Az Objektum Orientált Programozás (OOP) szerepe és eszközei a Turbo PASCAL-ban. Az öröklődés fogalma

Az objektum olyan képi megjelenítésű programelem, amelynek adatai (mezői) és működtetési metódusai (eljárásai) vannak.

Adatok pl:
•színek,
•méretek,
•képernyőn való helyzet,
•állapot

Működések pl:
•megszületés, létrehozás,
•megjelenítés, Init,
•forgatás,
•mozgatás, eltolás,
•állapotváltás,
•eltűntetés, elrejtés,

Az OOP módszer lényege, szerepe

Három féle felvitel:
1., zártsági:
a mozgatást végző metódusok csak az objektumon belül végeznek műveleteket, ezek adatain hajtódnak végre, tehát mindig a saját adatokon történik a műveletvégzés.

2., öröklődés: szülő objektum (Parent) -> származtatott objektum (Child)
TYPE ObjTipAzonosito = Object[(SzülőobjektumTipus)];
mezőlista
metóduslista
[PRIVATE
mezőlista
metóduslista]
END;

3., Többalakúság (polimorfozis)

Bizonyos metódusok, ha úgy rendelkezünk, több objektumhoz is tartozhatnak. Az ilyen metódusokat virtuális metódusoknak nevezzük. Az, hogy egy virtuális metódus melyik objektumhoz tartozik, nem a fordításkor dől el, hanem a program futási ideje alatt.

Definíció:
Procedure MetódusNév[(ParTip)]; VIRTUAL;