Hirdetés

Politikai ideológiák, politikai kultúra

4 perc olvasás
Politikai ideológiák, politikai kultúra

A politikai ideológiák

 • Az ideológiák olyan, többé-kevésbé koherens eszmerendszerek, amelyek kifejezik a nagy társadalmi csoportok érdekeit és sajátos világlátását, ezért gyakorlati-politikai jelentőséggel bírnak, a társadalmi modernizáció termékei
 • A társadalomról és a politikáról folytatott diskurzus során jöttek létre és terjedtek el
 • Fő feladata a társadalmi konfliktusok feldolgozása és a megoldások keresése
 • Történetileg a legfontosabb ideológiák a liberalizmus, konzervativizmus és a szocializmus voltak, melyeket átszínezte a nacionalizmus ideológiája
 • Minden politikai közösség rászorul a közös eszmék és értékek készletére saját ideológiájuk kialakítása céljából
 • Az ideológiák integráló és orientáló hatásúak, gyakorlati útmutatást adnak a cselekvéshez
 • A politika vonatkozásában kijelölik az egyes ember helyét
 • Egy politikai közösség számára megjelölik az elérendő célokat
 • Érték elsősorban az, amit szükségleteinkre vonatkoztatva értékesnek tartunk
 • Az értékek elsősorban az előnyben részesítés általános szabályai, értékkategóriák pl. jó-rossz, igaz-hamis, de vannak tartalmi jellegű értékfogalmak is, pl. szabadság, egyenlőség, testvériség
Hirdetés

A politikai kultúra

 • A politikai kultúra része a társadalom általános kultúrájának és az állampolgároknak a politikával kapcsolatos beidegződéseit, meggyőződéseit, politikai értékeit és érzelmeit foglalja magában.
 • A politikai kultúra olyan értékfogalom, amelynek orientációs eszménye a demokrácia, a közösség tagjainak részvétele közügyei intézésében (értékelő fogalom)
 • A politikai kultúra a társadalom történetileg kialakult kultúrájának része, a politikával kapcsolatban kialakult meggyőződések, beállítódások összessége (leíró fogalom)
 • Elemei: kognitív (=ismeretszerű) elemek, beállítottságok (=attitűdök), érzelmi reakciók a politikai eseményekre (=affektív-emocionális elemek)
 • A politikai hit és meggyőződés: az értékek általános szintjén alapvető világnézeti beállítottságok léteznek; vannak fundamentális-empirikus hitek, amelyek megkérdőjelezhetetlenné váltak; konkrét, elkötelezettséget kifejező szimbólumok

A politikai kultúra különböző típusai

 • Parochiális: helyi hatalmi viszonyok, nincs tudata a magasabb politikai központról, pl. elszigetelt faluközösségek
 • Alattvalói: az alattvalók tudatosan engedelmességet vállalnak egy magasabb politikai centrummal szemben, pl. központosított monarchiák
 • Részvételi: az állampolgár sokféle szinten kapcsolódhat be a döntéshozatalba, ilyenek a modern demokráciák
 • Állampolgári azaz civic culture: a többi típus elemei alkotják, megőriz elemeket a hagyományos politikai kultúrákból, de lényegét a modern rendszerek adják

A politikai stílus

 • A politikai stílus az elitek egymás közötti érintkezésének informális normáit tartalmazza, valamint tetteik kommunikációjának módját a nagyközönség felé
 • Ideologikus: a politizáló elit konkrét magatartását, a politika napi követelményeit egy hierarchikus értékrendből vezeti le
 • Pragmatikus: a problémák egyedi megközelítésére irányul, nem tartja magát előzetes elképzelésekhez; politikai stabilitás szükséges hozzá
 • A politikai stílus az ország történelmi fejlődése által meghatározott politikai tapasztalatoktól függ

A politikai szocializáció

 • A politikai szocializáció a társadalom politikai kultúrájának elsajátítási folyamata, az élethossziglani nevelés része: ekkor alakul ki a politikai orientáció, az egyén alapvető politikai identitása
 • A nagy társadalmi változások mindig nyomot hagynak a politikai szocializáción, pl. az eltérő nemzedéki tapasztalatok formájában
Hirdetés

 

 

Címkék: fogalmak


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!