Hirdetés

A világgazdaság a XVIII. század végéig

2 perc olvasás
A világgazdaság a XVIII. század végéig

I.szakasz

 • merkantil kapitalizmus
 • a tőkés viszonyok elsőként a kereskedelemben jelennek meg, melynek előképei az antikvitásban és a középkorban találhatóak meg.
 • cél a profit maximalizálása
 • 1450-1640-földrajzi felfedezések és gyarmatosítás
 • spanyol, portugál, angol, németalföldi példák
Hirdetés

Első európai centrum kialakulása

 • Észak-Itáliában, németalföldi kikötőknél – polgári magánkereskedelem jellemző rá, Hollandia, Antwerpen, Amszterdam
 • a spanyoloknál nem alakul ki, mert el háborúzzák a bevételt, valamint elüldözik a zsidókat, akik a kereskedők voltak
 • a felfedezések hatására a mediterrán területekről a hangsúly áthelyeződött az atlanti partvidékre
 • elkezdődik az Európán kívüli és belüli kereskedelem összekapcsolódása tőkés alapokon
 • a világpiacok kialakulása

II.szakasz

 • a merkantilista kereskedelem lehetővé tette a feudális agrárviszonyok felbomlását
 • Európa népessége ugrásszerűen megnőtt
 • Megindult a földesúri birtokok modernizálása
 • cél a termelés maximalizálása volt
 • főként Anglia, Hollandia, Franciaország
 • eredeti tőkefelhalmozás
 • polgári társadalmak kialakulása
 • Kelet- és Nyugat-Európa közötti munkamegosztás – kelet az agrártermékekre áll át, és kiszolgálja a fejlődő nyugatot, a bevételekből pedig várak, kastélyok épülnek. Ez sokáig hátrányosan hat a fejlődésére.
 • a centrum-periféria viszonyt főként a hatalmi és politikai érdek határozta meg, és nem a gazdaság
 • az afrikai társadalmak a világkereskedelembe a rabszolga-kereskedelemmel kapcsolódtak be
 • Európából iparcikk Afrikába a rabszolgákért, azokat Amerikába szállították, ahonnan arany és ezüstöt hoztak Európába

III.szakasz

 • ipari kapitalizmus (1780-1880)
 • céh- manufaktúra – gyáripar
 • a gyáripar a feudális kötöttségektől mentes szabad versenyre épül
 • ipari forradalom tényezői
 • a textilipar forradalmával kezdődik
 • energiatermelés forradalma
 • közlekedés forradalma
 • nehézipar forradalma
 • kereskedelem forradalma
 • demográfia és a városok forradalma
 • egypólusú világrendszer, ahol a végén Nagy-Britannia tölti be a vezető szerepet