Hirdetés

Magyar romantika

2 perc olvasás
Magyar romantika

A magyar romantika

Az 1810-es években kezdődik. Magyarország nem független, hanem része a Habsburg birodalomnak. Az uralkodók konzervatívak ( I. Ferenc, V. Ferdinánd, Ferenc-József ) elnyomják a magyarokat, válsághangulat alakul ki Magyarországon, melynek oka a feudalizmus az idegen uralkodó személye, az erős cenzúra. Bécs minden reformkísérletet megakadályoz a kapitalizmust is.

Hirdetés

1825 az első reformországgyűlés kezdete, nagy alakjai Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Kölcsey. Reformokat akarnak a kapitalizálódásra, szólás-, sajtószabadságot, és hogy az állami nyelv a magyar legyen. 1840-ben Bécs már nem zárkózik el attól, hogy Magyarországon kapitalizmus legyen, Feltétele, hogy ez Bécsnek hozzon hasznot. Három fő politikai párt küzd:

  1. Újkonzervatívak: Metternich pártja
  2. Liberális Ellenzék: Kossuth, Kölcsey, Wesselényi, Széchenyi
  3. Forradalmiak Pártja : márciusi ifjak Petőfi, Vasvári, Jókai

Bécs ellentámadása 1849 után Magyarország minden reformkísérlete megszakad 1867-ig. A kiegyezéssel Magyarország új állammá alakul : Osztrák-Magyar Monarchia.

Az irodalomban e korszak két részre osztható:

  1. 1810-1848-ig
  2. 1849-1904-ig

Az első szakasz 1810-1848-ig

Válsághelyzet Magyarországon. Fő oka a szellemi, gazdasági elmaradottság. Nincs nosztalgia, természetkultusz, egyénieskedés. Fő téma a politika, feléled a nacionalizmus. Tiltakozik a Habsburg uralom ellen, ugyanakkor minden határon túli kisebbséget elnyom. Virágzik a népköltészet, népdalok gyűjtése, paraszti ábrázolás. E korszakban a verses művek a jelentősebbek.

Hirdetés
  • Kisfaludy társaság Első irodalmi társaság. Folyóiratot hoz létre, pályázatokat hirdet. Kritikát a nem magyar szellemű művek kapnak
  • MTA Folyóirata van, hazafias eszméket hirdet. pályázatokat ad ki

Kisfaludy Károly Az Auróra című lap szerkesztője, mely az első irodalmi lap Magyarországon. Műveiben kritikai realista ábrázolást ad, felismeri Magyarország elmaradottságát. Tanult ember, Ő az első Mo.-n aki tudatosan él az irodalomból.

  • Kérők című műve, Csalódások.