Hirdetés

Hasonlóság, háromszögek hasonlóságának alapesetei

1 perc olvasás

Mikor mondjuk két síkidomról, hogy hasonlók? Sorolja fel a háromszögek hasonlóságának alapeseteit!

Hirdetés

Két alakzat hasonló:
Ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzathoz a másikat rendeli.

Hasonlósági transzformáció:
Véges sok középpontos hasonlóság és véges sok egybevágósági transzformáció egymásutánja.

Bizonyítható, hogy két háromszög hasonló, ha megfelelő oldalainak aránya páronként egyenlő ha két -két megfelelő oldaluk aránya és az ezek által közbe zárt szögeik egyenlők. Ha két-két szögük páronként megegyezik. Ha két-két megfelelő oldaluk aránya és a nagyobb oldalakkal szemközt lévő szögeik egyenlők.