Hirdetés

Kézírásos és nyomtatott nyelvemlékeink

6 perc olvasás
Kézírásos és nyomtatott nyelvemlékeink

A nyelvtörténet fő szakaszai

A magyar nyelv diakrón vizsgálata alapján, a történelemtudomány felosztásához hasonlóan, korszakokra tagolható. A korszakok határai általában egy-egy történelmi eseményhez kapcsolódnak.

Hirdetés


Hirdetés

1. Előmagyar kor (uráli őshazától – i.e. 1000)

 • itt még nem beszélünk különálló magyar nyelvről
 • nyelvrokon népekkel való együttélés

2. Ősmagyar kor ( i.e. 1000 – honfoglalásig, 896)

 • a nyelv már külön fejlődik
 • a vándorlás során idegen hatások érik
 • jövevényszavakkal bővül (elsősorban iráni, török, szláv)
 • kialakul a nyelv önálló nyelvtana
 • megjelennek a személyragok, személy jelek, tárgyrag, igei módjel
 • megjelennek a vegyes hangrendű szavak
 • ebből a korszakból nyelvemlékünk nem származik -> nyelvemléktelen kor

3. Ómagyar kor (896 – 1526, mohácsi-csata)

 • nyelvemlékes kor
 • kialakul a latin betűs írás
 • a nyelvbe latin, szláv, német jövevényszavak kerülnek

4. Középmagyar kor (1526 – 1772, magyar felvilágosodás kezdete -> Bessenyei György: Ágis tragédiája)

 • rengeteg török jövevényszó került a nyelvbe, de ennek ellenére a nyelv jelentősen fejlődött
 • sokat tett ennek a fejlődésnek az érdekéért Pázmány Péter, Balassi Bálint, Bornemissza Péter és Mikes Kelemen
 • nagy hatású kultúrtörténeti esemény a reformáció, a könyvnyomtatás terjedése, a részleges és teljes bibliai fordítások -> 1590: Károli Gáspár, Vizsoly 
Hirdetés

5. Újmagyar kor (1772 – 1920, Trianon)

 • felvilágosodás, nyelvújítás (Kazinczy Ferenc)
 • a magyar nyelv egyre inkább egységessé válik
 • kialakul a nyelvtani szabályrendszer
 • 1832: megjelenik az első magyar helyesírási szabályzat
 • a nyelvművelésben jelentős szerepe volt a Magyar Tudományos Akadémiának (1830-ban alakult), a Kisfaludy Társaságnak (1836-ban alakult), más írói társaságoknak, értelmiségi köröknek és színházaknak
 • 1844-ben lett hivatalos a magyar nyelv

6. Legújabb magyar kor (1920 – napjainkig)

 • a helyesírási szabályok némileg változnak
 • a nyelv szókészlete folyamatosan bővül

Kézírásos nyelvemlékek

 • első nyelvemlékeink az ómagyar korból származnak
 • az elsők a szórványemlékek:
  • idegen nyelvű, főleg latin szövegben megjelennek magyar szavak, ezek többnyire földrajzi nevek és személynevek
  • a legismertebb szórványemlék: 1055: A Tihanyi apátság alapítólevele – „fehérvárra menő hadiútra” -> „feheruuaru rea hodu utu rea”
  • Gesta Hungarorum -> 1200 körül
  • Bíborbanszületett Konstantin
  • (A veszprémvölgyi apácák adománylevele (Szent István kori))

Magyar nyelvemlékek:

Halotti beszéd és könyörgés

 • első magyar szövegemlék
 • 1200 körül keletkezett
 • 32 sorból álló ima
 • temetési szöveg
 • a koporsó sírba helyezése után és megszentelése előtt mondta el
 • 2 részből áll: 1: bibliai történet a bűnbeesésről 2: könyörgés a halott lelki üdvéért
 • a szövegben a szónoki beszéd összes fontosabb eleme megtalálható -> figyelemfelkeltés, költői kérdés, érvelés, konklúzió és a figura etimologica
 • szónoki elemek: megszólítás, felszólítás, felkiáltás, kérdés
 • figura etimologica: a legköltőibb része: halálnak halálával halsz (tőismétlés)
 • Pray-kódexben található

Ómagyar Mária-siralom

 • a Leuveni-kódex tartalmazza
 • 1300 körül keletkezett
 • ez a vers egy planktusz, ez a himnusznak egy fajtája (Mária siralma)
 • szónoki elemek: megszólítás, felszólítás, felkiáltás, kérdés
 • figura etimologia / alliteráció: virág virága, világ világa, keserűen kínzatul, vos szegekkel veretül
 • első magyar nyelvű versünk
 • több kéz írása, többen másolták -> fordítás
Hirdetés

Kódexek

 • a szövegemlékeken belül külön csoportot alkotnak a kódexek
 • nagy terjedelmű
 • másolt könyvek, amik több szöveget tartalmaztak
 • ezekben egyaránt szerepeltek imádságok, legendák és példázatok
 • kézzel írott
 • többnyire vallásos tartalmú
 • a XV. század fele és a XVI. század első harmada közötti időszakot a kódexek korának nevezzük
 • Jókai-kódex (1372 – 1400) -1372 -> Assisi Szent Ferenc életéről szól
 • Huszita Biblia (1450 körül): első magyar Bibliafordításainkat tartalmazza 3 kódexben
 • Bécsi kódex -> Ószövetség bizonyos részei
 • Müncheni kódex -> 4 evangélium
 • Apor -> Zsoltárok könyve
 • 1476: Ének Szabács viadaláról -> első históriás énekünk, Mátyás dicsőséges haditettéről szól, világi témájú nyelvemlék
 • Festetics kódex (1494): legszínesebb magyar kódex, Kinizsi Pálnénak készült imádságos könyv
 • Soproni virágének (1490 körül) -> a magyar nyelvű szerelmi líra első emléke
 • Margit legenda (1510): IV. Béla lányához (Szent Margithoz) fűződő legendát tartalmazza
  • Ráskai Lea, apáca, másolta le
 • Érdy-kódex (1527 körül): legterjedelmesebb magyar kódex

Glossza

 • latin szövegekhez készített magyar nyelvű jegyzetek, magyarázatok, amelyeket vagy a sorok közé vagy a margóra írtak
 • pl.: Gyulafehérvári sorok, 1310

Nyomtatott nyelvemlékek

 • 15. századtól léteznek nyomtatott nyelvemlékek
 • egyházi témájú (zsoltárok, imádságok):
  • Sylvester János – Új Testamentum (1541)
  • Károli Gáspár – Szent Biblia (1590, Vizsoly)
 • világi témájú:
  • Szabács viadala (históriás ének)
  • Soproni virágének (magyar nyelvű szerelmi líra első emléke)

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!