Hirdetés

Vörösmarty Mihály: Szózat II. elemzés

Szózat II.

Keletkezési körülmények: a reformellenzék vezetőinek bebörtönzése, felkorbácsolt közhangulat, rettegés és felháborodás.

A cím: beszédhelyzetet jelöl meg: felhívás, kiáltvány ember- tömeghez szóló buzdító, lelkesítő beszéd. Az egész magyar nemzethez szól, ugyanakkor közvetlenül, egyenként is megszólítja az embereket. Így a hazához való hűséget az egyén személyes ügyévé tesz.

Hirdetés

Műfaja: közösségi óda
Felépítése retorikus (szónoki). A szónoki beszédek szokásos szerkezetét követi; Keretes szerkezetű: az első két versszak variációs ismétlése az utolsó kettő. A kereten belüli rész idősíkok szerint váltakozik.

Szerkezete: a legfőbb gondolat, a felhívás lényege már az első sorban elhangzik, majd nyomatékosan ismétlődik meg a befejezésben ( ” Hazádra rendületlenül Légy híve oh magyar”). A variációs ismétléseknek fontos szerepe van: szórendi cserével a mondat elejére, azaz a leghangsúlyosabb helyre kerül a felszólító módú igealak, ezáltal még erőteljesebbé válik a felhívás. A haza fogalmához a kezdet és a vég, az élet és a halál gondolat kapcsolódik. Először ezt két főnévvel (Bőlcső, sír), azaz főnévvel, majd két igével (élned, halnod) idézi fel. Az igék mozgalmassága szintén a nyomatékosítását szolgálja. A kereten belül a 9-20. sorig a múlt, a 21-28. sorig a jelen és a 29-50. sorig jövő elképzelt képe jelenik meg. A szöveg centrumában a nemzet a jövőjét felvető sor áll.: “Egy ezredévi szenvedés / Kér éltet vagy halált!”. A múlt és a jelen összevetésével próbál erre a vagylagos kérdésre felelni.

Az első szerkezeti egység: 9-20. sorig a múlt képeit sorolja. Párhuzamos mondatokból álló fokozással, villámszerűen jelennek meg. Az alliterációk és az archaizálás, a stílus emelkedettségét biztosítja.

A második szerkezeti egység: 21-28.sorig: a jelen leírása ellentétes mondatokkal. A jelen nem áll szemben a múlttal, hanem következménye annak. A nemzet szembeszállt a sorscsapásokkal, a veszteségek ellenére fenn tudott maradni.

A harmadik szerkezeti egység: 29-50.sorig: jövőkép. A jövőkép nem lehet egyértelmű: egyaránt végig kell gondolni az élet és a halál lehetőségét. A bizonytalanságot jelzi, hogy a jobb jövőképet tagadó mondatokban fogalmazódik meg. A remények kiteljesedése mellett nincsenek évek, csak kétségbe esett indulatok. A nemzet halál nem a hanyatlás következménye, hanem a küzdelmek utáni tragikus bukás.

A klasszicista retorika és a romantikus képalkotás jellemzi.

Versformája: skót ballada forma 8 és 6 szótagos jambikus jelentésű sorok, xaxa rímképlet, a fél rímek, rövidebb sorok váltakozása feszültséget kelt.Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!