő idő kifejezésére egyes és többes szám második, harmadik személyben.

2. Szándék, ígéret kifejezésére első személyben.

 • Pl.: I will marry you next year.

3. Udvarias kérés esetén:

 • Pl.. Will you lend me a pen, please?
Hirdetés

4. Kínáláskor:

 • Pl.: Will you have a cup of tea?

5. Bosszús felszólítás esetén, amikor a cselekvés idegesíti a beszélőt:

 • Pl.: Will you stop talking, please?

6. Makacs ragaszkodás kifejezésére:

 • Pl.. We all try to stop him smoking in the bed, but he will do it.
 • If  you will keep your watch half an hour slow it is hardly suprising that you are always late.

4. Jelen, múlt és jövőbeli feltételezés kifejezésére (bizonyosság)

Hirdetés
 • Pl.: Tom will know the address.
 • They won’t have any difficulty in finding the house.
 • He will have finished by now.

7. A tagadó alak (won’t) a cselekvés visszautasításakor, megtagadásakor.

 • Pl.: He won’t help.

would

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. A will helyett áll:

a)  Múlt idejű idézeteknél függő beszédben:

Hirdetés
 • Pl.: She said she would write me soon.

b) Igeidő egyeztetésénél, múlt idejű bevezetés esetén:

 • Pl.: He hoped I would come.

2. Udvarias kérésnél (udvariasabb, mint a will)

 • Pl.: Would you tell me the way to the station, please?
Hirdetés

3. Udvarias kínáláskor:

 • Pl.: Would you have some more tea?

4. Makacs ragaszkodás kifejezésére a múltban:

 • Pl.. We all tried to stop him smoking in the bed, but he would do it.

can

Csak segédigeként használható, önálló jelentése nincs.

Használjuk:

1. Képesség kifejezésére:

A can csak jelen időben használható. Egyszerű múlt idejű alakja a could és a was/were able to. Egyszerű jövő időben, illetve az összes többi időben a to be able to-t használjuk. A be able to használható jelen időben is.

Hirdetés
 • Pl.: I can swim. / I am able to swim.
 • I could swim. / I was able to swim.
 • I have been able to swim since my dad had taught me.

2. Engedély és tiltás kifejezésére:

A can csak jelen és jövő időben használható. Egyszerű múlt idejű alakja a could és a was/were allowed to. Az összes többi időben a to be allowed to-t használjuk. A be allowed to használható jelen időben is.

 • Pl.: I can park here. / I am allowed to park here.
 • I couldn’t park there. / I wasn’t allowed to park there.
 • I have been allowed to park here since my accident.

Engedély kérésénél is használhatjuk a can-t, ugyanilyen szabályok alapján.

Hirdetés
 • Can Tom use the car?
 • Could I pay by cheque?

3. Lehetőség, valószínűség kifejezésére:

Ebben az esetben jelen időben a can, múlt időben a could használandó.

 • Pl.: You can ski on the hills. (There is enough snow.)
 • You can wait for her for several hours.
 • It can’t be true.

4. Érzékelést kifejező igékkel jelen és múlt időben.

Jelen időben can, múltban could használandó.

Hirdetés
 • Pl.: Can you smell it?
 • I could hear my neighbour.

could

Használata:

1.   A can múlt idejű alakjaként:

a) képesség kifejezésére

b) engedély és tiltás kifejezésére

c) lehetőség, valószínűség kifejezésére (enyhébb, mint a can)

 • Pl.: I wonder where Tom is? – He could be in the library.
Hirdetés

d) érzékelést kifejező igékkel

e) idézeteknél függő  beszédben

 • Pl.: He said he could do it alone.

1. Udvarias kérés esetén

 • Pl.: Could you give me your ticket, please?

2. could + have + 3. alak

Múltbeli képesség esetén használjuk, amikor a cselekvés nem valósult meg:

 • Pl.: He could have sent a letter.
Hirdetés

may

Használata:

1. Engedély esetén:

Csak jelen és jövő időben használhatjuk, a többi igeidőben a to allow/ to be allowed to áll.

 • Pl.: You may leave the office as soon as you have finished.
 • I allow you to leave as soon as you have finished.
 • I may smoke in my room.
 • I’m allowed to smoke in my room.

3. Engedély kérés esetén

Csak jelen és jövő időben használhatjuk.

 • Pl.: May I come in?

4. Lehetőség kifejezésére:

Csak jelen és jövő időben használhatjuk.

Hirdetés
 • Pl.: He may tell his wife.
 • She may emigrate.

5. may + have + 3. alak:

Egy múltban történt cselekvésen való töprengést fejez ki.

 • Pl.: He may have gone.

Csak akkor használunk may-t, ha nem tudjuk biztosan a valóságot.

Hirdetés

6. feltételes mondatokban, ha lehetőséget és nem bizonyosságot akarunk kifejezni.

 • Pl.: If he sees you he will stop. à If he sees you he may stop.

might

Használata:

1. A may múlt idejű alakjaként:

a) idézetekben:

 • Pl.: He said I might go there.

b) igeidők egyeztetésénél

 • Pl.: He was afraid that it might rain.
Hirdetés

2. Engedély kérés esetén

Csak jelen és jövő időben használhatjuk, erősebb kétséget fejez ki a pozitív válasszal kapcsolatban, mint a may.

 • Pl.: Might I come in?

3. Lehetőség kifejezésére:

Csak jelen és jövő időben használhatjuk, a cselekvés bekövetkezése kevésbé valószínű.

 • Pl.: It might rain.
 • If you invited him, he might come.

4. might + have + 3. alak:

Hirdetés

Egy múltban történt cselekvésen való töprengést fejez ki. Akkor is használhatjuk, ha az eredmény már ismert:

 • Pl.: He came home alone so he might have got lost.

Vagy, ha a cselekvés feltételes maradt, nem valósult meg.

 • Pl.: Perhaps we should have taken the other road, it might have been quicker.

5. Feltételes mondatokban, ha lehetőséget és nem bizonyosságot akarunk kifejezni.

Hirdetés
 • Pl.: You might go to the party if you came home in time.

6. Panaszkodás, felhánytorgatás kifejezésére: might + have + 3. alak

 • Pl.: I didn’t know her husband had died. You might have told me.

must, have to

Használata:

1.  Kötelezettség, kényszer kifejezésére. A must-nak csak jelen idejű alakja van, a többi igeidőben helyette a have to áll ugyanolyan jelentéssel. Jelen időben azonban különbség van a két segédige jelentése között. A must belső kényszert (a beszélő által létrehozott kényszert) fejez ki, míg a have to külső kényszert jelent.

 • Pl.: Mother: You must clean your shoes before you come in.
 • Boy: I have to clean my shoes before I go in.
Hirdetés

Ha must-ot használunk, fordított szórenddel kérdezünk, míg a have to esetében a do segédige megfelelő alakjával. Tagadásnál a need not illetve a don’t have to áll, amennyiben azt szeretnénk kifejezni, hogy nem kell (nem szükséges) megtenni valamit.

A must not jelentése tilos.

2. Feltevés, következtetés kifejezésére (bizonyosságot fejez ki)

Jelen idejű feltevésnél must + ige vagy must+be + az ige ing-es alakja áll, múlt időre vonatkoző következtetéseknél pedig must+ have + 3. alak vagy must + have been + az ige ing-es alakja áll.

 • Pl.: I keep meeting him on the bus. He must live near by.
Hirdetés

He must have taken sleeping pills last night. He didn’t wake up till lunch time.

need

Használata:

1. A need lehet szükségességet kifejező főige, ilyenkor az igékre vonatkozó általános szabályok vonatkoznak rá.

 • Pl.: The car needs petrol.
 • Do you need any help? No, I don’t need any help.

2. Segédigeként használhatjuk a következő módon:

Állítás: I need do it. (ritkán használjuk)

Hirdetés

Tagadás: I need not (needn’t) do it.

Kérdés: Need I do it?

(csak jövő és jelen idő esetén használható)

illetve

Állítás: I need to do it.

Tagadás: I don’t need to do it.

Hirdetés

Kérdés: Do I need to do it?

(bármely igeidőben használható)

A különbség a Need I …? és a Must I…? között az, hogy a előbbi esetén a kérdező nemleges választ vár. Jelen idejű tagadásnál a különbség a needn’t és a don’t need to/ don’t have to között az, hogy az előbbi belső, míg az utóbbiak külső kényszerre utalnak.

Megjegyzés:

A needn’t függőbeszédben nem változik:

 • I needn’t pay till next month. à He said I needn’t pay till next month.

3. needn’t +have + 3. alak

Hirdetés

Egy szükségtelen múltbeli cselekvést fejez ki, amely megtörtént. (nincs kényszer)

 • Pl.: I needn’t have written to him because he phoned me. (nem kellett volna)

4. didn’t have to / didn’t need to

Egy szükségtelen múltbeli cselekvést fejez ki, amely nem történt meg. (nincs kényszer)

 • I didn’t have to translate it for him as he speaks English. (nem kellett)
Hirdetés

ought to

Használata:

Jelen és jövő idő esetén használható, illetve ha előtte múlt idejű ige áll.

 • Pl.: I ought to write him tomorrow.
 • I knew I ought to write him.

1. Erkölcsi kötelesség, kényszer, illetve tanács kifejezésére (a should-hoz hasonlóan)

 • Pl.:You ought to put in central heating.
 • You ought to give up smoking.

2. Valószínűség kifejezésére:

 • Pl.: The train has arrived. They ought to be here within an hour.
Hirdetés


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!