Hirdetés

Angol szórend, szófajok, mondatfajták, határozók

6 perc olvasás
Angol szórend, szófajok, mondatfajták, határozók

Alapfogalmak

Alany (Subject): aki a cselekvést végzi, akivel valami történik. Mindig az ige előtt áll.

Hirdetés
 • I cleaned his room yesterday.
 • He feeds the chickens everyday.
 • They are listening to music now.

Állítmány (Verb – Ige): az alany csinálja, vele történik. Az angol állítmány mindig ige! (Ha más nem, a létige!) Ő szép.(a magyarban nincs ige) She is nice. (kell a létige!)

 • I cleaned his room yesterday. (verb in past simple form – az igen egyszerű jelen időbe van)
 • He feeds the chickens everyday. (verb in present simple form, -s ending because of the 3rd person – egyszerű jelen idő, -s végződés a 3. személy miatt)
 • They are listening to music now. (verb in present continuous form – az ige folyamatos jelen időben van)

Létige: a „be” és minden alakja. (am, is, are // was, were // been)

Hirdetés

Tárgy (Object): amit az alany csinál.

 • I cleaned his room yesterday.
 • He feeds the chickens everyday.
 • They are listening to music now.

Az angolban Direkt és Indirekt Tárgyat is megkülönböztetünk. Az Indirekt Tárgy megfelel a magyar részes határozónak (kinek?, kivel?)

 • Give that pen to John. pen: direkt tárgy,   John: indirekt tárgy.

Kijelentő mondat (Declarative sentence)

Alap szórend (word order):

KI           CSINÁL          MIT                   STB.

Hirdetés

azaz

Alany(Subject)     Állítmány (Verb)    Tárgy (Object)     Határozó (Adverb)

 • We          saw                 a film                yesterday.
 • They   are buying          an apple                now.

A jelző (indicator) mindig a jelzett szó előtt áll.

 • We saw a good film yesterday.
 • The nice girl saw a film yesterday.
 • The nice girl saw a good film yesterday.
 • We saw his film yesterday.

Határozók (Adverbs):

Módhatározó: a „How” kérdésre válaszol. A mondatban a Direkt Tárgy, vagy ha nincs, az Ige után áll. Nem tehető viszont az ige és a tárgya közé.

Hirdetés
 • Mary speaks English vey well.
 • The rest of the day was spent in a very relaxed way.

Helyhatározó: a „Where” kérdésre válaszol. A mondatban szintén a Direkt Tárgy, vagy ha nincs, az Ige után áll.

 • Sue did all her Chirstmas shopping in Oxford street.
 • Can you see the dictionary anywhere?

Időhatározó: a „When” vagy a „How long” kérdésre válaszol. Rendszerint a mondat/tagmondat végén áll, de néha (főként az írott angolban) a mondat legelején is állhat.

 • It continued snowing for the rest of the day.
 • The following day they caught the train to London.
Hirdetés

Gyakoriság határozó: a „How often” kérdésre válaszol. A mondatban a „be” egyszerű igeidejeit követi.

 • John was often late for work.

Más igék esetén azok egyszerű igeidejei előtt áll.

 • Jennifer always preferred playing with Bob’s trains.

Összetett igeidőknél a segédige után áll.

Hirdetés
 • I’ve never heard such a terrible music.

Ha több határozó van a mondatban, a sorrend:

Hely                 Mód         Idő

 • Bob and Sarah went   to Applefield   by train   at Christmas.

Kérdőmondat (Interrogative sentence – Questions)

Eldöntendő kérdés: (a válasz igen vagy nem lehet) -> Yes/No questions

Ha az állítmány létige, fordított szórendet használunk.

Hirdetés
 • He is at home now.   –  Is he at home now?
 • I am dancing.            –  Am I dancing?

Az  összes többi esetben segédigével kérdezünk, amelyet egyenes szórend követ (lsd. kijelentések).

 • They visit granny every week.  –  Do they visit granny every week?
 • John watched TV yesterday.    –  Did he watch TV yesterday?

Kiegészítendő kérdés (Wh-questions):

A mondat legelején mindig kérdőszó áll, egyébként ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az eldöntendő kérdésnél.

 • He was at home. –  Where was he?
 • He gave up smoking. –  What did he do? What did he give up?
 • They came by car.  –  How did they come?
 • He gets up at 6.   –   When does he get up? What does he do at 6?
Hirdetés

Amennyiben az alanyra kérdezünk, nem használunk segédigét.

 • Mary saw John. –  Who saw John?
 • Liz plays with the children.  –  Who plays with the children?

Felkiáltó mondat (Exlamative sentence)

A felkiáló mondatok általában a “What” vagy a “How” felkiáltószóval kezdődnek, melyet az a szó követ, amit hangsúlyozni akarunk, kivéve, ha az a szó az ige szerepét tölti be a mondatban, mert ebben az esetben a helyén marad.

 • You brought a nice picture. –  What a nice picture you brought.  –  a nice picture a hangsúlyos
 • He sings operas. – How he sings operas.  –  a sings a hangsúlyos

WHAT  felkiáltószót használunk, ha a kiemelés főnévre vonatkozik.

Hirdetés

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!