Hirdetés

Platón

Ismeretelmélete, ideatana

 • Ismeretelméletének alapja ideatana, melynek lényegét a barlanghasonlattal magyarázza meg: az emberek lekötve állnak egy barlangban, háttal a bejáratnak, arccal a fal felé. Mögöttük van a valóság, nem fordulhatnak hátra, csupán a valóságnak falra vetődő árnyait látják. –> ez az emberi megismerés határa – nem ismerhetünk meg mást, mint a valóságról elénk vetült árnyakat
 • Tagadja a valóság megismerhető voltát
 • Ismeretelmélete
  • Az ember születése előtt az ideák világában élt, életében tehát az ottani igazságokra emlékszik vissza
  • Az ideák világát életében csak mint homályos emlékeket, elmosódott árnyakat ismerheti
  • Mivel így a valóságot, a társadalmi valóságot is beleértve, nem ismerheti meg, szerinte az emberi cselekvés mozgatói nem függenek az embertől
  • Az emberi társadalom elrendezése Platónnál valóban tisztán eszmei eredetű, akkor a társadalmat nem lehet olyanná alakítani, amilyenné, az ember akarja, hiszen az eszmék világa teljesen függetlenek az embertől.
 • Milyennek kell lenni a világnak, hogy általunk megismerhető legyen? –> vallotta, hogy képesek vagyunk a megismerésre és a tévedések elkerülésére.
 • A formák feladata, hogy függetlenítsék a fogalmakat a körülményektől
 • Az ideákra visszaemlékezünk és emlékképeinket alkalmazzuk később, azonban az érzékelhető formák is hatnak ránk, mivel felidézik a formákat
 • Ideatana
  • Kétféleképpen vizsgálhatjuk a jelenségeket: érzékeléssel és gondolkodással
  • Mindennek, ami létezik, kell lennie egy tökéletes példánynak az ideák világában
  • Az ember nem méltó rá, hogy az ideák tökéletesen jelenjenek meg

Antropológiája és etikája

 • Az emberi lélek halhatatlanságát vallotta, és a testet a lélek koporsójának nevezte
 • A léleknek három alapképességet tulajdonított:
  • A fejben székelő gondolkodás
  • A szívben működő akarás
  • Vágyakozás az alsótestben
  • –>csak a gondolkodás halhatatlan
 • A lélek vágyik a felemelkedésre, de ennek előfeltétele a testiségtől való megtisztulás. A lélek visszatér az örök értékekhez, melyeket az ideák világában talál meg
 • A boldogság vágya az ember egyik alapösztöne, akkor boldog, ha erőfeszítéseket tesz lelkének emelkedéséért.
 • Erények: bölcsesség, bátorság, mértékletesség

Államelmélete

 • Lényege, hogy a társadalmi kasztokat szigorúan külön kell választani
 • Bírálta az oligarchiát mint a gazdagok uralmát
 • Bírálja a demokráciát, mert a szegények magukhoz ragadják a hatalmat, és erőszakuralomba csap át
 • Szilárdan hitt az ideális állam lehetőségében
 • Az állami életnek három, egymástól jól elkülönülő területét kell megkülönböztetni:
  • Anyagi javak termelését
  • Fegyveres védelmet
  • Értelmes vezetést
 • A vezető szerepet a filozófusok vinnék, az uralmat a katonák biztosítanák, a dolgozók pedig eltartanák magukat és elnyomóikat (ez megfelel az egyéni lélek három alapképességének)
 • Az uralkodócsoportba kiválasztás alapján lehet bekerülni  minden gyerek ugyanazt a nevelést kapja, 20 éves korukban vizsgát tesznek, ha sikerül, további 10 éves szellemi képzés következik, kiválasztás, 5 év filozófiai képzés, majd 15 év jártasság szükséges –> a férfiak és nők 50 évesen válhatnak az uralkodó csoport tagjaivá. Nem lehet tulajdonuk, nem alapíthatnak családot.
 • Ez az alkotmány arisztokratikus abban az értelemben, hogy a legjobbak uralmát biztosítja. Módszerei azonban demokratikusak, hiszen nem ismeri a születési előjogot, és megvalósítja az esélyek egyenlőségét.
 • Platón öregkori művében, a Törvényekben lemondott a filozófusok uralmáról, és három államformát ismert el, amelyet igazságos törvények szerint vezetnek: a királyságot, a nemesek uralmát és a népuralmat.


Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!