Hirdetés

Kommunikáció

10 perc olvasás
Kommunikáció

Mit tud a kommunikáció fogalmáról, fajtáiról? Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán keresztül a kommunikáció folyamatát!

Hirdetés

Az információ valamilyen új ismeret, új tudás. Az információ bizonytalanságot szüntet meg, cselekvésre késztet. Az információ megjelenési formája az adat. Az adatokat jelekkel közöljük. Az információ továbbítását egy szóval kommunikációnak nevezzük. Az idők folyamán újabb és újabb kommunikációs formák terjedtek el. A kommunikációs fajták megjelenése, elterjedése a technológiai fejlődéssel együtt változott. A változások leggyakrabban a kommunikáció költségét és sebességét érintik. Pl.: kezdetben csak szóbeli kommunikáció, később a nyomtatás elterjedésével újságok használata, az elektromosság felfedezésével rádió, mozgókép …stb.

A kommunikáció általános modellje

  A kommunikáció általános modellje A kommunikáció során a forrás (adó) az, aki az információ közlés kiindulópontja. A kommunikálás jelek küldésében valósul meg. Ezeket a jeleket át kell alakítani, erre szolgál a kódoló. Az egyik jelrendszerből egy másikba kell átalakítani a kódolás során (például az analóg jelet digitálissá kell alakítani). A kódolt jelek a csatornába kerülnek, ezen kerülnek továbbításra. A csatornában a jelhez zaj is társul. Minden zavaró jelet, ami nem része az információnak, zajnak tekintünk. (pl.: elszakadt papír, nehezen hallható mobiltelefon, vibráló képernyő, digitális jelnél hibás számjegyek …stb.) A kódolt jeleket a másik (valamely másik) jelrendszerbe alakítja vissza a dekódoló. A nyelő (vevő) fogadja a dekódolóból érkező jeleket. A folyamat szimmetrikus: az adó információt továbbít és a vevő ezt (vagy a folyamat során valamiképpen átalakult) információt kapja meg.

A zajnak információtorzító hatása van, ezért védekezni kell ellene.

Analóg jel esetén zajszűréssel, szigeteléssel védekezünk. Például a hang esetében hangszigeteléssel, elektromos jel esetében elektromágneses árnyékolással, elektromos szigeteléssel. Cél a jel/zaj arány növelése is lehet. Digitális jel esetén szigeteléssel védekezünk. Ha a zaj hibákat okozott az adatbitekben, hibajavító eljárásokat és ellenőrző bitek használnak.

Redundancia (terjengősség mértéke)

  • Redundáns közleményben, adathalmazban az információ nem a lehető legtömörebb formában van jelen.
  • Minden információ tartalmaz ismétlődő jeleket.
  • Az adatmennyiség jóval nagyobb, mint az információmennyiség.
  • Ez az alapja a tömörítésnek.
  • A redundáns adathalmazban a hibák nagy valószínűséggel javíthatók, annál biztosabban minél nagyobb a redundancia.
Hirdetés

Csoportosítása

A folyamat irányultsága szerint lehet egyirányú és kétirányú. A kommunikáció kétirányú, ha az információforrás és a felhasználó szerepe időnként felcserélődik, mégis előfordulhat, hogy a feladó valamiért nem kap visszajelzést, így a kommunikáció egyirányúvá válik. Ilyen például egy rádióelőadás, ahol az előadó az előadás pillanatában nem tudhatja, hogy a rádióhallgatók hogy reagálnak a szavaira. Lehet közvetlen és közvetett is. A közvetlen kommunikáció a „face to face” szemtől szembe kommunikációt jelenti, míg a közvetett kommunikáció valamilyen közvetítőn például a rádióhullámokon, vagy a levélpapíron keresztül zajlik. Üzenetek kódolása szerint lehet verbális vagy nem verbális. Például rádió, TV: egyirányú, közvetett kommunikáció beszélgetés: kétirányú, közvetlen kommunikáció

A kommunikáció folyamata

Amikor telefonon beszélünk, kódolást hajtunk végre: a beszédhangot elektromos impulzusokká alakítja a készülék, pontosabban a mikrofonja. A vevőnek vissza kell alakítani a jeleket, ez a dekódolás, melyet a telefonkészülék, ill. annak hangszórója végzi. A telefonálásnál mobil készülékek esetében az adó a mobilkészülék, vagy az átjátszó adó, a csatorna szerepét pedig a rádióhullámok töltik be. A közlemény pedig az vagy azok a gondolatok, amelyeket közölni akarunk a másik féllel. Az információforrás és a felhasználó a kommunikációban részt vevő két ember. A zaj az elektromos eszközök által gerjesztett hullámok, vagy „éteri” zavarok, vagy háttérzajok lehetnek. A telefonálás kétirányú, közvetett kommunikáció

Internetes kommunikációs fajták

Fórum: A kommunikáció egyik formája, egyféle üzenőfal használata webes felületen. Ez is a csoportos kommunikációs módok közé tartozik. Sajátossága a sávszélesség igénye, ebben a web alapú chatre hasonlít. Amíg azonban a chat forgalma, az egy-egy szobában elhangzottak csak azok számára olvashatóak, akik oda belépnek, a webes fórum általában nyitott, azaz általában bárki számára olvasható. A fórum kezelésére alkalmas webhelyek általában két szinten csoportosítják a hozzászólásokat. Az első szint a témakörök szintje, ezt általában a webhely üzemeltetője tervezi meg és hozza létre. Új témakört akárki nem alkothat. Az egyes témakörökben kapnak helyet a témák, topic-ok. Topic-ot csak regisztrált felhasználó nyithat. A fórumot általában bárki olvashatja, bejegyzést azonban csak regisztrált felhasználó tehet. A topic-ba csak odatartozó témájú írásokat illik elhelyezni. A bejegyzést egy weblapon található űrlap segítségével lehet tenni. Az űrlap tartalma fórumfüggő. Van, ahol elegendő csak a hozzászólás tartalmát megadni, másutt e-mail cím és URL is megadható, sőt esetenként kötelező is. Egy hozzászólás – elhelyezését követően – általában nem módosítható, törölhető, így elküldését érdemes igen alaposan megfontolni! A fórumok ritka kivételtől eltekintve moderáltak. Ez a fórum alapelveivel ellentétes (illetve általános jogi, etikai normákba ütköző) anyagok közzétételének megakadályozását, illetve a már közzétett ilyen információ törlését jelenti. Ezt a moderátor végzi. A moderálás abban is megnyilvánul, hogy a fórumba nem illeszkedő topic-okat a moderátor törölheti. Szintén a moderátor kezeli, kezelheti azt is, hogy egy topic meddig marad nyitva. Azokat a topic-okat, amelyekhez elég sokáig senki sem szól hozzá, a moderátor lezárja. Az ilyen topic tartalma olvasható, de ebbe írni már nem lehet. Blog: A kommunikáció, vagy inkább önkifejezés sajátos formája a nagy nyilvánosság számára elérhető webes napló. Neve egy szóalaki eltorzításból ered: web log, majd: blog. Alakilag a fórumhoz hasonlít, mert mindenki számára olvasható (A blog tartalmára nézve semmi megkötöttség nincs: éppen a lényegéhez tartozik, hogy a személyes megjegyzésektől a naplószerű írásokon át egészen a napi eseményekkel vagy a sajtószemlézéssel bezárólag bármi belefér egy blog kereteibe. A blog önkifejező forma, kommunikálásra annyiban ad lehetőséget, hogy az egyes bejegyzéseket az olvasók kommentálhatják akár regisztráció nélkül is (szemben a webes fórumokkal). A kommentár nem mindig megfelelő stílusú és tartalmú: a blog gazdájának ezért módja van a neki nem tetsző kommentárokat törölni. Webes chat: a cél ugyanaz, mint a többi online csevegési lehetőség kapcsán: valós időben becenévvel azonosított felhasználók csoportos vagy egyéni beszélgetését lehetővé tenni. MSN Messenger Az MSN (Microsoft Network) Passport szolgáltatás (egy webhelyen rögzítjük alapadatainkat, majd ezzel lehet különféle szolgáltatásokat igénybe venni-, ami személyes azonosítást végez, így a használatát ahhoz kapcsolták.) továbbfejlesztésével létrejött az MSN-kliens. MSN-kliens használatával mód van kép és/vagy hangátvitelre is. A géphez kapcsolt Webkamera képe megjeleníthető partnerünk gépén a kliens megfelelő ablakában és viszont. A kép minősége a kamera minőségének (képfelbontás) és a jelátviteli sebességnek (sávszélesség) a függvénye. Mód van MSN-kliens használatával a párbeszédbe másokat is meghívni, így alakítható ki többszereplős, csoportos beszélgetés. Lehetséges állomány továbbítása is két szereplő között. Használata: A program telepítése egyszerű és gyors folyamat. A telepítést követően alapértelmezés szerint a gép minden indulásakor automatikusan elindul az MSN-kIiens. Beállítható, hogy adott névvel és jelszóval be is jelentkezzen, illetve köztes beállítás szerint csak a név marad meg, a jelszót be kell írni. A kapcsolódás után megjeleníti, hogy a kapcsolati listánkra felvett személyek közül ki online éppen és ki nem. Amennyiben utóbbiak valamelyikének kívánunk üzenetet küldeni, alapértelmezett levelezőprogramja segítségével, e-mail formájában kísérli meg az üzenetet célba juttatni. A Windows Live Messenger hasznos szolgáltatása, hogy az offline ismerősünknek szánt üzenetet hasonló párbeszédablakban veszi át, majd amikor partnerünk ismét online lesz, akkor olvashatja majd, amit neki írtunk. Ha a megszólított is online, akkor az ő gépén ablak nyílik, ezen lehet beszélgetést folytatni: az ablak alsó sorába beírtakat elküldve partnerünk olvashatja és hasonlóan válaszolhat. A partnerrel folytatott beszélgetés (szöveg) menthető, archiválható a beszélgetésre használt gépre. Mivel a beszélgetés tartalma bizalmas is lehet, ezért a kliens lehetővé teszi ennek a szövegállománynak a titkosítását. Az ehhez használt jelszó ismerete nélkül e szövegállomány nem olvasható. Közösségi web, pl. iwiw, MyVip, facebook: Több olyan webhely is létrejött az utóbbi időben, amely egymást ismerő emberek kommunikációját hivatott megoldani. Az ilyen üzemeltető vállalkozások finanszírozása mögött szinte mindig reklám áll, ezért a résztvevőknek ingyenes.