Elektrosztatika

A testek elektromos állapotát az elektromos töltés okozza. A vonzás- taszítás jelenségét, mint hatást tapasztaljuk, de ez a hatás a testeket nem változtatja meg. Két féle elektromos állapotot ismerünk: a pozitív töltést (bőrrel dörzsölünk üvegrúdat), és a negatív töltést a (bőrrel dörzsölt üvegrúd). Ezek az elnevezések Benjmin Franklin-től származnak. Az egynemű töltések taszítják, a különneműek vonzzák egymást. A kétféle töltést az atomban található proton, elektron okozza. A semleges testekben a töltés egyenlő mértékben van jelen.