Hirdetés

Petőfi Sándor költészete – áttekintés

3 perc olvasás
Petőfi Sándor költészete – áttekintés

(1823. jan. 1.-1849. július 31.)

 1. Indulása a népiesség nevében (Hortobágyi kocsmárosné, A természet vadvirága)
  • első verse: A borozó, Versek I., Versek II., A helység kalapácsa, János vitéz
  • magyarosítja nevét (Petrovics-Petőfi), álneve: Pönögei Kis Pál
  • változatos műfaj
  • tematika:
   • vallomásosság: élményköltészet -> Egy estém otthon
   • szerepjátszó líra: kifejezetten a népi élethelyzetet örökíti meg
  • stílus: átveszi a népköltészeti elemeket (élőbeszédszerűség; téma, cím; közvetlen nyelvezet; népdalküszöb; ellentétezés; refrén; magyaros verselés)
 2. Felhők-ciklus-1846.(Mögöttem a múlt, Itt állok a rónaközépen, A bánat egy nagy óceán)
  • Szalkszentmártonon íródott 66 rövid vers, melyek szinte töredéknek hatnak
  • epigrammatikussá teszi a rövidség, a csattanó a végén
  • elégikussá teszi, hogy a költő csalódottságát sugározza
  • világ- és önszemléletének elbizonytalanodása
  • útkeresés-túl akar lenni a népiességen, inkább a romantikus személyiség központúság felé akar elmozdulni
  • a Felhők-ciklus után írja a Dalaim költeményét -> költészete színességének összegzése
 3. Forradalmi látomásköltészet (’46-’48. márc.) (Egy gondolat bánt engemet, A XIX. század költői)
  • Pestre visszatérve lelkesedés és tettvágy jellemzi
  • költészete új témával bővül, melyről két versben vall:
   • Sors nyiss nekem tért… költészetét az emberiség szolgálatába állítja, elvállalja a megváltói szerepet, Jézushoz hasonlítja magát
   • Levél Várady Antalhoz újjászületik a csüggedtségből; vérözönt jövendöl: vátesz költői attitűd
  • váteszköltészet-jövőbeli forradalomról vizionál
 4. Tájleíró költészet (Az Alföld, A puszta, télen)
  • felvilágosodás jellemzi (Csokonai-szentencia előzi meg)
  • Az Alföld – ’44, A csárda romjai – ’45, A Tisza – ’47, A puszta télen – ’48, Kiskunság – ’48
  • csak az alföldi tájat írja meg, más táj nem ihleti meg
  • lírai realizmus: annak ellenére, hogy nem közvetlen tájszemlélet alapján íródott nagyon részletes
  • nagyfokú szubjektivitás jellemzi, érzelmi kötődés, túltelítettség -> a tájba vetíti ki érzéseit
 5. Szerelmi Líra (Szeptember végén, Minek nevezzelek)
  • Összes költemények – Szabadság, szerelem 1847 -> kijelöli a témát
  • sorrendet állít fel: szabadság> szerelem> saját élete
  • hitvesi költészet
  • Szendrey Júlia: 1846. szept. 8-án megismeri a nagykárolyi megyebálon, rá egy évre elveszi feleségül-szerelmi lírája verseinek nagy része a koltói mézes hetek alatt íródott
 6. Utolsó év költészete (Európa csendes, újra csendes)
  • politika dominál, alkalmi versek jellemzik