Hirdetés

Angol feltételes és felszólító mód, műveltetés

4 perc olvasás

Feltételes mód (Conditional Mood)

Hirdetés

3 alapeset van, de számtalan kombinációval találkozhatunk. Mi most csak az alapeseteket tárgyaljuk.

1. Valóságos feltétel (az esemény megtörténik). Itt a főmondatban jövő idő, az if-es mellékmondatban jelen idő áll:

 • I will buy a new car if I have enough money. (Veszek egy új autót, ha lesz elég pénzem.)
 • Peter will learn English if he has time. (Péter angolul fog tanulni, ha lesz ideje.)

 

2. Lehetséges feltétel (az esemény még megtörténhet). A főmondatban would segédige + to nélküli főnévi igenév, a mellékmondatban if + múlt idő áll:

 • I would buy a new car if I had enough money. (Vennék egy új autót, ha lenne elég pénzem.)
 • Peter would learn English if he had time. (Péter tanulna angolul, ha lenne ideje.)

 

3. Lehetetlen feltétel (az esemény már nem történhet meg). A főmondatban would + have + ige 3. alakja, a mellékmondatban if + had + 3.alak van:

 • I would have bought a new car if I had had enough money. (Vettem volna új autót, ha lett volna elég pénzem.)
 • Peter would have learnt English if he had had time. (Péter tanult volna angolul, ha lett volna ideje.)

 

A tagmondatok felcserélhetők, de ekkor az if-es mellékmondat után vesszőt teszünk.

 

 

Felszólító mód (Imperative Mood)

Csak második személyben használjuk, egyes és többes számban egyaránt a to nélküli főnévi igenévvel fejezzük ki:

 • Open the books. (Nyissátok ki a könyveteket!)
 • Don’t be angry with Peter. (Ne légy mérges Péterre!)

 

Első és harmadik személyben körülírást, a to let igét használjuk to nélküli főnévi igenévvel:

 • Let me go. (Hadd menjek!)
 • Let’s go to the cinema. (Menjünk moziba!)
 • Don’t let him smoke. (Ne dohányozzon!)

 

Az angolban pontot teszünk a felszólító mondat után.

 

Műveltetés

Az angolban a műveltetést különféle szerkezetekkel fejezzük ki attól függően, hogy mit hangsúlyozunk.

1. Amennyiben az elvégzett cselekvésen van a hangsúly, és nem a személyen, a következő szerkezetet használjuk:

have vagy ritkábban get + tárgy + az ige 3. alakja

Például:

 • I had my flat painted last week. (Múlt héten kifestettem a lakást.)

 

 

2. Amennyiben viszont a cselekvést végző személy a lényeges, a következő szerkezetet használjuk:

have + a cselekvő személy tárgyesetben + ige to nélküli főnévi igeneve + tárgy

Például:

 • I had her cut my hair yesterday. (Tegnap levágattam vele a hajam.)

 

 

3. A cselekvést végző személy a lényeges, de a szerkezet jelentése: rávenni, rábeszélni valakit valamire:

get + a cselekvő személy tárgyesetben + to -s infinitive

 • I should get him to see a doctor. (Rá kellene vennem, hogy menjen orvoshoz.)

 

 

4. Lényeges a cselekvést végző személy, de a következő szerkezetet főleg érzelmek közvetítésére használjuk:

make + a cselekvő személy tárgyesetben + to nélküli infinitive:

 • This film made me cry. (Ez a film megríkatott.)

 

A “have, make és get igék” minden igeidőben állhatnak. Egyszerű jelenben és múltban a “do” segédigével kérdezünk és tagadunk.

 • Did you have your car fixed yesterday? (Megjavíttattad tegnap a kocsid?)
 • Yes, I did vagy No, I didn’t a rövid válasz.

 

A többi igeidőben fordított szórenddel kérdezünk.

Címkék: angol nyelvtan


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!