Osztályozza a síknégyszögeket
A. Az oldalak párhuzamossága!
B. Az oldalak egyenlősége szerint!

A.
Az oldalak párhuzamossága szerint:
Van két párhuzamos oldaluk: trapézok.
Az olyan trapézok, amelyeknek a párhuzamos oldalakra merőleges szimetriatengelyük van: a szimetrikus trapézok.
Azok, amelyeknek két-két oldaluk párhuzamos: paralelogrammák.

hirdetés

B.
Az oldalak egyenlősége szerint:
Két-két szemközti oldaluk egyenlő hosszság: paralelogrammák.
Köztük azok, amelyeknek minden oldaluk egyenlő: rombuszok.
Két-két szomszédos oldaluk egyenlő hosszság: deltoidok.