Energiafajták

Mechanikai:RenewableEnergy

  1. – Mozgási energia: Em=1/2m*v^2
  2. – Helyzeti (potenciális) energia: Eh=m*g*h
  3. – Rugalmas energia: Er=1/2D*x^2

 

Belső energia:

  • Egy zárt rendszer összes energiatartalma
  •  Nagy része az adott anyag részecskéinek mechanikai energiája (termikus energia): Gázok esetében Eb=f/2*n*R*T
  • ΔEb = Q+W (Termodinamika I. főtétele)

Kondenzátor energiája: EC = 1/2C*U^2

Tekercs energiája: EL = 1/2L*I^2

Foton energiája: Ef = h*f

Magenergia: E = m*c^2 (ahol m a tömegdefektus)

Munkatétel: Adott idő alatt a test mozgási energiájának a megváltozása megegyezik azzal a munkával, amit a testen végeztek a rá ható erők.

hirdetés

Teljesítmény: A munka és az idő hányadosa, a munkavégzés sebessége.

P = W/t

Hatásfok: a hasznos és a befektetett munka hányadosa, 1nél kisebb tizedestört.

Az energia-megmaradás törvényének értelmében az energia nem vész el, csak átalakul. Sok folyamatban keletkezik melléktermékként hő. Ezt meg lehet fordítani, így gépeket lehet készíteni (hőerőgépek). Ezek hő befektetésével mechanikai munkát tudnak végezni.