Hirdetés

Évszámok Kr.e. 4000- Kr.u. 1000-ig

7 perc olvasás
Évszámok Kr.e. 4000- Kr.u. 1000-ig

Évszámok Kr.e. 4000- Kr.u. 1000-ig

Kr.e.
IV. évezred sumerok bevándorlása mezop.ba
III.évezred sumer városállamok virágkora
2900k. egységes egyiptomi birodalom
1725-1686 Hammurapi
XIV- XIII.sz trójai háború
1400k. árja hódítás az Indus-völgyben
VIII-VI.sz görög gyarmatosítás
776 görög időszámítás kezd.,.olimpia
753 Róma alapítása
621 Drákón törvényei Athénban
594 Szolón athéni arkhón reformjai
560-527 Peiszisztratosz türannisza Athénban
558-529 Kyros uralkodása Perzsiában
529-522 Kambüszész uralkodása perzsiában
525 perzsa hódítás Egyiptomban
522-485 I.Dareiosz uralkodása Perzsiában
510 athéniek elűzték a türannoszokat
510k. etruszk uralkodók elűzése Rómából
királyság helyett arisztrokratikus köztársaság
509-től római háborúk az etruszkok ellen
508 Kleiszthenész újjászervezte az athéni államot
494 római plebejusok kivonulása a szent hegyre
néptribunusi intézmény létrejötte
493 latin szöv
492-449 görög-perzsa háborúk
492 első (sikertelen) perzsa támadás Athén ellen
490 marathoni csata
480 perzsa győzelem a Thermophülai sz.-ban
görög győz. a szalamiszi csatában
478 déloszi szöv.: perzsaellenes védelmi céllal
462 areioszpagosz jogát korlátozó reform:
Athénban a legfőbb hatalom a népgyűlés
451-450 XII. táblás törv. Rómában
445 Rómában patricius-plebeius házasság
443 censori intézmény rómában
431-404 peloponeszoszi háború
430-354 Xenophon élete
396 rómaiak elfoglalják Veü városát
387 gall győzelem a rómaiak ellen
367 Licinius féle törv.
366 az egyik consul plebejus lehet Rómában
praetori tisztség bevezetése
343-290 római háborúk a samnisok ellen
340-338 latin háborúk
339 cenzori tisztség elérhető a plebejusoknak
338 khaironeiai csata
337 preatori tisztség a plebejusoknak is
336 Nagy Sándor trónra lépése
333 isszoszi csata
331 guargamelai csata
326 adósrabszolgaság eltörlése Rómában
300 papi hivatalok a plebejusoknak is
287 lex Hortensia , eltörlik a népgyűlési határozatok szenátusi jóváhagyását
280-272 római győzelem a D-itáliai görögök felett
276 antigonoszok Makedóniában
268-232 Asóka uralkodása Indiában
264-241 első római-pun háború
256 Cin-dinasztia Kínában
218-201 második pun háború
216 Hannibál győzelme Cannae mellett
206 Han-dinasztia Kínában
202 római győzelem a punok felett Zámánál
200-146 római háborúk Makedónia és Szíria ellen
168 Makedónia római protektorátus alá kerül
149-146 harmadik pun háború
148 Makedónia római provincia
146 Kárthágóból Africa nevű provincia
146 rómaiak feldúlják Korinthoszt
137-132 első sziciliai rabszolgafelkelés
133 Asia provinca megszervezése
133-122 Gracchusok reformmozgalma
133 Tiberius Gracchus földreformja
132 Tiberiust megölik
123-122 Gaius Gracchus földreformja
111-105 Numídia elleni háború Marius vezetésével
II.sz. vége Marius Hadseregreformja
104-101 második rabszolgafelkelés Sziciliában
91 Livius Drusus féle földosztás Rómában
90 római polgárjog kiterjesztése egész Itáliára
88- néppárt és az optimaták harcai Rómában
82-78 Sulla diktátori hatalma Rómában
74-71 Spartacus féle rabszolgafelkelés
70 Crassus és Pompeius consulsága
64-63 a római uralom kezd Szíriában és Júdeában
60 I. triumvirátus (Pompeius, Cassus, Caesar)
59 Caesar első consulsága
58-51 Caesar Gallia proconsulja
55 Pompeius és Crassus ismét consul
55-54 Caesar britanniai hadjáratai
53 Crassus halála Szíriában
49-44 római polgárháború
49.január10. Caesar átlépi a Rubicó folyót
48 Pharszalosz: Caesar legyőzi Pompeiust
45 Caesar pénzügyi és hivatali reformja
44 Caesar consultársa Antonius
44.március5. Brutus és Cassius megölik Caesart
43.november II. trimvirátus(Octavianus, Antonius, lepidus)
42 philippi csata trimvirek győzelme Brutusék felett
39 Octáviánus elveszi Lepidus légióit
32 Octáv megtisztítja a szenátust Antonius híveitól
31 actiumi csata: Octavianus legyőzi Antoniust
30 római uralom Egyiptomban, Antonius öngyilkos
27 Octavianus felveszi az Augustus nevet
31-Kr.u.14. Augustus principátusa
Kr.u.
14-68 Julius Claudius dinasztia Rómában
54-68 Néró uralkodása
68 katonai lázadás Néró ellen
69-96 Flavius dinasztia Rómában
69-79 Vespasiánus uralkodása
96-192 Antonius dinasztia
98 Traianus uralkodása(bir. legnagyobb ekkor)
106 Dacia meghódítása
117-137 Hadrianus uralkodása
161-168 Marcu Aurelius uralkodása
192 Comnodus császár meggyilkolása Rómában
193-235 Severus dinasztia Rómában
193 Septimus Serverust a pannoniai légiók emelik trónra
212 Caracalla kiterjeszti a polgárjogot a bir. minden
szabad lakosára
220 kínai bir. 3 államra esik szét
235-284 A katonacsászárok véres korszaka, válsága
270- Aurelianus csász. helyreállítja a bir. egységét
284-305 Diocletianus dominátusa
306-337 Constantinus uralkodása
313 Constantinus türelmi rendelete(milánói edictum)
320-570 Gupta birodalom Indiában
325 Constantinus helyhez kötő rendelete
325 első egyetemes(katolikus) zsinat Niccában
379-395 Theodosius uralkodása Rómában
381 Theod. államvallássá teszi a kereszténységet
395 Theod. szentesíti a bir. kettévállását
410 A gótok feldúlják Rómát(Alarich vezetésével)
410- Hunok a Kárpát-medencében
434-453 Attila a hunok vezére
440-461 I.(Nagy) Leó az első római pápa
451 catalaunumi csata
455 vandálok feldúlják Rómát
474-526 Theodorik Gót kir uralkodása
476. Ny.Római bir. bukása
481-511. Koldvig frank király
490-583 Cassiodorus élete
507 Klodvig legyőzi a Ny-i gótokat
526-568. Longobárdok a Kárpát medben
527-565. Justinianus bizánci császár
529. bencés rend megalapítása
529. Justinianus bezárja az athéni egyetemet
532 Nikka felkelés
535 Justinianus megszerzi É-Afrikát
553 Gót állam megsemmisülése
568-tól avar birodalom a Kárpát medben
570-632 Mohamed élete
576. longobárdok bevonulása É-Itáliába
622. Mohamed elmenekül Mekkából(hidzsra)
632-634 Abu Bakr kalifa uralkodása
634-644 Omar kalifa uralkodása
661-750 Omajjád dinasztia az arab bir.ban
711. Pireneusi-fsz. arab uralom alatt
714-741 Martell Károly a frank bir majordomusa
726-842 képrontás Bizáncban
732. Martell Károly arabok felett győz
740 III.Leó bizánci csász. győzelme az arabok felett
751-1258 Abbászidák uralkodása az arab bir.ban
751-768. Kis Pipin frank király
754. Kis Pipin: egyházi állam
768-800-814. Nagy Károly frank király, római császár
772-804 Nagy Károly háborúi a szászok ellen
773-774 Nagy Károly háborúi a longobárdok ellen
778 Nagy Károly a bajorok ellen
778-795 Nagy Károly az arabok ellen
786-809 Hárún al-Rasid kalifa uralkodása
800. avar birodalom bukása
807 Nagy Károly meghódítja Pannoniát
830.kb Mojmir: Nagymorva birodalom
843. frank bir. felbomlása; Verduni egyezmény
843-855 Nagy Károly fia, Lothar viseli a csász. címet
843-877 Kopasz Károlyé a Ny-i frank bir.
843-876 Német Lajosé K-i frank bir.
863. Cirill és Method: morva egyház
870-894 Szvatopluk Morvaország fejedelme
879-912 Oleg megszervezi a Rusz államot
889-907. Árpád nagyfejedelem
893-927 Nagy Siemon Bolg. bir. megalak. és fénykora
894-900 Honfoglalás
907-947. Zsolt nagyfejedelem
911 Karoling dinasztia kihalása
919-936 Madarász Henrik K-frank uralkodó
927 Capet Hugo Frank bir. magalak.
933. Merseburg Madarász Henrik – MO.
947-972. Taksony: nagyfejedelem
955. augsburgi csatavesztés I.Ottó
962-973. I.Ottó: N.R. császárság megalapítása
966. lengyel állam megalakulása Mieszkó
972-997. Géza magyar nagyfejedelem
973. béke a német csász.szal Quedlinburg bir. gyül.
976-1025 II.Bazileosz Bizánci császár
980-1015 (Nagy) Vlagyimir Rusz uralkodó
983-1002. III.Ottó N.R. császár
984. morva állam bukása
987. Capet Hugo francia kir.
997. Koppány lázadása
997-1000-1038. I. István kir. és nagyfejedelem

Hirdetés

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!