Hirdetés

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz I. elemzés

3 perc olvasás

A teljes mű itt elolvasható.

Hirdetés

A magyarokhoz I.

A mű első változata 1796-ban keletkezett, végső formáját 1810-ben nyerte el.
A témát illetően kaphatott ösztönzést Horatiustól, tőle kölcsönözte a strófaszerkezetet is (alkaioszi).
A vers szervezőelve: két idősíkot szembesít egymással – – múlt és jelen képei sorjáznak.
Kulcsszava: az erkölcs – a régi (tiszta) és a mostani (megromlott). Ez az oka a nemzet hanytlásának.

I. 1.vsz.
Már az első sor megszólítása (“Romlásnak indult hajdan erős magyar”) kijelöli a témát:
most és jelen szembeállítását.
A szemrehányó két kérdés figyelmeztet a jelen magyarjainak felelősségére.
(Nem látod… Nem látod…?)

II. 2-6.vsz.
Majd a múlt képei következnek 5 versszakon keresztül:
A múltból dicső, értékes példákat sorol fel – kp.i motívuma Buda várának helytállása–
A múlt vérzivataros volt, külső és belső harcoktól terhes, Budáért sok vér hullt, nem volt könnyű, de a vár ellenállt az ostromoknak, tatárnak, töröknek, belső pártviszályoknak, testvérharcoknak (ezerszer véreidet magad tiportad, sok ádáz osrtom, vad tatár, ostromló török, Zápolya öldöklő százada, szent rokonvérbe feresztő…) – mert az erkölcs még a régi volt.
A témát a 11-13.vsz-ban folytatja.
Büszke öntudattal – patetikusan – sorolja a múlt dicső nagyjainak nevét: Attila, Árpád
A múlt a kemény helytállás, a tiszta, nemes erkölcs, a harcra és tettre kész, serény magyarság szimbólumává válik.

III. 7-10. vsz
Mindezek ellenpólusaként hangzik fel a komor tölgy-hasonlat: a jelen a lassú halál, a pusztulás kora.
Mindennek okaiként a következőket hozza fel:
– belső gyengeség
– a jelen elpuhult nemzedéke
– a tiszta erkölcs hiánya
– a henyeség
– a nyelv feledése, idegenek majmolása

Hirdetés

IV. 13-14.vsz.
A szemrehányó hang elégikusra vált:
fájdalmasan kiált fel, amikor a történelem, a sors kiszámíthatatlan körforgásáról ír.
Ez teszi a hajdani nagyot (Ilion, Karthago, Babylon) semmivé – s ezzel a nemzethalál vízióját vetíti előre.
Befejezése pesszimista.
Hangnem: A versben mindvégig megtartja a prófétai szerepet, hangnemet.
E/2. személyben int, figyelmeztet, kárhoztat.
Klasszicista és romantika felé mutató vonásai:
– A műben nagy számban fordulnak elő a klasszicizáló, antik műveltségre utaló kifejezések (sybarita, Herkules, Ilion stb.)
Erre utal a versforma is (alkaioszi stófák).
– Ám a romantika felé mutat az erőteljes nyelv (“energiás szavak”), a romantikus túlzások, a meghökkentő metaforák.Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!