Erővonalak

Az elektromos mezőt szemléltető görbék, melyek érintői minden egyes pontban a térerőség vektor irányába mutatnak.

Tulajdonságai:

  • a pozitív töltésekből indulnak és a negatív töltésekbe végződnek
  • az erővonalak nem metszhetik egymást
  • az erővonal sűrűségével jellemezhetjük a mező erőségét