Hirdetés

Matematikai függvények a Pascalban és Foxproban

11 perc olvasás
Matematikai függvények a Pascalban és Foxproban

Matematikai függvények a Turbo PASCAL-ban és a FoxPro 2.5-ben, saját függvény készítése

A TP matematikai függvényei

Abs: visszatér az argumentum abszolút értékével.
Szintaxis: Abs(x): azonos x típusával; x egész vagy valós típusú kifejezés.
ArcTan: az x valós típusú kifejezés arkusztangens főértékét adja vissza radiánban.
Szintaxis: ArcTan(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Cos: visszatér az argumentum koszinusz értékével, x értékét radiánban kell megadni.
Szintaxis: Cos(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Exp: visszatér az argumentum exponenciális értékével.
Szintaxis: Exp(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Frac: Az x valós típusú kifejezés tizedes részét adj vissza.
Szintaxis: Frac(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Int: x valós típusú kifejezés egészrészét adja vissza.
Szintaxis: Int(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Ln: visszatér az argumentum természetes alapú logaritmusával.
Szintaxis: Ln(x : real) : real; x : valós típusú kifejezés.
Odd: vizsgálja az argumentum páratlanságát, igaz értéket ad, ha az x páratlan, és hamisat, ha páros.
Szintaxis: Odd(x : longint) : boolean; x : egész típusú kifejezés.
Pi: Pi értékét adja vissza.
Szintaxis: Pi : real;
Random: visszatér egy véletlen számmal.
Szintaxis: Random* (range : word) *: range – től függ; ha range nincs megadva, akkor valós típusú 0 * x * 1, egyébként word típusú 0 * x * range véletlenszámot generál.
Round: Valós típusú kifejezést a legközelebbi egészre kerekít.
Szintaxis: Round(x : real) : longint;
Sin: visszatér az argumentum szinusz értékével, x értékét radiánban kell megadni.
Szintaxis: Sin(x : real) : real; x valós típusú kifejezés.
Sqr: visszatér az argumentum négyzetével.
Szintaxis: Sqr(x ) : azonos x típusával; x valós vagy egész típusú kifejezés.
Sqrt: visszatér az argumentum négyzetgyökével.
Szintaxis: Sqrt(x: real) : real; x valós típusú kifejezés.
Trunc: az x valós kifejezés 0 felé kerekített egészrészét adja vissza.
Szintaxis: Trunc(x : real) : longint; x valós típusú kifejezés.

Hirdetés

A FoxPro 2.5 matematikai függvényei

%: maradék (modulo) meghatározása, a Mod( ) függvénnyel azonos eredményt ad.
Szintaxis: *kifN1* % *kifN2*
kifN1* – az osztó, *kifN2* – az osztandó
Abs( ): Numerikus kifejezés abszolút értékének meghatározása. Visszaadott értéke 0 vagy pozitív szám.
Szintaxis: Abs( *kifN* )
kifN* – az a numerikus kif., melynek értékét kívánjuk meghatározni.
Acos( ): Arcus cosinus érték meghatározása . Visszaadott értéke 0 és pi közé esik, a tizedesjegyek számát az érvényben lévő Set Decimals határozza meg.
Szintaxis: Acos( *kifN* )
*kifN* – numerikus kif., amelynek arcus cosinus értékét (radiánban) keressük, értéke -1 és +1 közé eshet.
Asin( ): Arcus sinus érték meghatározása. Visszaadott értéke -pi/2 és +pi/2 közé esik, a tizedesjegyek számát az érvényben lévő Set Decimals határozza meg.
Szintaxis: Asin( *kifN* )
*kifN* – numerikus kif. , amelynek arcus sinus értékét (radiánban) keressük, értéke -1 és +1 közé eshet.
Atan( ): Arcus tangens érték meghatározása. Visszaadott értéke -pi/2 és +pi/2 közé esik, a tizedesjegyek számát az érvényben lévő Set Decimals határozza meg.
Szintaxis: Atan( *kifN* )
kifN* – az a tetszőleges numerikus kif., amelynek arcus tangens értékét (radiánban) keressük.
Atan2( ): megadott koordinátapont által meghatározott szög radián értéke.
Szintaxis: Atn2( *kifN1*,*kifN2* )
*kifN1*,*kifN2* – az x és y koordináták értéke. A *kifN1*/*kifN2* hányadosnak -pi és +pi értéke közé kell esnie.
Between( ): vizsgálja, hogy egy kifejezés értéke a megadott másik két kifejezés értéke közé esik-e. A keresés karakteres, numerikus és dátum típusú is lehet. Visszaadott értéke igaz (True), ha a *kifx1* értéke *kifx2* és *kifx3* közé esik különben hamis.
Szintaxis: Between( *kifx1*,*kifx2*,*kifx3* )
Ceiling( ): Numerikus érték felkerekítése a legközelebbi egész számra. Visszaadott értéke a *kifN*-nél nagyobb vagy azzal egyenlő legközelebbi egész szám. Pozitív számnál a következő egész szám, negatív számnál az egészrész értéke.
Szintaxis: Ceiling( *kifN* )
*kifN* – a felkerekítendő szám, numerikus kif., memóriaváltozó, tömbelem is lehet.
Cos( ): Cosinus érték meghatározása, visszaadott értéke -1 és +1 közé eső numerikus érték. A tizedesjegyek számát az érvényben lévő Set Decimals határozza meg.
Szintaxis: Cos( *kifN* )
*kifN* – Tetszőleges numerikus érték radiánban.
Dtor( ): szögérték radiánba konvertálása
Szintaxis: Dtor( *kifN* )
*kifN* – numerikus kif., a radiánba konvertálandó szögérték. Fok:Perc:Másodperc alakban adható meg.
Empty( ): Vizsgálja, hogy üres-e a kifejezés (*kifx*)
Szintaxis: Empty( *kifx*)
*kifx* – tetszőleges típusú kifejezés.
Exp( ): exponenciális függvény értékének kiszámítása. A visszaadott érték numerikus, amely e-nek (mint a természetes alapú logaritmus alapszámának) a *kifN* – re emelt hatványával egyenlő.
Szintaxis: Exp( *kifN* )
*kifN* – az ex kifejezésből x értéke.
Floor( ): a legközelebbi kisebb vagy egyenlő egész szám meghatározása, melynek visszaadott értéke a *kifN* – hez legközelebb eső, annál kisebb vagy azzal egyenlő egész szám. Pozitív *kifN* esetén az egészrész, negatív esetén a számnál kisebb egész.
Szintaxis: Floor( *kifN* )
*kifN* – tetszőleges numerikus kifejezés.

Int( ): a szám egész részének meghatározása. Visszaadott értéke a *kifN* egész része, amelyet a törtrész levágásával kapunk.
Szintaxis: Int( *kifN* )
*kifN* – az a numerikus kif., amelynek az egészrészét keressük.
Log( ): természetes logaritmus kiszámítása.
Szintaxis: Log( *kifN* )
*kifN* – nullánál nagyobb szám!
Log10( ): numerikus érték 10-es alapú logaritmusa.
Szintaxis: Log10( *kifN* )
*kifN* – nullánál nagyobb numerikus érték.
Max( ): tetszőleges (de azonos ) típusú kifejezések közül a legnagyobbat határozza meg és a kifejezések közül a legnagyobb értéket adja vissza.
Szintaxis: Max( *kifx1*,*kifx2**,*kifx3*…* )
*kifx1*,*kifx2* … – a tetszőleges (azonos típusú), összehasonlítandó kifejezések.
Min( ): tetszőleges (de azonos) típusú kifejezések közül a legkisebbet határozza meg és a kifejezések közül a legkisebb értéket adja vissza.
Szintaxis: Max( *kifx1*,*kifx2**,*kifx3*…* )
*kifx1*,*kifx2*… – a tetszőleges (azonos típusú), összehasonlítandó kifejezések.
Mod( ): két szám osztási maradékának kiszámítása
Szintaxis: Mod( *kifN1*,*kifN2*)
*kifN1* – az osztó, *kifN2* – az osztandó
Pi( ): pi értékének visszaadása a Set Decimals által meghatározott tizedesjegy pontosságig.
Szintaxis: Pi( )
Rand( ): 0 és 1 közötti véletlenszámot állít elő.
Szintaxis: Rand( *kifN* ) kifN* – a véletlenszámot inicializáló érték. Ha nem adjuk meg, az alapértelmezés 100001. Ha negatív számot adunk meg, az inicializáló érték a rendszeróra alapján generálódik. A maximális véletlenszerűség elérésére a Rand( ) függvényt először negatív argumentummal adjuk meg, majd argumentum nélkül.
Round( ): kerekít a megadott tizedes jegyig és visszatér a kerekített numerikus értékkel.
Szintaxis: Round( *kifN1*,*kifN2*)
kifN1* – a kerekítendő numerikus érték, *kifN2* – a kerekítés hány tizedesig történjen.
Rtod( ): a radián értékét átváltja szögre.
Szintaxis: Rtod( *kifN*)
*kifN* – a szögre átváltandó radiánérték.
Set Decimals( ): a tizedesjegyek számát határozza meg, csak a tizedesjegyek megjelenítésére van hatással, a számítás pontosságára nem hat ki.
Szintaxis: Set Decimals To **kifN**
*kifN* – a maximálisan megjeleníthető tizedesjegyek száma (max. 18, min. 0, alapértelmezés 2 )
Sign( ): az előjelfüggvény (sign) értékét adja vissza. A visszaadott érték 1, ha *kifN* pozitív; 0, ha *kifN* 0; -1, ha *kifN* negatív.
Szintaxis: Sign(*kifN*)
*kifN* – tetszőleges numerikus kifejezés.
Sin ( ): szinuszérték meghatározása. Visszaadott értéke -1 és +1 közé eső szám, a *kifN* sinusa.
Szintaxis: Sin( *kifN* )
*kifN* – tetszőleges numerikus érték, melynek a sinusát akarjuk meghatározni.
Sqrt( ): négyzetgyökvonásra szolgáló függvény, amely a *kifN* gyökét adja vissza.
Szintaxis: Sqrt( *kifN* )
*kifN* – pozitív (vagy 0) numerikus érték, amelynek a gyökét keressük.
Tan( ): tangens érték kiszámítása.
Szintaxis: Tan( *kifN* )
*kifN* – radiánban megadott érték, amelynek a tangensét keressük.

Saját függvény készítése TP-ben

A függvény egy olyan alprogram, amely hívásakor a nevével ad vissza értéket a hívó programnak.

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!