Hirdetés

Vörösmarty Mihály: Szózat II. elemzés

3 perc olvasás
Vörösmarty Mihály: Szózat II. elemzés

Szózat II.

Keletkezési körülmények: a reformellenzék vezetőinek bebörtönzése, felkorbácsolt közhangulat, rettegés és felháborodás.

Hirdetés

A cím: beszédhelyzetet jelöl meg: felhívás, kiáltvány ember- tömeghez szóló buzdító, lelkesítő beszéd. Az egész magyar nemzethez szól, ugyanakkor közvetlenül, egyenként is megszólítja az embereket. Így a hazához való hűséget az egyén személyes ügyévé tesz.

Műfaja: közösségi óda Felépítése retorikus (szónoki). A szónoki beszédek szokásos szerkezetét követi; Keretes szerkezetű: az első két versszak variációs ismétlése az utolsó kettő. A kereten belüli rész idősíkok szerint váltakozik.

Szerkezete: a legfőbb gondolat, a felhívás lényege már az első sorban elhangzik, majd nyomatékosan ismétlődik meg a befejezésben ( ” Hazádra rendületlenül Légy híve oh magyar”). A variációs ismétléseknek fontos szerepe van: szórendi cserével a mondat elejére, azaz a leghangsúlyosabb helyre kerül a felszólító módú igealak, ezáltal még erőteljesebbé válik a felhívás. A haza fogalmához a kezdet és a vég, az élet és a halál gondolat kapcsolódik. Először ezt két főnévvel (Bőlcső, sír), azaz főnévvel, majd két igével (élned, halnod) idézi fel. Az igék mozgalmassága szintén a nyomatékosítását szolgálja. A kereten belül a 9-20. sorig a múlt, a 21-28. sorig a jelen és a 29-50. sorig jövő elképzelt képe jelenik meg. A szöveg centrumában a nemzet a jövőjét felvető sor áll.: „Egy ezredévi szenvedés / Kér éltet vagy halált!”. A múlt és a jelen összevetésével próbál erre a vagylagos kérdésre felelni.

Az első szerkezeti egység: 9-20. sorig a múlt képeit sorolja. Párhuzamos mondatokból álló fokozással, villámszerűen jelennek meg. Az alliterációk és az archaizálás, a stílus emelkedettségét biztosítja.

Hirdetés

A második szerkezeti egység: 21-28.sorig: a jelen leírása ellentétes mondatokkal. A jelen nem áll szemben a múlttal, hanem következménye annak. A nemzet szembeszállt a sorscsapásokkal, a veszteségek ellenére fenn tudott maradni.

A harmadik szerkezeti egység: 29-50.sorig: jövőkép. A jövőkép nem lehet egyértelmű: egyaránt végig kell gondolni az élet és a halál lehetőségét. A bizonytalanságot jelzi, hogy a jobb jövőképet tagadó mondatokban fogalmazódik meg. A remények kiteljesedése mellett nincsenek évek, csak kétségbe esett indulatok. A nemzet halál nem a hanyatlás következménye, hanem a küzdelmek utáni tragikus bukás.

A klasszicista retorika és a romantikus képalkotás jellemzi.

Versformája: skót ballada forma 8 és 6 szótagos jambikus jelentésű sorok, xaxa rímképlet, a fél rímek, rövidebb sorok váltakozása feszültséget kelt.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!