Hirdetés

A légkör kialakulása és szerkezete

8 perc olvasás
A légkör kialakulása és szerkezete

A légkör kialakulása

A Föld kialakulásával párhuzamosan, 4 milliárd évvel ezelőtt alakult ki az elsődleges őslégkör, amely hidrogénből, héliumból, metánból, vízgőzből, ammóniából és kén-hidrogénből állt. Amint a földkéreg kezdett megszilárdulni és a vulkáni tevékenység gázokat bocsátott ki, kezdetét vette a másodlagos légkör kialakulása. A nitrogén, az oxigén, az argon és a széndioxid vált a légkörben meghatározóvá. A jelenlegi légkörnél a széndioxid koncentrációja jelentősen csökkent, az oxigéné nőtt.

Hirdetés

A széndioxid csökkenése azzal magyarázható, hogy a kialakuló óceánokban a széndioxid nagy része karbonátos kőzeteket hoz létre, így a széndioxid nagy része ma már nem az atmoszférában, hanem a litoszférában található, mészkő és dolomit formájában. 2,7 milliárd évvel ezelőtt megindult a fotoszintézis folyamata, így a növényzet a légkörből széndioxidot vett fel és oxigént adott le.

Atmoszféra szerkezete

Az atmoszféra 4 különböző részre osztható, az alsó rész, ami atroposzférából és a sztratoszférából áll, a középső rész, illetve a felső rész.

 1. troposzféra (keveredő gömbhéj): vastagsága 10-20 km. Itt játszódnak le az időjárási folyamatok többsége. Itt található a légkör teljes tömegének 80 %-a. A hőmérséklet a magasság emelkedésével, 100 m-ként átlagosan 0,65°C-al csökken -57°C-ig.
 2. sztratoszféra (réteges burok): 50 km-es magasságig. Itt van az ózonburok. A hőmérséklet a magassággal együtt nő, míg el nem éri a 10°C-ot.
 3. középső, vagyis a mezoszféra: 80 km-ig. A levegő összetétele nem változik.
 4. felső, vagyis a termoszféra: A gázok fajsúly szerint rétegeződnek. Felső határa ott van, ahol a Föld centrifugális ereje és gravitációja kiegyenlíti egymást.

  Atmoszféra

 • A légkör (atmoszféra) a Földet kölvevő 10.000 km vastagságú gázburok, melyet a Föld forgása során magával visz, és megvédi felszínét a világűrből érkező káros sugaraktól, valamint a hőmérsékletet egyenletes szinten tartja.
 • A Naprendszerben csak a Föld légköre alkalmas az élet fennmaradására.
 • Nem csak megszűri a halálos sugarakat, de elégeti a Föld atmoszférájába hulló meteorokat is.

Légkör:

 • A légkörben felhők, gázok, aeroszolok találhatók (aeroszol: részecskék, amik nem gáz halmazállapotúak).
 • A légköri jelenségek alapja a Nap sugárzása. 
 • A sugárzás fizikai törvénye szerint, a sugárzó testek által kibocsátott hullámhosszok, és a test hője között fordított összefüggés van, tehát a magas hőmérsékletű testek rövid hullámhosszú sugárzást bocsátanak ki.
Hirdetés

Napállandó: A Napból érkező energiamennyiség, mely eléri a Földet. A földi légkör 1 négyzetméterére merőlegesen beeső energia 1361 watt. A légkör különböző gázok keverékét, valamint cseppfolyós és szilárd anyagokat egyaránt tartalmaz. Az egyéb gázok pontos mennyiségét ppm – parts per million, ppb – parts per billion megjelelöléssel lehet kifejezni. Apró számuktól függetlenül nagyon fontosak, a kis mennyiség miatt kis veszteség is nagyon jelentős lehet. Az atmoszféra szerkezete: Tömegvonzás miatt a légkör 95%-a a legalsó rétegben, a tropo+sztratoszférában helyezkedik el.  

ALSÓ LÉGKÖR:

 1. ) Troposzféra:
 • 10-12 km vastag, ez a legfontosabb szféra.
 • Ez tartalmazza a légkör tömegének 80% át, és a légkör teljes vízmennyiségét.
 • Itt mennek végbe az időjárási jelenségek (túlnyomórészt), és felső határa közelében utazunk, ha repülővel megyünk valahová.
 • Hőmérséklete a felszíntől folyamatosan csökken egészen a tropopauzáig, ahol a hőmérséklet -56°C

2.) Sztratoszféra: 

 • 11-50 km között helyezkedik el.  
 • Az ózonréteg (az ibolyántúli sugarak az oxigént atomokra bontják, melyek a maradék 2atomos oxigénnel egyesülve 3atomos ózont hoz létre – O3 ) jelenléte miatt ebben a szférában a hőmérséklet folyamatosan nő.
 • Az ózon nagyon bomlékony anyag (mikor elnyeli a sugarakat, újra szétbomlik, melyekből később újra ózonmolekulák lesznek), a bomlás és keletkezés körforgásban van.
 • Az ózon Napból érkező energiát nyel el, és ez okozza a hőmérséklet növekedését.
 •  A Sztratopauzában már +10°C van.

KÖZÉPSŐ LÉGKÖR

3.) Mezoszféra (mezosz=közép): 

 • 50-85 km közötti réteg.
 • Ebben a szférában a hőmérséklet újra elkezd erősen csökkenni, felső határában már eléri a -120°C-t is.
 • Itt égnek el a meteorok, melynek következménye, hogy nagy számban vannak jelent vas és fématomok.

FELSŐ LÉGKÖR

4.) Termoszféra

 •  80-500 km között.
 • Ez a ritka réteg ionokból (elektromos töltésű részecskék) áll, amik jól vezetik az elektromos áramot, ezért ionoszférának nevezzük.
Hirdetés
 • Emiatt a képessége miatt visszaveri az elektromágneses hullámokat, amik a távközlésben kapnak nagy szerepet. 
 • A Nap sugárzása főként ebben a rétegben nyelődik el, tehát itt a hőmérséklet újra nagyon magas, kb 1000°C, de meghaladhatja a 2000°c-t is.
 • Főként oxigén és nitrogén található, atomos állapotban. Itt keletkezik a sarki fény, ezen belül kering a Nemzetközi Űrállomás is.

5.) Exoszféra:

 • Ez a legfelső, egyben legvastagabb rétege a légkörnek.
 • 500 km és nagyjából 10.000 km között van.
 • Hőmérséklete napközben 1000°C, éjjel pedig egészen fagypontig hűl.
 • Alkotói oxigén, nitrogén, hélium, felette pedig a hidrogén az uralkodó
 • Az exoszféra anyaga már nagyon ritka, nehéz behatárolni, folyamatosan átmegy a világűrbe.

A LÉGKÖR KIALAKULÁSA

 • a Föld elsődleges légköre a kozmikus gázokból, hidrogénből, héliumból, metánból, ammóniából, kén-hidrogénből, vízgőzből állhatott
 • a kozmikus gázok elillantak a világűrbe
 • a másodlagos légkör a későbbi vulkanizmus hatására alakult ki, gázokból, és vízgőzből állt
 • a fotoszintetizáló növények oxigént termeltek, így később ki tudott alakulni az ózonréteg is
 • a szén-dioxid egy része elnyelődött (megtalálhatók a mésztartalmú kőzetekben)
 • az ózonréteg kialakulása után jött létre az élet a szárazföldön

 A levegő szennyezése – emberi tevékenység hatása

 • természetes szennyező anyagok: vulkánok por- és gázfelhői, virágporok
 • mesterségesek: 
 • CO – szénmonoxid – tökéletlen égés során
 • CO2 – szén-dioxid – üvegházhatás fokozódása, éghajlati övezetek eltolódása, száraz területek bővülése, csapadék csökkenése
 • O3 – ózon – bőrrák, genetikai károsodás
 • SO2 – kén-dioxid: légzőszervek károsodása, szem, és felső légutak károsodása
 • ólom : megtámadja a simaizomzatot idegrendszert, vörösvérsejteket
 • szmog: a levegőben levő ózon, nitrogén-oxidok, és szénhidrogének hatására keletkezik

Globális klímaváltozás

 • 1980-as években: antarktiszi jégminta elemzésekor kapott eredményeket összehasonlították a régebbi levegőmintákkal –> a metán, nitrogén-monoxid, és CO2 koncentrációja fokozódó ütemben növekszik
 • 10 évente 0,2-0,5 °C-ot melegszik a klíma az üvegházhatás fokozódása miatt
Hirdetés

Ózonréteg elvéokonyodása

 • az ózonréteget a freonok (halogénezett szénhidrogének) pusztítják
 • hűtőszekrényekben, spray-k töltőanyagaként, vegyipari nyersanyagként használták
 • 1987-ben Montrealban nemzetközi egyezmény a freonok felhasználásáról: 1990-től a gyártásuk elkezdett fokozatosan megszűnni

Savas esők

 • oka: a levegőbe jutó kén-dioxid, nitrogén-oxid, ammónia, szénhidrogének
 • főleg az erdőket, növényeket károsítják, de hatással van a műemlékekre, szobrokra is

•           csökkenteni lehetne alacsonyabb kéntartalmú olaj, szén használatával, kénmentesítéssel, katalizátoros autók teljes körű használatával


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!