Hirdetés

Alekszandr Puskin: Anyegin II. elemzés

9 perc olvasás
Alekszandr Puskin: Anyegin II. elemzés

Alekszandr Puskin élete

Moszkvában született, főnemesi család gyermekeként. Minden rendszer nélkül nevelték szülei, szellemi fejlődését egy másodrendű francia nevelőre bízták. Kitűnően beszélt franciául. 1811-ben beíratták abba az intézetbe, melyet I. Sándor cár alapított azért, hogy a birodalom számára képzett tisztviselőket neveljen. 6 évig volt itt, itt vált benne tudatossá, hogy költő, s számára e hely a barátság eszményi birodalmává lett. 1817-ben tanulmányai befejezése után Páterváron a Külügyi Kollégiumba osztották be titkárnak. A főváros megszédítette, felszabadult, bohém életet élt. Tagja lett a Zöld lámpa elnevezésű irodalmi-baráti társaságnak. Fő műve az Anyegin, 7 éven át írta (1823-1830).

Hirdetés

Anyegin elemzés

Az aránylag hosszú időtartam azzal járt együtt, hogy személyes életsors fordulatának függvényében az író többször változtatott a regény tervezetén, terjedelmén. Nyolc fejezetből áll a végleges mű. Puskinra erősen hatott Byron. Byroni világfájdalom jellemzi az Anyegint. Puskin alkalmanként meg-meg jelenik a műben. A versforma erősen zenei: Anyegin strófa. 14 soros strófából áll, 9 és 8 szótagú jambikus lejtésű sorokból épül fel.

 • keresztrím, páros rím, ölelkező rím, és ismét páros rím követi egymást.
 • rímképlete: abab ccdd effe gg
 • ”realista vonások”, teljes társadalomképet igyekszik adni
 • társadalombíráló részletei vannak
 • Csajkovszkij írt belőle operát

Műfaja: verses regény, a verses epikának a romantikában kialakult válfaja. Verses regény: nem pusztán versbe szedett történet, eseménysorozat. Az eposszal és az elbeszélő költeménnyel szemben lényeges szerepük van benne a lírai elemeknek, az író személyes érzelmeinek.

 • Anyegin: a vidéki nemesi életet mutatja be
 • Helyszínei: Pétervár, a Larinek család birtoka, Moszkva
 • Cselekménye: nem bonyolult, de a fordulatai a romantikával állnak összhangban (váratlan események történnek)
 • Verses regényét a nagy műveltségű olvasóknak ajánlja, kikben költői álmok élnek. Feltűnő irodalmi jellege, hogy száznál több célzás, utalás, hivatkozás található benne a világirodalom nagyjaira, műveikre és ezek szereplőire. Pl. Homérosz, Dante. Shakespeare, Goethe, Vergilius, Ovidius, Petrarca,
 • Lenszkíj tipikusan romantikus figura, egy kicsit költő, fellegekben járó figura. Ő mutatja be Anyegint
 • Olga Lenszkíj menyasszonya
 • Tatjana Olga testvére
 • Tatjana szerelmet vall Anyeginnek,  majd szerelmet vall Olgának (nem szereti), párbajozik Lenszkíjjel, Anyegin megöli, külföldre megy, majd visszajön, addigra Tatjanát férjhez adják, szerelmet vall, Tatjána nem lesz hűtlen férjéhez.
Hirdetés

Romantikus elemek

a szerelmi történet, cselekménybeli fordulatok

 • Lenszkíj és Anyegin jelleme
 • befejezése a történetnek is romantikus
 • romantikus a műfaj, verses regény
 • Anyegin jelleme: „a felesleges” ember típusa (orosz irodalomban többször előfordul)
 • Értékes, többre hivatott, akik a feudális orosz társadalom viszonyai között
 • Nem találnak értelmes életcélt, ezért feleslegessé válnak
 • A regény cselekménye egyszerű, semmi meghökkentő, váratlan fordulat nincs benne. Felidéződik a történelmi kor, a fővárosi arisztokrácia fényűző, felszínes, nagyvilági életet. A Larnin család tagjai tipikus figurák: családfő: birtokkal nem törődő, eszegető-iszogató
 • felesége: aki a francia nevelés nyomait megőrizte
 • férjhez menésről ábrándozó lányok
 • pletykás, sértődős szomszédok

Puskin végigvezeti olvasóját valamennyi orosz nemesi magatartásformán, életstíluson. Az Anyegin megírásával már túllépett a romantikus korszakán, útnak indította az orosz realizmust. Hőseiben még bőven vannak romantikus vonások, de az író már ezeket (különc magatartás, romantikus életstílus) fenntartással, finom kritikával szemléli. Éppen ez az elítélt életvitel siklatja ki szereplői életét. Hősei szomorú sorsú, szánalomra méltó emberek. Nem oda érkeznek meg, ahová elindultak, sorsuk boldogtalanságba torkollik.

A címszereplő bryoni jellem: származása, neveltetése, élethabzsolása sokban hasonlít az elbeszélőre. Életét képtelen tartalmassá tenni, amibe csak belekezd, pár nap múlva fáradtan abbahagyja. Írni szeretne, de nem sikerül, kiégett szívű, komor, ingerült lesz. Valójában egy akkor divatos irodalmi típus áldozata (mélabú, zord tekintet, életunalom).

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!