Hirdetés

Az oxigén és a kén összehasonlító jellemzése

2 perc olvasás

1. Mi a különbség és mi a hasonlóság az O2 és az S8 molekulákban kialakult kémiai kötés között? Indokoljuk a különbség okait!

Hirdetés

 Mind a kettőben apoláris kovalens kötés van, a kén molekulába egyszeres kötés, az oxigén molekulába kettős kötés van. Többszörös kötés kialakítására azok az atomok képesek, amelyeknek magtöltése nagy, de mérete kicsi,például: oxigén.

 

2. Milyen allotróp módosulatait ismerjük az oxigénnek és a kénnek?

oxigén → O3 – ózon

kén → rombos, monoklin, amorf kén

Allotróp módosulat: az atomok másféleképpen kapcsolódnak össze.

 

3. Milyen kötésű vegyületekkel alkot az oxigén és a kén

  •  a, fémekkel

 az oxigén a kis elektronegativitású (EN) fémekkel ionos kötést, példéul magnéziumoxid – MgO

A kén fémekkel lehet ionos, például: Na2S, lehet kovalens, például: ZnS

  • b, nemfémekkel?

 az oxigén nagyobb EN-ú nemfémekkel kovalens kötést, például: SO2

a kén kovalens, például: SO2

 

 

 

4. Jelöljük egyenlettel az oxigénnek és a kénnek hidrogénnel való reakcióját! Hasonlítsuk össze a képződött vegyületek tulajdonságait!

 

H2+O2 →2H2O

 

H2+S→H2S

H2O H2S
hidrogén kötés dipol-dipol kölcsönhatás
olv.pont, forr.pont magasabb olv.pont, forr.pont alacsonyabb
halmazállapot: folyadék halmazállapot: gáz
színtelen, szagtalan színtelen, záptojás szagú
semleges kémhatású vizes oldata savas

 

 

5. Hogyan állítják elő az oxigént

  • a, laboratóriumban?

kálium-permanganát (KMnO4) hevítésével:

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

  • b, iparban?

 levegőből cseppfolyósítással vagy vízbontással

2H2O= 2H2 + O2

 

 6. Ismertessük az oxigén élettani hatását és felhasználási területeit!

  • biológiailag nélkülözhetetlen: légzés, biológiai oxidáció
  • hegesztés, egészségügy, búvárok

 

Címkék: kénoxigén