Hirdetés

Károlyi kormány bel- és külpolitikai nehézségei

3 perc olvasás
Károlyi kormány bel- és külpolitikai nehézségei

A Károlyi Mihály-kormány 1918. október 31-én, az őszirózsás forradalom délutánján került hatalomra.

Hirdetés


Hirdetés

Az új kormány a Nemzeti Tanács tagjaiból alakult meg, így helyet kapott benne a munkásságot képviselő Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) is.

Károlyi kormányát a nemzeti összefogás ígérete támogatta: szervezetek, pártok, politikusok és közéleti személyiségek csatlakoztak a Nemzeti Tanácshoz, sőt Tisza is a kormány támogatására szólított fel. Súlyos ellentét forrásává vált a hadsereg kérdése: néhány hónap alatt Magyarország – történelmének egyik legsúlyosabb pillanatában – katonai erő nélkül maradt. A háború következtében az összeomlás szélére sodródott gazdaság, a tömegessé vált nyomor és infláció körülményei között vezették be a szociális reformokat: a munkanélküli-segélyt, az adóhátralék elengedését, a 14 éven aluli gyermekek foglalkoztatásának betiltását, emelték a béreket, a leszerelt katonáknak jelképes végkielégítést adtak, tervezték a nyolc órás munkanap bevezetését és a társadalombiztosítás kiterjesztését.

Nagyatádi Szabó István földtörvényét elfogadták a nagybirtokosok, de a parcellázás egyedül Károlyi kápolnai birtokán valósult meg. Törekedtek a belső rend megszilárdítására is, de az önkényes földosztások, parasztlázadások, fosztogatások közepette sem hirdettek statáriumot.

A szélsőséges szervezetek ellen felléptek.

A polgári demokratikus alternatíva – a wilsoni elveket valló Károlyi Mihály és a teoretikus Jászi Oszkár – nemzetiségi politikája területi autonómiák föderációjává alakította volna az országot, ennek realitása azonban már nem volt. Károlyi Mihály kormányának úgy kellett szembenéznie a nemzetiségi problematikával, hogy az ország területi épsége forgott kockán. Nemzetiségi néptanácsok alakultak, a nemzetiségi kérdést és a területi rendezés tervék a nemzetiségek más szemmel nézték, mint annak kidolgozói. A nemzetiségi vezetők nem voltak hajlandóak tárgyalni, el akartak szakadni Magyarországtól. Károlyi pacifista politikájával és demokratikus berendezkedés létrehozásával szerette volna megnyerni az antantot. Az antant azonban a bolsevizmust feltartóztatni képes erős államok létrehozását támogatta.

Hirdetés

Az országot fegyveres betörések sújtották, egyes területeket megszállás alá vontak. A kormány a Vix-jegyzék követelései (a román-magyar demarkációs vonal eltolása) miatt lemondott.