Hirdetés

A német mondat szórendje

6 perc olvasás
A német mondat szórendje

1. A német főmondati szórend (német nyelvtan)

1.1. A német főmondati szórend általános szabályai

 • A rövidebb mondatrész megelőzi a hosszabbat.
 • Minél hangsúlyosabb egy mondatrész az annál inkább a mondat végén helyezkedik el.
Hirdetés
 • Tárgy és részesetben álló főnevek esetén a sorrend attól függ, hogy főnévi vagy névmás alakban vannak-e a mondatban.
 1. A főnévi alakú részes eset megelőzi a mondatban a főnévi alakú tárgy esetet: Pl.: Ich gebe der Mutter das Geschenk. (Oda adom anyának az ajándékot)
 2. A névmási alakú részes eset megelőzi a mondatban a főnévi alakú tárgy esetet: Pl.: Ich gebe ihr das Geschenk. (Odaadom neki az ajándékot)
 3. A névmási tárgy eset megelőzi a főnévi részes esetet: Pl.: Ich gebe es der Mutter. (Odaadom anyának azt)
 4. A névmási tárgy eset megelőzi a névmási részes esetet: Pl.: Ich gebe es ihr. (Odaadom azt neki)
 • Határozók sorrendje: idő – ok – eszköz – mód – hely

1.2. Német főmondati szórend kiemelés esetén

nemet_fomondati_szorend_kiemeles_eseten

 • Pl.: Heutzutage gibt es viele Autos in der Stadt. (Manapság sok autó van a városban)
Hirdetés

1.3. Német főmondati szórend kiemelés nélkül

nemet_fomondati_szorend_kiemeles_nelkul

 • Pl.: Viele Autos gibt es heutzutage in der Stadt. (Sok autó van manapság a városban)

2. Német mellékmondati szórend (német nyelvtan)

2.1 Német mellékmondati szórend – általános tudnivalók

 • A mellékmondat a főmondat egyik részét fejezi ki mondat formájában.
 • A mellékmondat megelőzheti a főmondatot.
 • A német nyelvben a mellékmondati szórendnek 3 típusa lehet:

2.2. A német mellékmondati egyenes szórend

 • A kötőszó utáni mondat egyenrangú a főmondattal, ezért a kötőszó úgy kapcsolja őket össze, hogy egymást követő mondatrészekre bonthatóak.
 • Szerkesztése:
 • Egyenes szórend használatos a következő kötőszavak esetében:
 • und – és
 • aber – de
 • denn – mert
 • sondern – hanem
 • oder – vagy
 • sowohl…als auch – is-is, mind-mind
 • nicht nur…sondern auch – nemcsak-hanem is
 • entweder…oder – vagy-vagy
 • weder…noch – sem-sem
 • A kötőszó utáni mondat nem egyenrangú a főmondattal.
 • Szerkesztése:
Hirdetés

nemet_mellekmondati_forditott_szorend

nemet_mellekmondati_egyenes_szorend

2.3. A német mellékmondati fordított szórend

 • Fordított szórend használatos a következő kötőszavak esetében:
 • so – így
 • dann – azután, akkor
 • deshalb – ezért
 • trotzdem – annak ellenére
 • als – mint
 • also – tehát
 • erst – előbb
 • folglich – következtében
 • daher – ennél fogva
 • endlich – végre
 • ferner – továbbá
 • auβerdem – azonkívül
 • dennoch – mégis
 • je…desto – minél, annál
 • A kötőszó utáni mondat nem egyenrangú a főmondattal, alárendelő viszonyban állnak.
 • Szerkesztése:

kati_szorend

2.4. A német mellékmondati KATI szórend

 • KATI szórend használatos a következő kötőszavak esetében:
 • als – amikor (múltban egyszer)
 • wenn – ha, amikor (múltban többször)
 • obwohl – ámbár, habár
 • ob – vajon, hogy-e
 • als ob/als wenn – mintha
 • da – mivel
 • damit – azért, hogy
 • dass – hogy
 • ohne dass – anélkül, hogy
 • anstatt dass – ahelyett, hogy
 • auβer dass – kivéve
 • wann – hogy mikor
 • bis – amíg (főmondat cselekvése tart, addig el sem kezdődik a mellékmondaté)
 • solange – amíg (főmondat és mellékmondat cselekvése egybeesik)
 • während – amíg (főmondat és mellékmondat cselekvése egybeesik)
 • seit – óta
 • bevor – mielőtt
 • seitdem – mióta, amióta
 • wie – mint
 • was – ami
 • wer – aki
 • wo – ahol
 • woher – ahonnan
 • indem – miközben
 • falls – abban az esetben
 • összes vonatkozó névmásból képzett kötőszó esetében (pl.: dessen, denen, dem)
 • összes kérdő névmásból képzett kötőszó esetében (pl.: wo, wann, wohin, woher)

3. Német kérdőmondati szórend (német nyelvtan)

A német nyelvben a kérdőmondatok kialakításának két fő típusa lehet: kérdő szóval történő létrehozás vagy az állító mondat igéjével való direkt rákérdezés.

3.1. Szórend, kérdőszavas mondatok

kerdomondati_szorend_kerdoszavakkal

 •  Pl.: Warum hast du gestern im Restaurant eine Pizza gegessen? (Miért ettél tegnap egy pizzát az étteremben?)
 • További kérdőszavak a teljesség igénye nélkül:
Hirdetés
 • Warum? – Miért?
 • Wo? – Hol?
 • Wie viel? – Mennyi?
 • Wie alt? – Mennyi idős?
 • Welcher/Welche/Welches? – Melyik? Milyen?
 • Was für ein/eine/ein? – Melyik? Milyen
 • Was? – Mi?
 • Woher? – Honnan?
 • Wohin? – Hová?
 • Wann? – Mikor?
 • Von wann? – Mikortól?

3.2. Szórend – direkt rákérdezés (igen-nem válaszlehetőségekkel korlátozott)

 kerdomondati_szorend_direkt_rakerdezessel

 • Pl.: Ich bin gestern nach Frankfurt gefahren – Bist du gestern nach Frankfurt gefahren? (Tegnap Frankfurtba utaztál?)

4. Példamondatok (jelentés – alkalmazott szórend) (német nyelvtan)

 • Wir gehen ins Kino, denn wir möchten einen Film sehen. (Moziba megyünk, mert egy filmet szeretnénk megnézni – Egyenes szórend)
 • Ich bin nicht hungrig, denn ich habe sowohl die Fleischsuppe als auch das Brot gegessen. (Nem vagyok éhes, mert a hús levest és a kenyeret is megettem – Egyenes szórend)
 • Ich habe das Geschenk gekauft und ich gehe nach Hause. (Megvettem az ajándékot és hazajöttem – Egyenes szórend)
 • Er/sie sieht so aus als er/sie krank wäre. (Úgy néz ki, mintha beteg lenne – Fordított szórend)
 • Wir gehen ins Kino, deshalb bringen wir mehr Geld mit uns. (Moziba megyünk, ezért több pénzt viszünk magunkkal – Fordított szórend)
 • Ich gehe ins Kino, dann trinke ich einen Tee. (Moziba megyek, utána iszok egy teát – Fordított szórend)
 • Sie kann nicht einkommen, bis ich die Tür öffnet. (Nem tud bejönni, amíg az ajtót ki nem nyitom – KATI szórend)
 • Wir helfen dir, ohne dass ich es sage. (Segítünk neked, anélkül, hogy mondanám – KATI szórend)
 • Ich gehe ins Kino, obwohl ich kein Geld habe. (Moziba megyek, habár nincs pénzem – KATI szórend)

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!