Hirdetés

Magyarország természetföldrajzi sajátosságai

14 perc olvasás
Magyarország természetföldrajzi sajátosságai

Mutassa be térkép segítségével Magyarország természetföldrajzi sajátosságait! Jellemezze éghajlatát, domborzatát és vízrajzát!

Hirdetés

Éghajlati adottságok (Magyarország):

 • Az óceántól való távolság alapján a kontinentális vonások nyugatról-keletre erősödnek: napfénytartam, kisebb felhőzöttség, nagyobb hőingás, kevesebb csapadék
 • A medencejelleg hatására az említett vonások a peremterületektől a medence közepe felé erősödnek.
 • Közép-Európa éghajlatát távoli térségek fölött kialakuló légnyomásképződmények befolyásolják.
 • Állandóan jelen lévő Izlandi minimum, Azori maximum, télen a Szibériai maximum, nyáron az Elő-Ázsiai minimum.

Éghajlati elemek:

Napsugárzás, napfénytartam:

 • Eloszlását a napsugarak hajlásszöge és a borultság határozza meg.
 • Az Alföld középső részén a legkisebb a borultság (kb. 50%), és a legnagyobb az átlagos napfénytartam (2100 óra/év).
 • A legkisebb érték a nyugati határmentén van.

Léghőmérséklet:

 • A napsugárzás időtartama és energiája határozza meg.
 • Az évi átlagos középhőmérsékletünk: 8-11o
 • Magyarország 2.5oC pozitív hőmérsékleti anomáliát élvez.
 • A mezőgazdaság szempontjából fontos adat a hőösszeg, amely a fagymentes időszak, azaz a tenyészidőszak napi középhőmérsékletének összege. (2900oC – 3300oC).
 • A tenyészidőszakunk április 1-től szeptember 30-ig tart.

Szél:

 • A nyugati szelek övébe tartozunk, de a medencejelleg befolyásolja.
 • A hegységkeret felől a medence belseje felé fújnak.
 • A Tisza vonalától nyugatra északnyugati, a Tiszától keletre északkeleti.
Hirdetés

Csapadék:

 • A csapadék eloszlásában van a legnagyobb területi különbség.
 • A legcsapadékosabb terület a nyugati határ mentén (800 mm), a legszárazabb a középső-Tisza vidéke (<500 mm/év).
 • A legtöbb csapadék tavasz végén, nyár elején keletkezik.

Magyarország vízrajzi adottsága:

Felszíni vizek

Folyóhálózat:

 • Magyarország felszíni vízkészletének 90%-a nem hazánkban ered.
 • Kedvezőtlen hatása, hogy szennyezetten érkezik.
 • A medencejelleg meghatározó, a keret felől a medence belseje felé folynak.
 • A vízhálózat kelet felé haladva egyre gyérebb.
 1. A Duna a folyóhálózat tengelye. Magyarországi szakasza 417 km. Vizét elsősorban ivó- és ipari vízként hasznosítjuk. (Győr, a budapesti agglomeráció, vezetéken Pécs vízellátása, paksi atomerőmű hűtővízszükséglete). Egész hosszában hajózható. Bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer.
 2. Tisza: kis esésű, szélsőséges vízjárású. Magyarországi szakasza 596 km. Folyószabályozás. Gazdasági hasznosítását a vízjárása erősen korlátozza. Nyugati- és Keleti-főcsatorna jelentős szerepet játszik az öntözésben.
 3. A folyók árhullámai: A kora tavaszi árvizet az alpi-kárpáti, valamint a hazai hóolvadás okozza. A jégzajlás, jégtorlódás jeges árvizet okoz. A kora nyári árvíz (zöldár), a nyár eleji csapadékmaximummal van kapcsolatban. A Dráván – a mediterrán esők hatására – októberben is levonul egy kisebb árhullám.
Még 0 szó van a tételből!
A tartalom teljes megtekintéséhez kérlek lépj be az oldalra, vagy regisztrálj egy új felhasználói fiókot!

Tavaink: kivétel nélkül fiatal, pár tízezer éves geológiai képződmények.

Keletkezésük szerinti csoportosítás:

 • Szerkezeti mélyedéseket kitöltő tavak: Balaton, Velencei-tó, Fertő tó
 • Morotvatavak: Tisza mentén
 • Szikes tavak: alföldi mélyedéseket, homokhátak közti laposokat kitöltő (pl.: Fehér-tó, Sóstó)
 • Forrástavak: langyos vagy meleg vizű (pl.: Hévízi-tó, miskolctapolcai forrástó)
 • Dolinatavak: Vörös-tó az Aggteleki karszton
 • Csuszamlással elgátolt tavak: Ózd környéki Arlói-tó
 • Mesterséges tavak

Felszín alatti vizek:

 • Talajvíz: átlagos mélysége 3-6 m, nem ivóvíz.
 • Rétegvíz: a nagy nyomás alatti artézi vizek az ivóvízellátás legfontosabb bázisai.
 • Hévforrás: feltörő meleg vizű forrás, melynek hőmérséklete 20 oC-nál melegebb.
 • Karsztvíz: mészkőhegységek vize.
Hirdetés

Magyarország tájai

Alföld:

 • Területe: 100.000 km2-es összterületéből 52.000 km2 esik Magyarország területére.
 • Magyarország legnagyobb területű tája és egyben domborzatilag, éghajlatilag legegységesebb területe.
 • Hazánk tájai közül az Alföld természeti képét alakította át leginkább az ember.
 • Domborzat:
  • Túlnyomó része tökéletes síkság.
  • A látszólag egyhangú területen is kirajzolódnak domborzati elemek.
  • A hegyekből érkező folyók hordalékkúpokat halmoztak fel.
  • A hordalékkúpokat gyakran lösz fedi, amelyen jó minőségű mezőségi talaj található.
  • Más hordalékkúpokon homok halmozódott fel, ami egyes helyeken ma is mozgásban van.
  • A futóhomok felszínét gyümölcs és szőlőkultúrával próbálták megfékezni.
  • Egyes hordalékkúpok zárt, rossz lefolyású süllyedéket fogtak közre.
  • E korábbi mocsaras térszíneket mára lecsapolták. (Ecsedi-láp, Nagy és Kis Sárrét)
  • A hordalékkúpok előterében árterületek húzódnak (Taktaköz, Bodrogköz, Szatmári-és Beregi-síkság).
 • A területen található Nemzeti Parkok: Hortobágyi és a Kiskunsági

Résztájai:

 • Hagyományosan két részre osztjuk: a Duna-Tisza-közére és a Tiszántúlra.
 • Felszínalaktani értelemben az Alföld része a Mezőföld és a Dráva-mellék is.
 • A Duna-Tisza közén a Dunát és a Tiszát is 15-25 km széles ártér kíséri.
 • A lapos ártéri síkot sokfelé többnyire mesterségesen levágott folyókanyarulatok kísérik.

1, Kiskunság:

 • A Duna hordalékkúpja 130-170 m magas.
 • A mélyedéseket szikes tavak töltik ki, pl.: izsáki Kolon-tó.
 • A homokbuckák anyaga egyes helyeken ma is mozgásban van, ahol nincs növényzet. (Bugac, Fülöpháza)

2, Bácskai löszhát:

 • Csak az északi pereme nyúlik át hazánk területére.
Hirdetés

3, Nyírség:

 • Homokkal fedett, de változatosabb formakincsű és magasabb hordalékkúp.
 • Itt található az Alföld legmagasabb pontja, a Hoportyó (183 m).
 • Itt a homokot akácerdővel fékezték meg.
 • Északi felén szélfújta homokformák, szélbarázdák és szikes tavak találhatóak. (Sóstó)

4, Hajdúság:

 • Többnyire löszös terület, majdnem tökéletes síkság.
 • Legjellemzőbb kiemelkedése az 5-10 m magas, 50-80 m átmérőjű ember alkotta kunhalmok.

5, Nagykunság:

 • Homok és lösz egyaránt megtalálható.
 • A Nagykunság és a hozzá kapcsolódó Tisza menti területek hazánk legszárazabb területei.

6, Körös-vidék:

 • Tökéletes síkság, a folyószabályozás előtt mocsaras lápos terület volt. (Kis-és Nagy Sárrét)

7, Körös -Maros-köze:

 • A Maros hordalékkúpja, részben lösszel fedett síkság, hazánk egyik legjobb mezőségi talajú tája.
 • Déli és keleti pereme hazánk legmelegebb területe.
Hirdetés

8, Mezőföld:

 • A Duna mentén 50-60 m-es lösszel fedett, meredek fallal végződik.
 • Átmeneti terület az alföld és a határterületek dombságai és középhegységei között.

9, Dráva-melléki síkság:

 • Itt érvényesül legjobban a mediterrán hatás.
 • Enyhe tél, legkorábbi tavasz, másodlagos őszi csapadékmaximum.

Kisalföld

 • A teljes területe 9000 km2, ebből a magyarországi része 4000 km2.
 • Számos természetföldrajzi vonásokban különbözik az Alföldtől.
 • Hazánk legnyugatibb tája.
 • Óceáni hatás, kiegyenlített hőmérsékletjárás és erősebb borultság jellemzi.
 • Mivel a Kisalföld közvetlenül a Dévényi-kapu szomszédságában található, ez hazánk legszelesebb tája.
 • A Duna itt alakította ki Európa legnagyobb hordalékkúpját (Szigetköz, Csallóköz)

Résztájai:

1, Győri-medence:

 • Kisalföld központi területe.
 • Ma is süllyedő, feltöltődő tökéletes síkság.
 • Szigetköz a Mosoni- és az Öreg-Duna által közrefogott hordalékkúp.
 • Szlovákiai része a Csallóköz.
 • Fertő-Hanság-medencében található az erősen elmocsarasodó Fertő tó.
 • A Hanság egykori lápvilágát napjainkra lecsapolták.

2, Marcal-medence:

 • Déli peremén bazaltsapkás tanúhegyek találhatók (Ság, Somló).
 • A felszínre ömlött bazalt megvédte az üledékeket a lepusztulástól.
Hirdetés

3, Komárom-Esztergomi-síkság:

 • Bakonyér
 • Concó
 • Áltar-ér

Alpokalja:

 • Földtani szerkezete, fiatal fejlődéstörténete és éghajlati-növényzeti képe kapcsolja össze az Alpokkal (800-900 mm csapadék, kiterjedt fenyvesek, bükkösök, szürke erdőtalaj)
 • Az Alpokból érkező folyók által szétteregetett kavicstakarón fekszik a Vasi-hegyhát, Kemeneshát, Rábántúli kavicstakaró, amit a folyók teraszos völgyeikkel felszabdaltak.
 • Határokon átnyúló természetvédelem: A Fertő tavi Nemzeti Park
 • A Keleti-Alpok két lealacsonyodó ága a Soproni- és a Kőszegi-hegység.
 • A tágabb értelemben vett Alpokaljához tartozik a Zalai-dombság. Nyugati fekvése, éghajlata miatt.

Résztájai:

1, Kőszegi-hegység:

 • Legmagasabb pontja az Írott-kő (882m), egyben az egész Dunántúl legmagasabb pontja.
 • Bükkösök és fenyvesek borítják.

2, Soproni-hegység:

 • Kevésbé magas, tönkösödött röghegység.
 • Bükkösök és fenyvesek borítják.
 • Előterében található a Soproni-medence.

3, Zalai-dombság:

 • Agyagos lejtők gyakori csuszamlása miatt telepedtek meg a vidék lakói az egymástól távoli dombtetőkön.
 • Szeges településforma (Göcsej), szeres településforma (Őrség)

Dunántúli dombvidék:

 • 15. 000 km2 területű. Változatos felszínű, folyókkal szabdalt vidék.
Hirdetés

Résztájai:

1, Somogyi-dombság:

 • További két részre osztható:
  • Belső-Somogy: Alföldi jellegű homokos talaj.
  • Külső-Somogy: Dombsági terület, löszös talajjal.

2, Tolnai-dombság:

 • Löszön kialakult mezőségi talaj, nagy része a talajerózió áldozata lett.
 • Részei:
  • Völgység
  • Tolnai-hegyhát
  • Szekszárdi-dombság

3, Baranyai-dombság:

 • Részben lösszel fedett, alacsony térszínéből szigetszerűen magasodik ki két középidei röghegység: Mecsek, Villány-hegység.

4, Mecsek:

 • A legmagasabb pontja: Zengő (680 m).
 • A hegység mészköve gazdag karsztos formákban.(Az itt található Abaligeti barlang levegője miatt a légúti megbetegedések gyógyítására ajánlott.)
 • Déli előterében mediterrán hatás érvényesül (füge)

5, Villány-hegység:

 • Mecsekhez hasonló felépítésű.
 • Közelében húzódó törésvonal mentén tör fel a harkányi gyógyfürdőt tápláló 62 °C-os hévíz: Szársomlyó (442 m)

Dunántúli-középhegység.

 • Északkelet-délnyugat irányú, 200 km hosszú vonulat.
 • Fontos éghajlatválasztó a kisalföldi óceáni- és az Alföldi kontinentális éghajlat között.
 • Egyetlen tájegység, amely teljes egészében hazánkhoz tartozik.
 • Törésvonalakkal tagolt, tönkösödött röghegység.
 • Csapadékos terület, ennek ellenére felszíni vízfolyásokban szegény, ennek oka, hogy mészkő alkotta hegyvidék, a karsztosodás hatására felszín alatti karsztvízhálózat alakult ki.
 • Fontos szerepet játszik az ivóvíz ellátásban.
 • A mészkővidékeken terméketlen redzinatalaj, a nem karsztos területeken termékeny barna erdőtalaj alakult ki.
Hirdetés

Résztájai:

1, Bakony:

 • Árkos törések és medencék tagolják, további részei:
  • Északi-Bakony, ahol a hegység legmagasabb csúcsa a Kőris-hegység (709 m) található. Területét mély szurdokvölgyek tagolják. (Cuha-patak szurdoka)
  • Déli-Bakony: A Veszprém-Devecseri törésvonaltól délre található. Bazaltvulkánjai: Kab-hegy, Agár-tető
  • Bakonyalja: Sokoró.

2, Balaton-felvidék:

 • Veszprém-Nagyvázsonyi törésvonaltól délre helyezkedik el.
 • Bazaltkúpjai: pl. a Badacsony, Szent-György hegy és a Gulács.

3, Vértes:

 • A Móri ároktól a Tatai árokig húzódik.
 • Az itt található Gánti medencében szabadtéri geológiai múzeumot rendeztek be.
 • Nyugati peremén terül el a Móri-borvidék.

4, Velencei-hegység:

 • Lepusztult röghegység.
 • A Vértestől a Zámolyi-medence választja el.
 • Itt találhatóak hazánkban egyedül gránit lepusztulásformák, ilyenek az ingókövek.
 • A déli előterében zökkent be a Velencei-tó.

5, Dunazug-hegység:

 • Törésvonalak és medencék alkotják.
 • A Pilis, a Gerecse és a Budai hegység tartozik hozzá.
Hirdetés
  • Pilis: A Dunántúli középhegység. legmagasabb tagja a Pilis-tető (756 m)
  • Gerecse: A bányászat miatt a karsztvíz csökkent, emiatt apadt le a Tata környéki langyos vizű források hozama.
  • Budai-hegység: Páratlan természeti értéke hazánknak. A budai termális vonal mentén fekszik. Gyógy-és hévforrása van. Számos barlang található itt. (Pálvölgyi-, Szemlőhegyi-barlang)

Lapozz a további részletekért

1 2