Hirdetés

Kén és oxidjai

5 perc olvasás
Kén és oxidjai

Kén

Fizikai tulajdonságai

A kén sárga színű, szilárd, törékeny, kristályos anyag, a természetben elemi állapotban is előfordul. Főként vulkanikus eredetű kéntelepek vannak.

Hirdetés

A kén a periódusos rendszer VI. főcsoportjának, az oxigéncsoportnak a második eleme.

A nagyméretű és „nehéz” kénmolekulák szobahőmérsékleten szilárd kristályt, molekularácsot alkotnak. A kénatomnak az oxigénatomhoz hasonlóan hat vegyértékelektronja van, ezért két kovalens kötés kialakításával érheti el a nemesgázszerkezetet. Minden kénatom két másik atommal alakít ki egy-egy kötést, és így 8 atomból álló gyűrű jön létre. A kristályos ként nyolcatomos molekulák építik fel (S8), molekularácsos kristály. A molekulákat a kristályrácsban gyenge másodrendű kötések tartják össze. Ezek a kötések enyhe melegítésre felszakadnak. Olvadáspontja alacsony (119 °C).
A kénnek kétféle kristályos (a rombos és a tűalakban kristályosodó monoklin kén) és egy nem kristályos, amorf módosulata is van.

Kémiai tulajdonságai

Az óvatosan megolvasztott kén világossárga, hígan folyó olvadék. Tovább melegítve színe vörösesbarnára változik, majd egyre sűrűbbé válik, annyira, hogy az edényből ki sem lehet önteni. Tovább hevítve az olvadékot újra hígan folyóvá válik, színe azonban sötét marad. A hideg vízbe öntött olvadt kén rugalmas, gumiszerű anyaggá alakul. A kéngőzök a hideg vízfelületen sárga kristályos formában válnak ki.
Az olvadt kén hideg vízbe öntve, gumiszerű, amorf kénné változik. (Amorfnak mondjuk az olyan szilárd anyagokat, amelyeknek nincs kristályos szerkezetük.) Az amorf kén szobahőmérsékleten egy idő után visszaalakul kristályos kénné. A kristályos és az amorf kén a kén két allotrop módosulata.

A kén vízben nem, de toluolban és szén-diszulfidban (szénkénegben) jól oldódik.

Hirdetés

A kén a fémekkel – exoterm reakcióban – fém-szulfidokká egyesül. A vas- és kénpor keverékét izzásig hevítve vas-szulfid keletkezik.

A cinkpor és a kénpor keveréke melegítés hatására rendkívül hevesen egyesül, cink-szulfid keletkezik. A reakció sűrű szikraeső közben megy végbe!

A higany a kénporral már szobahőmérsékleten is reagál. A higany gyorsan párolog, gőzei mérgezőek! Ezért, ha összetörik a hőmérő és a higany szétgurul, ami összeszedhető a higanyból, azt szedjük össze! A maradékot szórjuk be kénporral! A keletkező fekete színű higany-szulfid már nem szublimál.
A kén a fémekkel egyesülve szulfidokat képez.

Szulfidok formájában gyakran előforduló fémek: a vas, a higany, az antimon, az arzén, az ólom és a cink.

Felhasználása

Az elemi kén fertőtlenítő, gombaölő hatású. Növényvédő szerként a lisztharmat nevű gombabetegség ellen használják. Egyes sebhintőporok, illetve a szárító, fertőtlenítő hatású bőrgyógyászati krémek is tartalmaznak ként vagy kénvegyületet.

Hirdetés

Nagy mennyiségű ként használ fel a gumiipar a gumi vulkanizálására.

Legnagyobb részben azonban kénsav készül belőle.

Kén-dioxid

A kén és oxidjai között említést kell tennünk a kén-dioxidról.

Fizikai tulajdonságai

A kén-dioxid vízben jól oldódik. A lakmuszpapír piros színe jelzi az oldat savas kémhatását, kénessav (H2SO3) keletkezik. A piros szín azonban hamarosan eltűnik.
A kén-dioxid és vizes oldata a szerves anyagokból oxigént képes elvonni, redukáló hatású.
Kísérletünkben a festékanyagot a kénessav színtelenné redukálta. A hordók kénezésekor a kén-dioxid baktériumölő tulajdonságát használják fel.

Kémiai tulajdonságai

A kén meggyújtva kékes lánggal kén-dioxiddá (SO2) ég el. A kén-dioxid színtelen, szúrós szagú, a levegőnél nagyobb sűrűségű, köhögésre ingerlő, mérgező gáz.

Hirdetés

Kén-trioxid

A kén és oxidjai között említést kell tennünk a kén-trioxidról.

A kén égésekor keletkező kén-dioxid kis része kén-trioxiddá (SO3) oxidálódik. Magasabb hőmérsékleten a kén-dioxid katalizátor alkalmazásával kén-trioxiddá alakítható:

A kén-dioxidban a kén négy elektronnal, 2–2 oxigénatommal alakít ki kettős kötést. A kén-trioxidban a kénatom hat elektronja három oxigénatommal hoz létre kettős kötéseket.

A kén-trioxidot vízzel reagáltatva kénsavat kapunk.

További kidolgozott kémia tételeket itt találsz.

Hirdetés