Hirdetés

Nyelvemlékeink

3 perc olvasás
Nyelvemlékeink

Az első magyar nyelvű szövegemlékeink idegen (latin) nyelvi szövegkörnyezetben fennmaradt töredékek, szórványemlékek, szójegyzék és kisebb terjedelmű szövegek. Legfontosabbak közülük:

Hirdetés
  • A tihanyi apátság alapítólevele
  • Halotti beszéd és könyörgés
  • Ómagyar Mária-siralom

A tihanyi apátság alapítólevele

A legelső magyar nyelvű töredék a tihanyi apátság alapítólevelének (1055) néhány sora és helynevei:

„fehervaru rea meneh hodu utu rea” (Fehérvárra menő hadi útra)”

Halotti beszéd és könyörgés

Az első ránk maradt összefüggő magyar nyelvű szöveg a Halotti beszéd, amely 1150 körül keletkezett egy latin temetési prédikáció szabad átdolgozásaként. A Pray-kódexben maradt fenn teljes terjedelmében. A Halotti beszéd hatásosan drámai írásmű, egyszerűségében fenséges, tömörségében sokatmondó. Hosszabb összetett mondatok után kurtán csattan a rövid szónoki kérdés, ami a hallgatóságot az első emberpár bűnbeesésének történetéből az ijesztő jelenbe vezetve rádöbbenti, hogy őrá is ugyanaz a sors vár, mint a koporsóban fekvő felebarátjára:

„Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por és homou vogymuk. Menyi milosztben terömtevé elevé miü isemüköt, Ádámot, es odutta volá neki paradicsumot hazoá.”

Ómagyar Mária-siralom

A középkori magyar nyelvű egyházi költészet első fönnmaradt emléke az 1300 körüli időkben lejegyzett Ómagyar Mária-siralom. Eredetije egy franciaországi latin himnusz, melyet a magyar költő teljesen szabadon dolgozott át magyar verssé. Az eredeti nem kötelező szertartási szöveg, átdolgozója tehát nyilván azért választotta ki, mert tetszett neki: az irodalmi ízlés első kétségtelen megnyilatkozása irodalmunkban.

Hirdetés

A költő nem kívülről ábrázolja a keresztfa alatt szenvedő anyát, hanem azonosul vele. E/1 személyben szólaltatja meg. Mária szól először magához, majd fiához, majd megint magához, a halálhoz, azután ismét magához, fiához, magához, s a halált hozó kínzókhoz. Ez a szerkesztés a fordító költő műve, amely kissé eltér az eredeti szerkezettől.

A magyar nyelvű Mária-siralom verselése, ritmikája, az ősi magyar vers kétüteműségének alkalmazása olyan tökéletes, hogy bizonyosra vehető: volt előzménye, ha nem is maradt fenn.

„Valék siralom-tudatlan.
Siralomtól süppedek
Bútól aszok, epedek (…)

„Világ világa,
Virágnak virága!
Keservesen kínzatol,
Vas szegekkel veretel.”


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!